Stopa lombardowa – czym jest i ile wynosi?

2 października 2023 stopa lombardowa

Rada Polityki Pieniężnej NBP podejmuje decyzje, które mają duży wpływ na wysokość odsetek kredytów oferowanych zarówno przez komercyjne banki, jak i bank centralny. Jednym ze wskaźników, który wpływa na oprocentowanie pożyczek udzielanych pod zastaw papierów wartościowych, jest stopa lombardowa, a dokładniej stopa kredytu lombardowego. Jest to jednak dość skomplikowany temat i nie każda osoba zdaje sobie sprawę z tego, jak stopy lombardowe wpływają na nasze finanse, a także, co dokładnie określa ten wskaźnik. Czym jest stopa lombardowa? Podpowiadamy.

Czym jest stopa lombardowa?

Zgodnie z definicją stopy lombardowej, jest ona podstawową stopą banku centralnego, która zazwyczaj pełni funkcję stopy określającej maksymalny koszt pozyskania pieniądza w Narodowym Banku Polskim na rynku międzynarodowym przez banki komercyjne. Stopa lombardowa to w rzeczywistości stopa kredytu lombardowego, która służy do wyceny, po jakiej bank centralny udziela pożyczek na rynku międzynarodowym. Wskaźnik ten określa maksymalny poziom oprocentowania kredytów lombardowych, czyli pod zastaw, jakie są udzielane przez bank centralny bankom komercyjny pod zastaw papierów wartościowych. W związku z tym ma ona realny wpływ na wysokość kredytów i pożyczek udzielanych klientom indywidualnym przez banki komercyjne, jednak nie na czynniki takie jak ocena punktowa BIK, która uzależniona jest od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy, a więc jego zdolności kredytowej i historii kredytowej.

Fot. Pexels

Aktualna wysokość stopy lombardowej. Oprocentowanie lombardowe NBP

Aktualna wysokość stopy lombardowej utrzymuje się na poziomie 7,25%. Oprocentowanie lombardowe NBP jest więc dość wysokie. Najwyższy poziom stóp lombardowych w Polsce został osiągnięty w 1992 roku i wówczas wynosił aż 37%. Wskaźnik ten ustalany jest na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej NBP. Dlatego w ciągu roku może zmienić się kilkukrotnie, w zależności od decyzji, jakie podejmie ten organ. Działania RPP NBP związane z podnoszeniem stóp procentowych, w tym wysokości stopy lombardowej, podyktowane są troską o stabilność polskiej waluty. Dlatego na przykład podczas pandemii COVID-19 były one utrzymywane na wyjątkowo niskim poziomie.

Bank odmówił Ci udzielenia kredytu? Nie wiesz, która forma finansowania będzie dla Ciebie korzystna? Potrzebujesz wsparcia w procesie kredytowania?

Skontaktuj się z doradcą Spłaty Kredytów! Pomożemy Ci na każdym etapie pozyskiwania finansowania i odciążymy Cię od wszelkich formalności, oszczędzając Twój cenny czas.

Napisz do nas!

Jakie znaczenie ma stopa lombardowa?

Warto mieć świadomość, że stopa lombardowa jest wskaźnikiem istotnym nie tylko dla banków komercyjnych, ale również klientów indywidualnych, jednak już nie w tak dużym stopniu jak jeszcze kilka lat temu. Do niedawna stopa lombardowa miała bezpośredni wpływ na to, jaka będzie maksymalna wysokość odsetek od pożyczek i kredytów udzielanych przez banki i inne instytucje pożyczkowe i wówczas mogły one wynosić czterokrotność owej stopy. Obecnie odsetki obliczane są jako dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP oraz 3,5 punktu procentowego.

Mimo że obecnie kluczowa dla kredytobiorców jest stopa referencyjna, która wpływa razem ze wskaźnikiem, jakim jest ocena punktowa BIK m.in. na okres kredytowania, a także maksymalną wysokość pożyczki, to nadal jednak wykorzystując stopę lombardową, oblicza się niektóre opłaty. Wśród nich wyróżnia się na przykład wysokość odsetek, które związane są z zaległościami podatkowymi czy zwłoką w ponoszeniu opłat związanych z ubezpieczeniem społecznym do ZUS-u.

Stopa lombardowa jest istotna przede wszystkim dla banków, ponieważ wpływa ona na kredyt lombardowy, a dokładniej jego maksymalną możliwą do uzyskania kwotę. Suma takiego zobowiązania udzielanego bankom komercyjnym przez bank centralny może przekroczyć 100% minus wartość papierów wartościowych przekazanych pod zastaw.

Stopa lombardowa a pozostałe stopy NBP

Mimo że stopa lombardowa jest jednym z istotnych wskaźników stosowanych przez Narodowy Bank Polski, to nie jest jednak jedyną stopą. Wśród pozostałych wymienia się również:

  • stopę referencyjną, która wpływa na wysokość produktów bankowych, ponieważ określa minimalną cenę, po jakiej NBP organizuje operacje na rynku międzynarodowym,
  • stopę depozytową, która reguluje oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych przez banki komercyjne w banku centralnym,
  • stopę redyskontową weksli, która wskazuje cenę, po jakiej skupowane są weksle przez bank centralny od banków komercyjnych,
  • stopę dyskontową weksla określającą cenę kredytów udzielonych pod zastaw weksli bankom komercyjnym przez bank centralny.

Stopa lombardowa jest więc jednym z istotnych wskaźników ustalanych przez NBP. Obecnie jednak nie ma ona już tak dużego wpływu na indywidualnych kredytobiorców jak kiedyś.

5/5 - głosów: 1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *