Stopa referencyjna NBP – czym jest?

20 marca 2023 Laptop

Stopy procentowe zyskują duży rozgłos w czasach niestabilnych cen towarów i usług. Dlaczego? Bo jest to jeden z podstawowych elementów polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. A ta powinna być prowadzona tak, aby zapewnić jak największą stałość cen, gwarantując tym samym wzrost gospodarczy na odpowiednim poziomie. Pośród podstawowych stóp procentowych banku centralnego, kluczową rolę pełni główna stawka referencyjna NBP. Czym jest, jakie ma znaczenie i ile wynosi stopa referencyjna NBP?

Co to jest stopa referencyjna?

Ogólnie rzecz biorąc, stopa procentowa to koszt pozyskania pieniądza. Jeśli stroną takiej transakcji jest Narodowy Bank Polski, to zastosowanie mają jego własne stopy procentowe. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy bank komercyjny zaciąga kredyt w banku centralnym. Jest pięć podstawowych stóp procentowych NBP, skupmy się jednak na tej głównej. Stopa referencyjna i jej definicja – zastanawiasz się, jak brzmi? Jest to po prostu wskaźnik rentowności bonów pieniężnych emitowanych przez NBP. Wprowadzając do obiegu papiery wartościowe, bank centralny wpływa na ilość środków pieniężnych w przepływie międzybankowym. Wysokość stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oddziałuje wprost na wartość wskaźnika WIBOR. Tym samym, stopy referencyjne NBP pośrednio mają znaczenie dla wysokości rat kredytów. Wysokość stopy referencyjnej na dzień 12 października 2022 r. wynosi 6,75%.

Suma stopy referencyjnej NBP i jej znaczenie

Stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego wykorzystuje się do regulowania sytuacji gospodarczej w kraju. Od jej wysokości zależy ilość gotówki w obiegu. Stopa referencyjna w Polsce wpływa na koszt kredytów, a więc decyduje o dostępności pieniądza dla konsumentów i przedsiębiorstw. Tym samym hamuje lub napędza inwestycje i wydatki konsumpcyjne, oddziałując na wzrost gospodarczy. A im szybciej rozwija się ekonomika danego kraju, tym większa jest inflacja.

Stopy procentowe banku centralnego działają też w drugim kierunku. Stawka referencyjna NBP ma bowiem udział również w stopach procentowych, które wpływają na odsetki czynności prawnych. Procentowy zysk nie może być wyższy niż podwójna suma stopy referencyjnej NBP i liczby 3,5%.

Znajdziemy dla Ciebie możliwie najkorzystniejszą ofertę kredytu lub pożyczki.

Skontaktuj się z doradcą Spłaty Kredytów jeszcze dziś i otrzymaj potrzebne wsparcie finansowe na dogodnych warunkach.

Wyślij wniosek!

Podstawowe stopy procentowe

Podstawowe stopy procentowe NBP mają ogromne znaczenie dla sytuacji gospodarczej w kraju. Dlatego też wszelkie doniesienia dotyczące zmian w polityce pieniężnej spotykają się z wielkim zainteresowaniem. Podstawowe stopy procentowe banku centralnego w Polsce są następujące:

  • stopa referencyjna,
  • stopa lombardowa (kredytu lombardowego),
  • stopa depozytowa,
  • stopa redyskontowa weksli,
  • stopa dyskontowa weksli.

Oprócz stopy referencyjnej, szczególnie interesująca jest stopa depozytowa. Określa ona bowiem zyskowność jednodniowych depozytów składanych przez banki w NBP. Jeśli zastawiasz się więc, skąd wzięła się stopa procentowa Twojej lokaty, masz już odpowiedź. W dużej mierze jest bowiem zależna właśnie od stopy depozytowej NBP.

Stopa referencyjna w Polsce – najważniejsze informacje

Podstawowe stopy procentowe NBP oddziałują na stabilność cen w kraju (inflację), wysokość wskaźnika WIBOR i koszty kredytów konsumenckich. Wśród nich najważniejsza jest stawka referencyjna NBP, reprezentująca zyskowność bonów pieniężnych banku centralnego. To narzędzie polityki pieniężnej pozwala wpływać na koszt pozyskania gotówki przez banki komercyjne. W ten sposób reguluje ich płynność finansową, decydując o tym, jak wygląda cała reszta rynku. A skoro pieniądz jest podstawą gospodarki, to można stwierdzić, że wysokość stopy referencyjnej NBP wpływa w jakiś sposób na funkcjonowanie wszystkich mieszkańców naszego kraju.

5/5 - głosów: 1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *