Kredyt lombardowy – czym jest i kto może z niego skorzystać?

3 października 2023 kredyt lombardowy

Kredyt lombardowy nie jest zbyt popularnym produktem finansowym w Polsce, ponieważ jest to rodzaj zobowiązania, który wymaga zabezpieczenia w postaci ruchomości, a dodatkowo od pewnego czasu wyróżnia się wysokim oprocentowaniem. Z tego powodu rozwiązanie to najczęściej wybierane jest przez przedsiębiorców. Kredyt lombardowy udzielany jest zarówno przez banki komercyjne jak i bank centralny. Na finansowanie od NBP mogą liczyć jednak wyłącznie banki komercyjne. Czym dokładnie jest kredyt lombardowy i kto może z niego skorzystać? Podpowiadamy.

Co to kredyt lombardowy?

Kredyt lombardowy to krótkoterminowe zobowiązanie finansowe, które udzielane jest pod zastaw ruchomości. Tego typu pożyczek udzielają zarówno banki komercyjne jak i bank centralny. W większości przypadków kredyty lombardowe udzielane przez banki komercyjne przeznaczone są dla firm, a znacznie rzadziej udzielane osobom fizycznym. Kredyt lombardowy to więc kredyt z zabezpieczeniem lub inaczej kredyt zabezpieczony.

Jakie jest oprocentowanie kredytu lombardowego?

Oprocentowanie kredytu lombardowego w większości banków jest takie samo, ponieważ wpływ ma na nie tzw. stopa lombardowa. Jej wysokość, podobnie jak stopy referencyjne NBP i czy stopy depozytowej określa Rada Polityki Pieniężnej NBP. Obecnie wynosi ona 7,25%, a więc jest wyższa od pozostałych wskaźników. Z tego powodu oprocentowanie kredytu lombardowego obecnie jest dość wysokie, co sprawia, że na zaciągnięcie tego zobowiązania decyduje się coraz mniej podmiotów prawnych i osób fizycznych.

Na końcowy koszt kredytu lombardowego wpływają też czynniki takie jak marża banku, ewentualne prowizje, a także dodatkowe opłaty związane z udzieleniem tego finansowania. Ze względu na to, że kredyt lombardowy to produkt z zabezpieczeniem w postaci ruchomości, bank musi określić wartość przekazanego mu towaru, korzystając z pomocy rzeczoznawcy. Usługi tego specjalisty również opłaca klient.

Fot. Pexels

Kto może otrzymać kredyt lombardowy?

Kredyt lombardowy udzielany przez bank centralny mogą otrzymać wyłącznie banki komercyjne. Z kolei ten produkt proponowany przez banki komercyjne skierowany jest zarówno do osób fizycznych, jak i osób prawnych. Jest on dedykowany jednak głównie firmom. Żeby go otrzymać, należy posiadać nie tylko ruchomości pod zastaw, ale także dobrą historię kredytową i zdolność kredytową, a także wypełnić odpowiedni wniosek i przekazać zastaw do banku.

Znajdziemy dla Ciebie możliwie najkorzystniejszą ofertę kredytu.

Skontaktuj się z doradcą Spłaty Kredytów jeszcze dziś i otrzymaj potrzebne wsparcie finansowe na dogodnych warunkach.

Wyślij wniosek!

Warunki kredytu lombardowego

Kredytem lombardowym określamy kredyt udzielany jednostkom gospodarczym pod zastaw ruchomości. Wśród możliwych typów zabezpieczenia takiego finansowania można wymienić między innymi:

  • papiery wartościowe,
  • cenne towary,
  • metale szlachetne,
  • prawa majątkowe,
  • biżuterię,
  • dzieła sztuki.

Zanim zdecydujemy się na zaciągnięcie kredytu lombardowego, powinniśmy zapoznać się z warunkami przyznawania i spłaty takiego zobowiązania, ponieważ zgodnie z prawem bankowym, w przypadku nieterminowej spłaty kredytu lombardowego, bank ma prawo sprzedaży przedmiotów, które otrzymał jako zabezpieczenie kredytu.

Warunki kredytu lombardowego obecnie nie są zbyt korzystne. Dlatego jest to dobre rozwiązanie wyłącznie dla firm, które dysponują na przykład papierami wartościowymi i potrzebują szybkiej gotówki na krótki okres, a jednocześnie nie chcą sprzedawać tych papierów. W przypadku kredytu lombardowego okres kredytowania jest naprawdę krótki i wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. W przypadku banków komercyjnych może to być od 7 dni do maksymalnie 12 miesięcy. Jest to więc dość doraźne rozwiązanie.

Chcąc otrzymać kredyt lombardowy, należy posiadać nie tylko odpowiednie zabezpieczenie w postaci ruchomości, ale także dobrą historię kredytową oraz zdolność kredytową. Bank sprawdzi naszą historię na ROR. Dodatkowo wyśle zapytania do baz dłużników, aby dowiedzieć się, jak do tej pory spłacaliśmy wcześniejsze zobowiązania. Ocena punktowa BIK w połączeniu ze znaną już wartością ruchomości będą stanowiły podstawę do określenia maksymalnej kwoty kredytu lombardowego.

Kredyt lombardowy banku centralnego – dla kogo?

Zgodnie z zapisami Ustawy o Narodowym Banku Polskim, a dokładnie artykułem 42. tego dokumentu, kredyt lombardowy to kredyt refinansowy udzielony pod zastaw papierów wartościowych do wysokości równej części nominalnej wartości tych papierów. Kredyt lombardowy banku centralnego udzielany jest wyłącznie bankom komercyjnym, a okres kredytowania w przypadku tego produktu jest niezwykle krótki i wynosi od 7 dni do 3 miesięcy. Banki komercyjne zaciągają takie zobowiązanie w sytuacji kiedy nie są w stanie poradzić sobie z krótkoterminowym niedoborem gotówki, z uwagi na przykład na błędnie oszacowane zobowiązania wobec innych instytucji. W takim przypadku NBP udziela im finansowania, dzięki któremu są w stanie pokryć wydatki w danym okresie rozliczeniowym i mogą zachować płynność finansową.

Jaka jest wysokość kredytu lombardowego?

Wysokość kredytu lombardowego uzależniona jest przede wszystkim od wartości ruchomości przekazanej do banku. Istotny wpływ na ten parametr ma również zdolność kredytowa, a także historia kredytowa klienta banku, a więc między innymi ocena punktowa BIK. Zgodnie z Ustawą o kredycie lombardowym jednak kwota zobowiązania zaciągniętego w ramach tego produktu nie może przekroczyć 80% wartości przekazanej do banku ruchomości. W rzeczywistości jednak zazwyczaj proponowana przez banki kwota jest jeszcze niższa i wynosi od 50 do 75% wartości przekazanego przedmiotu.

Pośredniczymy w pozyskiwaniu kredytów dla osób prywatnych i firm. Pomożemy Ci, nawet jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji.

Skontaktuj się ze swoim doradcą!

Czy warto brać kredyt lombardowy?

Kredyt lombardowy może być doraźnym rozwiązaniem w przypadku kiedy poduszka finansowa przedsiębiorstwa jest jeszcze dość niska. To dobra opcja również w przypadku kiedy potrzebujemy dodatkowej gotówki z szybką spłatą na dalszy rozwój firmy lub szukamy środków na inwestycje. Ze względu na krótki termin spłaty zobowiązania, jakim jest kredyt lombardowy, należy traktować wyłącznie jako doraźną pomoc, wiedząc, że mamy szansę na zdobycie środków niezbędnych do spłaty takiego zobowiązania. Kredyt lombardowy to również dobra opcja dla firm, które posiadają papiery wartościowe, których nie chcą sprzedać, a jednocześnie potrzebują otrzymać gotówkę na rozwój lub inwestycje.

Jakie są wady i zalety kredytu lombardowego?

Kredyt lombardowy nie jest produktem często wybieranym w Polsce ze względu na szereg wad tego rozwiązania. Wśród nich można wymienić przede wszystkim wysokie oprocentowanie, konieczność posiadania zabezpieczenia w postaci ruchomości, a także załatwiania szeregu formalności. To wszystko sprawia, że w wielu przypadkach firmy wolą starać się na przykład o kredyt inwestycyjny niż lombardowy, który cechuje się nierzadko niższym oprocentowaniem, dłuższym okresem kredytowania, a także nie wymaga zabezpieczenia. Zalety kredytu lombardowego dotyczą przede wszystkim przejrzystości procedur jego przyznawania.

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *