Kredyt z komornikiem – czy można go otrzymać?

7 grudnia 2021 Kredyt z komornikiem

Wniesienie sprawy do sądu, uzyskanie tytułu wykonawczego, a następnie zwrócenie się do komornika w celu rozpoczęcia egzekucji komorniczej to najpoważniejsze kroki, jakie wierzyciel może podjąć, aby wyegzekwować od dłużnika spłatę zadłużenia. Wynika to z faktu, że wierzyciel może naliczać odsetki, przypominać o obowiązku zapłaty czy wpisywać klienta na listę dłużników, ale nie ma możliwości bezpośrednio odebrać mu pieniędzy, ruchomości czy nieruchomości. Taką możliwość ma natomiast działający na jego polecenie komornik, z którego usług można jednak korzystać jedynie po uzyskaniu tytułu wykonawczego w sądzie.

Osoby, przeciwko którym toczy się egzekucja komornicza, często znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i mogą potrzebować dodatkowych środków, aby spłacić dług, sfinansować bieżące wydatki (czynsz, jedzenie i inne), czy też przeznaczyć je na inne cele. Pojawia się jednak kwestia tego, czy kredyt z komornikiem jest w ogóle możliwy, a jeśli tak, to gdzie można go otrzymać. Tego typu problemy są bowiem swego rodzaju sygnałem ostrzegawczym dla potencjalnych wierzycieli.

Czym jest kredyt z komornikiem?

Kredyt z komornikiem nie jest konkretnym produktem finansowym, tak jak jest nim na przykład kredyt gotówkowy, hipoteczny czy samochodowy. To określenie jest używane w odniesieniu do zobowiązań finansowych, w przypadku których kredytobiorcami są osoby znajdujące się aktualnie w trakcie egzekucji komorniczej. Jak wskazano powyżej, jest ona środkiem, który wierzyciel może zastosować, aby odzyskać swoją należność. Komornik ma do dyspozycji wiele narzędzi przymusu, takich jak zajęcie mienia (ruchomości, nieruchomości) oraz środków na rachunku bankowym, a także części wynagrodzenia za pracę oraz emerytury.

To, ile będzie trwała egzekucja komornicza, zależy w dużej mierze od skuteczności zastosowanych środków przymusu i tego, jakimi nakładami finansowymi będzie dysponował dłużnik. Wśród środków przymusu warto zwrócić uwagę przede wszystkim na zajęcie rachunku bankowego. Jest to często stosowana przez komorników metoda (jednocześnie warto wspomnieć, że wierzyciel może zadecydować, jakich środków ma używać komornik, a jakich nie).

Zajęcie rachunków bankowych (jeśli jest ich więcej niż jeden, komornik może zająć wszystkie – spod zajęcia wyłączony jest jedynie specjalny rachunek do otrzymywania płatności socjalnych) jest o tyle istotne, że kiedy już nastąpi, instytucje finansowe będą miały świadomość w zakresie trwającej egzekucji komorniczej. Jest to coś, co niewątpliwie zostanie wzięte pod uwagę podczas analizowania ewentualnego wniosku o kredyt z komornikiem.

kredyt z komornikiem - ankieta

1 Źródło: https://www.parkiet.com/Akademia-inwestycyjna/308249931-Zla-historia-w-BIK-egzekucja-komornicza-upadlosc-konsumencka-Gdy-zadluzenie-wymyka-sie-spod-kontroli.html

Skąd komornik wie, gdzie dłużnik ma konto?

Trzeba zaznaczyć, że dłużnicy mają obowiązek współpracować z komornikiem w trakcie toczącej się egzekucji komorniczej. Nie mogą na przykład zatajać składników swojego majątku. Jednocześnie komornik nie musi wcale prosić dłużnika o podanie mu numerów jego rachunków bankowych, ponieważ jest w stanie uzyskać je w inny sposób.

Służy mu do tego przede wszystkim system OGNIVO. Za jego pomocą różne podmioty, w tym właśnie komornicy, ale i ZUS, Urząd Skarbowy czy Poczta Polska wymieniają się niezbędnymi im do pracy informacjami. Poszczególne dane o każdym obywatelu uzyskiwane są na przestrzeni lat przez różnorodne podmioty i bez sprawnej wymiany informacji ciężko byłoby prowadzić pewne działania, takie jak przykładowo egzekucja komornicza.

Komornikowi poza systemem OGNIVO pomocą służy także Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych. W związku z tym, jeśli chcemy wziąć kredyt z komornikiem, jest mało prawdopodobne, aby udało nam się utaić przed bankiem fakt bycia w trakcie egzekucji komorniczej.

Kredyt z komornikiem – w jakim banku?

Odpowiedź na pytanie, w jakim banku można otrzymać kredyt z komornikiem, brzmi: w większości przypadków w żadnym. Świadomy trwającej egzekucji komorniczej bank potraktuje ją jako duży negatyw, który znacząco obniży szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej. Szczególnie biorąc pod uwagę, że osoby będące przedmiotem takiej egzekucji charakteryzują się często niską zdolnością kredytową, a to również wpłynie na ocenę banku.

Banki starają się z roku na rok coraz bardziej upraszczać swoje procedury i charakteryzować się pewną wyrozumiałością dla klientów, nie zmienia to jednak faktu, że nie mogą podejmować nadmiernego ryzyka. Z tego względu, przed podjęciem decyzji kredytowej, zawsze dokładnie analizują sytuację finansową danej osoby, na podstawie zarówno danych otrzymanych od samego zainteresowanego we wniosku kredytowym, jak i z innych źródeł. Na przykład bazy Biura Informacji Kredytowej, w której znajdują się informacje zarówno na temat kredytów (i niektórych pożyczek) spłacanych na czas, jak i tych, w przypadku których pojawiło się opóźnienie.

Kredyt z komornikiem – gdzie można go otrzymać, jeśli nie w banku?

Kredyty to produkty finansowe, które dostępne są tylko w bankach. Są one udzielane na zasadach określonych w prawie bankowym. Jednocześnie w Polsce działa także wiele instytucji finansowych niebędących bankami (m.in. parabanki), które mają w swojej ofercie inne produkty finansowe działające na podobnej zasadzie, ale regulowane zapisami kodeksu cywilnego.

Instytucje te mogą między sobą znacząco różnić się podejściem do klientów i wymaganiami im stawianymi. W praktyce oznacza to, że otrzymanie pożyczki od instytucji pozabankowej w trudnej sytuacji nie jest niemożliwe, nawet, jeśli mowa o egzekucji komorniczej. Jednocześnie trzeba pamiętać, że nie jest to kredyt z komornikiem (aczkolwiek pożyczka w firmie pożyczkowej jest zaliczana do grona kredytów konsumenckich, co zapewnia pożyczkobiorcy pewną dodatkową ochronę).

Czy komornik wpływa na szanse uzyskania kredytu nawet po zakończeniu egzekucji?

Jak już wspomniano, w BIK-u, którego bazę sprawdza każdy bank przed podjęciem decyzji kredytowej, przechowuje się nie tylko dane o długach spłaconych na czas, ale również informacje o długach niespłaconych w terminie. Zobowiązania uregulowane terminowo mogą zostać usunięte z bazy od razu po ich spłaceniu (chociaż nie jest to zalecane, ponieważ świadczą one pozytywnie o danej osobie), natomiast w przypadku wpisów o opóźnieniach Biuro ma prawo zachować je przez 5 lat od całkowitej spłaty.

W efekcie nawet, jeśli całkowicie spłacimy dany dług i egzekucja komornicza zakończy się, dane na ten temat będą widoczne jest przez pół dekady. Nawet, jeśli dana osoba nie wyrazi na to zgody. Kredyt z komornikiem to więc bardziej dalekosiężny problem niż mogłoby się na początku wydawać.

kredyt z komornikiem - wykres wierzytelności

2 Źródło: https://twitter.com/sjkaleta/status/1364596978815021057?lang=bn

Kredyt z komornikiem – co robić, żeby uniknąć egzekucji komorniczej?

Egzekucja komornicza jest problemem, któremu lepiej zapobiegać niż zastanawiać się, jak z niego wybrnąć. Wynika to przede wszystkim ze wspomnianego powyżej faktu, że znacznie obniża ona szanse na uzyskanie jakiegokolwiek kredytu, nie tylko podczas jej trwania, ale także później. Tylko jak takiej sytuacji zapobiec? Przede wszystkim nie powinno się ignorować prób kontaktu ze strony wierzyciela, a wręcz przeciwnie.

Rozmowy z windykatorami bywają niekomfortowe, ale są potrzebne. W ich trakcie, w wielu przypadkach udaje się wypracować kompromis, w ramach którego dłużnik będzie spłacał miesięcznie tyle, ile będzie w stanie, a wierzyciel nie podejmie żadnych bardziej radykalnych kroków. Im dłużej będziemy zwlekać z nawiązaniem kontaktu i negocjacjami, tym większe szanse, że sprawa zostanie skierowana do sądu.

Kredyt z komornikiem – podsumowanie

Wiele osób może zasmucić wiadomość, że kredyt z komornikiem jest bardzo trudno dostępny, a wręcz niemal niemożliwy. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że banki muszą odpowiednio zarządzać ryzykiem, aby zapewnić sobie płynność finansową i stabilne funkcjonowanie. W ich oczach udzielanie pozytywnych decyzji kredytowych osobom, które są w trakcie egzekucji komorniczej lub relatywnie niedawno ją zakończyły jest zbyt ryzykowne. Jeśli ktoś tak długo nie spłacał długów, że doprowadziło to do egzekucji komorniczej, może to oznaczać, że będzie z opóźnieniem spłacał również kolejne długi.

Jednocześnie warto wspomnieć, że kredyt z komornikiem to nie jedyna dostępna opcja, jeśli potrzebujemy dodatkowych funduszy. Funkcjonuje wiele instytucji pozabankowych, które skłonne są udzielać pożyczek (nie kredytów – trzeba pamiętać, że pożyczki od firm pożyczkowych są kredytami konsumenckimi, ale nie kredytami w sensie prawa bankowego) również osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Minusem tego rozwiązania jest zazwyczaj wyższy koszt zobowiązania niż w przypadku banków, ale za to cały proces wiąże się z mniejszą ilością formalności, a podejście pożyczkodawców do zdolności kredytowej jest bardziej liberalne.

FAQ

Co zrobić po zakończeniu egzekucji komorniczej, aby przywrócić zdolność kredytową?

Kiedy już egzekucja komornicza zostanie zakończona, należy odczekać 5 lat. Po tym okresie wpis w BIK-u jej dotyczący powinien zostać usunięty. Jeśli tak się nie stanie, należy skontaktować się z Biurem Informacji Kredytowej i poinformować ich o tym, że rzeczony okres minął i nie zgadzamy się na dalsze przetwarzanie informacji o danym długu. Jednocześnie warto zgodzić się na dalsze przetwarzanie informacji o zobowiązaniach spłaconych w terminie, ponieważ wpłyną one pozytywnie na postrzeganie naszej osoby przez bank.

Kredyt z komornikiem – jak zwiększyć szanse na jego uzyskanie?

Posiadanie bardzo wysokiej zdolności kredytowej, a także historii kredytowej zawierającej wiele pozytywnych wpisów, a więc takich dotyczących zobowiązań spłaconych na czas, może postawić potencjalnego kredytobiorcę w lepszej sytuacji. Wciąż jednak egzekucja komornicza, nawet w sprawie tylko jednego długu i już zakończona, może zostać potraktowana jako przeszkoda nie do ominięcia. W takiej sytuacji najlepiej bezpośrednio skontaktować się z bankiem i poprosić o pomoc, aczkolwiek może się okazać, że stosowany przez instytucję system komputerowy, po prostu nie pozwoli udzielić pozytywnej decyzji kredytowej, mimo okoliczności łagodzących.

Na co zwracać uwagę, biorąc zobowiązania dla osób z komornikiem?

Najlepiej podchodzić ostrożnie do wszelkich ogłoszeń, które sugerują możliwość zaciągnięcia kredytu z komornikiem. Banki bowiem z reguły nie oferują takiego produktu, a pożyczki w firmach pożyczkowych nie są kredytami. Zanim zaciągniemy jakiekolwiek zobowiązanie finansowe powinniśmy więc dokładnie zapoznać się z jego parametrami, w szczególności w zakresie oprocentowania, prowizji i opłat dodatkowych. Należy również sprawdzić wysokość kar umownych i to, w jakiej sytuacji mogą zostać zastosowane. Niezależnie od typu i kwoty zobowiązania powinniśmy zawsze dokładnie zapoznać się z umową, natomiast jest to szczególnie istotne właśnie w przypadku tego typu ofert.

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *