Pożyczka konsolidacyjna – jak działa i do kogo jest skierowana?

17 marca 2021 Pożyczka konsolidacyjna

Bardzo wielu Polaków, posiada wiele aktywnych kredytów i pożyczek jednocześnie, w tym na przykład kredytów hipotecznych, kredytów samochodowych lub kredytów gotówkowych. Nawet, jeśli spłacanie wielu różnych zobowiązań na początku nie było problemem, w pewnym momencie może się nim stać. Choćby ze względu na chorobę lub utratę pracy i związane z tym pogorszenie się sytuacji finansowej kredytobiorcy.

Nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że istnieją pewne metody i produkty finansowe, które pozwalają ustabilizować domowy budżet i uniknąć opóźnień w spłacie zobowiązań. Takim właśnie produktem finansowym jest między innymi pożyczka konsolidacyjna. Jak dokładnie działa i jakie warunki trzeba spełnić, aby móc ją zaciągnąć? Do kogo ten typ pożyczki jest skierowany i czy jest on opłacalny? Najważniejsze informacje na ten temat zostały zebrane poniżej.

Czym jest pożyczka konsolidacyjna?

Pożyczka konsolidacyjna jest produktem finansowym, który można znaleźć w ofercie wielu polskich banków. Jest to zobowiązanie celowe, którego kwota nie trafia bezpośrednio na konto kredytobiorcy, a jest przeznaczana na spłatę innych aktualnych zobowiązań finansowych danej osoby.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której do pożyczki konsolidacyjnej została dobrana dodatkowa gotówka na dowolny cel. Ona znajdzie się prosto w rękach pożyczkobiorcy, który będzie mógł nią dysponować w dowolny sposób, bez konieczności okazywania pożyczkodawcy jakichkolwiek rachunków czy faktur.

Kwota wydana przez bank na spłatę bieżących długów, w połączeniu z kwotą dodatkowej gotówki (jeśli zostanie dobrana), razem będą stanowić kwotę pożyczki konsolidacyjnej. W praktyce oznacza to, że pożyczka konsolidacyjna pozwala połączyć aktualne długi w jedną całość (spłacane za pomocą pojedynczej raty), a niekiedy wraz z nimi zyskać środki na dowolny cel.

Ważnym aspektem pożyczki konsolidacyjnej jest nie tylko zmniejszenie ilości posiadanych zobowiązań, ale też zmniejszenie raty, w porównaniu do sumy rat wszystkich kredytów i pożyczek z osobna. Rata może zostać obniżona z uwagi na wydłużenie okresu spłaty zobowiązania. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie, na podstawie możliwości finansowych i oczekiwań danego pożyczkobiorcy.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby wziąć pożyczkę konsolidacyjną?

Z pożyczką konsolidacyjną, podobnie, jak z innymi typami zobowiązań finansowych, wiążą się pewne wymagania. Przede wszystkim pożyczkobiorca powinien być osobą pełnoletnią, posiadającą pełnię zdolności do czynności prawnych i legitymującą się ważnym dowodem osobistym.

Bank zweryfikuje również zdolność kredytową i historię kredytową danej osoby. To, jak wysokie będą wymagania w tym zakresie, zależne jest od zasad przyjętych przez daną instytucję, ale też od kwoty konsolidacji. Im większa pożyczka, tym większa może być wymagana zdolność kredytowa (pożyczki na duże kwoty mogą również wiązać się z koniecznością dodatkowego ich zabezpieczenia).

Pożyczki konsolidacyjne są zazwyczaj oferowane zarówno aktualnym, jak i nowym klientom danego banku. Warunki w zakresie tego, jakie typy pożyczek i kredytów podlegają konsolidacji, są indywidualne dla każdej instytucji finansowej.

pozyczka konsolidacyjna - grafika najpopularniejsze typy kredytow

1 Źródło: https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/zadluzenie-polakow-raport-infokredyt-zwiazku-bankow-polskich/zv3v16j

Koszt pożyczki konsolidacyjnej

Koszt zobowiązania finansowego zawsze jest jednym z aspektów, na który potencjalni pożyczkobiorcy czy kredytobiorcy zwracają największą uwagę. Ofert pożyczek konsolidacyjnych jest obecnie wiele, w związku z czym, jeśli zależy nam na jak najniższym ostatecznym koszcie takiej pożyczki, powinniśmy wiedzieć, co na niego wpływa i na co w związku z tym powinniśmy zwracać uwagę. Koszt pożyczki konsolidacyjnej zależy od wielu czynników, takich jak:

  • łączna kwota zobowiązań do skonsolidowania
  • kwota dodatkowej gotówki, jeśli będzie dobierana
  • okres spłaty pożyczki
  • oprocentowanie nominalne
  • prowizja za udzielenie pożyczki
  • opłaty dodatkowe
  • ubezpieczenie pożyczki.

Warto zauważyć, że w niektórych przypadkach wykupienie ubezpieczenia na życie przy zaciąganiu pożyczki konsolidacyjnej będzie obowiązkowe, a w innych może być opcjonalne. Ubezpieczenie pożyczki pozwala bankowi zmniejszyć ryzyko związane z jej udzieleniem, dlatego też różne instytucje finansowe kładą na nie tak duży nacisk.

Najłatwiej oszacować koszt związany z pożyczką za pomocą jej RRSO (Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania). Orientacyjne RRSO pożyczki, wraz z przykładem reprezentatywnym, powinno znaleźć się w każdej prezentowanej przez bank ofercie, z uwagi na obejmujący go obowiązek informacyjny. RRSO różni się od samego oprocentowania nominalnego tym, że do jego obliczenia wykorzystuje się również prowizję i inne koszty związane z danym zobowiązaniem.

Dzięki temu możliwe jest uzyskanie pełniejszego obrazu w zakresie opłacalności danej oferty. Może się bowiem zdarzyć, że na przykład dana oferta ma niskie oprocentowanie nominalne i z tego względu wyda nam się atrakcyjna, ale wiąże się z wysoką prowizją, przez co ma RRSO większe niż inna oferta, z większym oprocentowaniem nominalnym, ale niższą prowizją. Co do zasady więc, im wyższe RRSO, tym bardziej kosztowna będzie pożyczka konsolidacyjna.

Do kogo skierowana jest pożyczka konsolidacyjna?

Omawiany w tym artykule produkt finansowy jest bardzo wszechstronny, dlatego też cieszy się wśród Polaków coraz większą popularnością. Pożyczka konsolidacyjna jest kierowana dla osób spłacających wiele różnych zobowiązań, czy to takich samych, czy różnego typu. Można za to spotkać się często z wymaganiem, aby konsolidowane zobowiązania pochodziły z innego banku niż ten, który ma udzielić pożyczki konsolidacyjnej.

Ten produkt finansowy jest przeznaczony zarówno dla osób, którym obecna wysokość rat i ich ilość zaczyna dawać się we znaki, jak i dla tych, którzy co prawda wciąż są w stanie w terminie spłacać wszystkie raty, ale chcieliby mieć co miesiąc więcej wolnych środków w domowym budżecie na inne cele. Zwłaszcza w tym pierwszym przypadku kluczowy jest czas – ważne, aby zacząć proces zaciągania pożyczki konsolidacyjnej jak najszybciej, kiedy zaczniemy przewidywać problemy z terminową spłatą rat, a nie dopiero w momencie, kiedy dojdzie już do opóźnienia w spłacie.

pozyczka konsolidacyjna - wykres przecietna kwota zadluzenia

2 Źródło: https://inwestomat.eu/ile-kredytu-ma-przecietny-polak/

Czy pożyczki konsolidacyjne się opłacają?

Pożyczki konsolidacyjne pozwalają zmniejszyć comiesięczną ratę, a także ilość posiadanych zobowiązań. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że jest to możliwe dzięki wydłużeniu okresu spłaty, a co za tym idzie, zwiększeniu ostatecznego kosztu zobowiązania.

Jeśli jednak znajdujemy się w trudnej sytuacji, kiedy pojawia się ryzyko opóźnienia w spłacie zobowiązań i związanych z tym negatywnych konsekwencji (naliczania odsetek za opóźnienie, otrzymywania płatnych monitów, bycia wpisanym na listy dłużników), wciąż tego typu pożyczki mogą okazać się bardzo opłacalne.

Warto się nad nimi zastanowić również w sytuacji, w której co prawda raty nie są dla nas za wysokie, ale chcielibyśmy, aby były niższe, abyśmy mogli na przykład odkładać co miesiąc wyższe kwoty na konto oszczędnościowe.

Pożyczka konsolidacyjna – podsumowanie

Pożyczka konsolidacyjna jest ciekawym produktem finansowym, o którym nie każdy słyszał, a który w wielu przypadkach może okazać się bardzo korzystny. Pozwala ona nie tylko połączyć wiele różnych zobowiązań finansowych w jedno, ale też zmniejszyć wysokość comiesięcznej raty, co odciąży domowy budżet. Dzięki temu nie trzeba ryzykować, że dojdzie do opóźnienia w płatności rat z powodu znalezienia się w trudnej sytuacji finansowej.

Należy przy tym pamiętać, że, chociaż pożyczka konsolidacyjna z zasady skierowana jest do osób spłacających jednocześnie wiele zobowiązań, nie oznacza to, że otrzyma ją każdy dłużnik. Wiele zależy od jego zdolności kredytowej i historii kredytowej, a także zasad panujących w danym banku. Jeśli chcemy zwiększyć swoje szanse na pozytywną decyzję kredytową, a także upewnić się, że nie przepłacimy na konsolidacji, dobrym pomysłem może być skorzystanie ze wsparcia profesjonalnego pośrednika kredytowego.

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *