500 plus a kredyt hipoteczny – jak na decyzję banku wpływa świadczenie na dziecko?

3 stycznia 2024 zadłużenie alimentacyjne

500 plus to świadczenie socjalne, które od 2019 roku wypłacane jest na każde dziecko, aż do momentu uzyskania przez niego pełnoletności. Jest to więc stosunkowo stały dochód wielu polskich rodzin. Czy jednak opiekunowie, którzy chcą zaciągnąć kredyt hipoteczny, mogą liczyć na to, że bank weźmie pod uwagę to świadczenie i uwzględni je w taki sam sposób jak zarobki osiągane na podstawie umowy o pracę lub pochodzące z działalności gospodarczej? Czy 500 plus wpływa pozytywnie na zdolność kredytową? Odpowiadamy.

500 plus a kredyt hipoteczny – czy 500+ wlicza się do analizowanego przez bank dochodu?

Opiekunowie powinni mieć świadomość, że 500 plus to wsparcie finansowe, którego celem jest zaspokojenie, chociaż części potrzeb życiowych dziecka. Środki pochodzące z 500 plus powinny być więc wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka. Inicjatywa ta obejmuje wszystkie dzieci, aż do osiągnięcia pełnoletności, a przyznanie świadczenia 500 plus nie jest warunkowane dochodem rodziców. 

Bank z kolei przyznając kredyt hipoteczny, musi wziąć pod uwagę szereg czynników, ze względu na to, że jest to duże zobowiązanie, często opiewająca na bardzo wysokie kwoty, a jego okres spłaty może wynosić nawet 35 lat. Dlatego osoby, które chcą wziąć kredyt hipoteczny, muszą przede wszystkim legitymować się odpowiednią zdolnością kredytową. Jest to najważniejszy parametr, od którego bank uzależnia swoją decyzję. Zdolność kredytową można określić jako relacje dochodów do zobowiązań, co oznacza, że dla niektórych banków 500 plus będzie pewnym dochodem, jednak nie zmienia to faktu, że nie osiągając przychodów z innych źródeł, nie można liczyć na otrzymanie kredytu hipotecznego. 

Dlatego podczas obliczania zdolności kredytowej najważniejszymi czynnikami jest wysokość dochodu, jego regularność i źródło. Na kredyt hipoteczny mogą liczyć klienci, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, osiągający wysokie dochody i posiadający dobrą historię kredytową. Odpowiedź na pytanie, czy 500 plus wlicza się do dochodu analizowanego przez bank, nie jest jednoznaczna, ponieważ niektóre instytucje finansowe biorą pod uwagę to świadczenie, inne z kolei mogą go nie uznać przy wyliczaniu zdolności kredytowej. Większość banków w przypadku kredytu hipotecznego zaciąganego na wiele lat nie uwzględnia tego świadczenia.

500 plus a kredyt hipoteczny – czy dostając 500 plus, możemy brać pod uwagę kredyt?

Obecnie większość banków nie bierze pod uwagę 500 plus podczas obliczania zdolności kredytowej do kredytu hipotecznego. Dlatego otrzymywanie 500 plus nie wpływa na decyzję kredytową banku. Nie oznacza to jednak, że pobierając takie świadczenie, nie można starać się o kredyt hipoteczny. Należy jednak w takiej sytuacji zdawać sobie sprawę z tego, że 500 plus nie wpłynie w żaden sposób na naszą zdolność kredytową. Dlatego chcąc otrzymać kredyt hipoteczny, należy osiągać odpowiednio wysokie dochody, posiadać stałe i stabilne zatrudnienie i dobrą historię kredytową.

Osoby, które zastanawiają się, czy dostając 500 plus, mogą brać pod uwagę kredyt hipoteczny, muszą zastanowić się, czy ich zdolność kredytowa utrzymuje się na odpowiednim poziomie, ponieważ pobieranie świadczenia na dzieci nie ułatwi im ani nie utrudni procesu wnioskowania o kredyt hipoteczny. Banki w większości przypadków nie biorą pod uwagę dochodów z 500 plus podczas obliczania zdolności kredytowej w przypadku produktów hipotecznych ze względu na to, że kredyt hipoteczny zazwyczaj zaciągany jest nawet na 35 lat, a 500 plus wypłacane jest do momentu, kiedy dziecko uzyska pełnoletność. Oznacza to, że nie jest to dochód, na który rodzice będą mogli liczyć przez cały okres kredytowania, ponieważ z upływem lat, nawet opiekunowie kilkorga dzieci będą stopniowo tracili część, a następnie całość wsparcia. 

Ponadto banki nie biorą pod uwagę 500 plus podczas obliczania zdolności kredytowej ze względu na to, że tak naprawdę nie wiadomo czy w pewnym momencie nie zmienią się kryteria przyznawania tego świadczenia i wówczas część kredytobiorców straci ten dochód. W przypadku kredytów gotówkowych 500 plus nierzadko brane jest pod uwagę podczas obliczania zdolności kredytowej ze względu na to, że takie zobowiązania zaciągane są na krótszy czas.

Które banki biorą pod uwagę 500 plus – gdzie udać się po kredyt na 500 plus?

Czy kredyt na 500 plus jest w ogóle możliwy? Czy jakikolwiek bank bierze pod uwagę 500 plus? Obecnie stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące 500 plus uznaje to świadczenie za dochód, a tym samym banki mogą brać go pod uwagę podczas wyliczania zdolności kredytowej. Zgodnie z rekomendacjami KNF ostateczna decyzja dotycząca tego, czy brać pod uwagę świadczenie 500 plus podczas obliczania zdolności kredytowej, czy też nie, należy do poszczególnych instytucji. Obecnie, to czy bank weźmie pod uwagę 500 plus, uzależnione jest od indywidualnej sytuacji klienta, a także wewnętrznych procedur. Świadczenie może być wzięte pod uwagę w przypadku krótkoterminowych zobowiązań, a więc kredytu gotówkowego. W przypadku kredytów hipotecznych zaciąganych na bardzo długi czas większość banków nie bierze pod uwagę podczas obliczania zdolności kredytowej 500 plus.

Beneficjenci świadczenia 500 plus, którzy są zainteresowani wzięciem kredytu, zastanawiają się nad tym, gdzie mogą otrzymać kredyt na 500 plus. Warto mieć świadomość, że kredyt na 500 plus nie jest możliwy w przypadku, kiedy klient nie osiąga dodatkowych dochodów, a jego jedynym źródłem utrzymania są świadczenia socjalne. Taka osoba, składając wniosek o kredyt, musi liczyć się z decyzją odmowną banku, nawet jeżeli interesuje ją krótkoterminowe zobowiązanie. Obecnie stanowiska banków dotyczące 500 plus są podzielone. Bez wątpienia jednak kredytobiorca musi posiadać własny stały dochód, aby móc liczyć na udzielenie jakiegokolwiek finansowania. 

Który bank da kredyt na 500 plus? Credit Agricole uwzględnia dochód z 500 plus w przypadku pożyczek, których okres nie przekracza 10 lat. Z kolei Bank BNP Paribas bierze pod uwagę świadczenie 500 plus, w przypadku kiedy okres kredytowania nie przekracza okresu uzyskiwania świadczenia. Banki takie jak Pekao, ING Bank Śląski i Millenium biorą pod uwagę 500 plus jako dodatkowy dochód w przypadku, kiedy okres kredytowania nie przekracza 36 miesięcy, a dziecko w tym okresie nie skończy 18 lat. Z kolei Alior Bank i mBank nie biorą pod uwagę 500 plus podczas obliczania zdolności kredytowej. Bank PKO podchodzi do tej kwestii indywidualnie. Wiele instytucji finansowych nie udziela informacji dotyczących tego, czy świadczenie jest przez nich honorowane, czy też nie. Jedno jest pewne – samo 500 plus nigdy nie jest wystarczające, aby otrzymać jakikolwiek kredyt.

500 a zdolność kredytowa – czy 500 plus to dochód, który poprawia zdolność kredytową?

Potencjalni kredytobiorcy, zastanawiający się, czy 500 plus jest dochodem, który w jakiś sposób może poprawić zdolność kredytową, powinni wiedzieć, że w większości przypadków jest to świadczenie, które nie ma wpływu na decyzję kredytową banku. Wiele prywatnych instytucji pożyczkowych, a także banków nie bierze pod uwagę 500 plus podczas obliczania zdolności kredytowej klienta. Są z kolei banki, które uwzględniają to świadczenie jako dodatkowy dochód, jednak biorą go pod uwagę wyłącznie w przypadku krótkoterminowych zobowiązań oraz wtedy, kiedy przez cały okres kredytowania 500 plus będzie przysługiwało dziecku ze względu na to, że nie ukończy ono w tym czasie 18 lat.

Odpowiadając na pytanie, czy 500 plus to dochód, który poprawia zdolność kredytową, w większości przypadków można udzielić negatywnej odpowiedzi. Należy pamiętać również, że 500 plus to świadczenie, które nie ulega egzekucji komorniczej. Dlatego w przypadku zaległości w spłatach rat, bank i tak nie będzie mógł wyegzekwować od dłużnika pochodzących z tego świadczenia środków.

Z tego powodu, chcąc zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązanie, należy przyglądnąć się temu, jak wygląda nasza zdolność kredytowa. Skoro nie 500 plus to, co może ją poprawić? Przede wszystkim wysokie wynagrodzenie, stabilna umowa, najlepiej o pracę na czas nieokreślony, dłuższy staż pracy, a także pozytywna historia kredytowa, a więc brak zaległości w spłatach rat oraz innych zobowiązań, zarówno w bankach, jak i innych instytucjach. Dlatego przed zaciągnięciem, zwłaszcza kredytu hipotecznego, który jest wieloletnim zobowiązaniem, często opiewającym na bardzo wysokie kwoty, warto wcześniej sprawdzić swój raport BIK. Są to informacje zgromadzone w bazie Biura Informacji Kredytowej, które pozwolą dowiedzieć się, m.in. jaki jest nasz scoring BIK, a także, czy w bazie tej nie widnieją informacje dotyczące naszych zaległych zobowiązań, ponieważ jest to jeden z czynników, który bank będzie brał pod uwagę, obliczając zdolność kredytową.

Kredyt pod 500+ – jak się o niego ubiegać?

Nie istnieje taki produkt finansowy jak kredyt pod 500 plus. Chcąc ubiegać się o jakiekolwiek finansowanie ze strony banku, należy osiągać również inne dochody i posiadać odpowiednio wysoką zdolność kredytową. Zalicza się do niej m.in.:

  • wysokość osiąganych dochodów, 
  • formę zatrudnienia, 
  • staż pracy,
  • ilość osób na utrzymaniu,
  • wysokość obecnych zobowiązań,
  • koszty życia,
  • historię kredytową.

Akceptowalnymi przez bank źródłami dochodów są te pochodzące z umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, emerytury i renty, a także własnej działalności gospodarczej. 500 plus jest świadczeniem, które przez większość banków nie zostanie zakwalifikowane jako dochód. Dlatego, jeżeli naszym jedynym dochodem jest 500 plus, musimy liczyć się z decyzją odmowną ze strony banku, nawet jeśli będziemy zainteresowani krótkoterminowym kredytem gotówkowym. 500 plus nigdy nie jest brane pod uwagę przez banki jako główne źródło dochodu klienta ze względu na to, że jest ono świadczeniem socjalnym, które powinno być przeznaczane na pokrycie kosztów życia dzieci, a nie ewentualnej raty w banku.

500 plus a kredyt hipoteczny – podsumowanie

Mimo że obecnie 500 plus stanowi dla wielu rodzin ważny element ich domowego budżetu, to jednak w sytuacji, kiedy ubiegamy się o kredyt hipoteczny, zaciągany na często kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat, musimy liczyć się z tym, że bank nie weźmie pod uwagę podczas obliczania zdolności kredytowej dochodu pochodzącego z 500 plus. Dlaczego? Ponieważ jest to świadczenie, które wypłacane jest do momentu, kiedy dziecko uzyska pełnoletność, a więc jest to dochód tymczasowy. Z tego powodu nie będzie on uzyskiwany przez cały okres kredytowania. Dodatkowo zmiany kryteriów przyznawania 500 plus również mogą spowodować, że dochód ten nie będzie przysługiwał wszystkim niepełnoletnim dzieciom jak do tej pory.

Zaciągając kredyt hipoteczny, będący wieloletnim, opiewającym na bardzo wysokie sumy zobowiązaniem, musimy osiągać dość wysokie dochody i mieć odpowiednią zdolność kredytową. Dlatego, jeżeli zastanawiamy się jak zwiększyć zdolność kredytową, musimy postawić na inne metody niż wliczanie 500 plus do dochodu. Dobrym rozwiązaniem może być na przykład wzięcie kredytu z drugą osobą, na przykład współmałżonkiem lub rodzicem, a także znalezienie dodatkowego zajęcia, lub zmiana pracy na lepiej płatną bądź z bardziej stabilną umową.

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *