Pożyczka dla bezrobotnych – czy można ją otrzymać?

26 lutego 2021 pożyczka dla bezrobotnych

Utrata pracy jest trudnym wydarzeniem, zarówno pod względem finansowym, jak i mentalnym. Brak zatrudnienia oznacza brak regularnych dochodów, co, w przypadku braku poduszki finansowej, szybko może wyczerpać wszystkie nasze oszczędności. Opłacenie rachunków i zakup leków czy jedzenia może w takim przypadku wymagać zaciągnięcia pożyczki.

Jednak możemy się obawiać, że z uwagi na brak pracy nasz wniosek o pożyczkę zostanie odrzucony. Udzielenie pożyczki osobie, która nie posiada stałego źródła dochodu, jest bowiem bardzo ryzykowne. Prawdopodobieństwo, że taka osoba nie będzie w stanie na czas spłacić swojego zobowiązania, jest bardzo duże. Pojawia się więc pytanie: czy pożyczka dla bezrobotnych jest możliwa do otrzymania, czy też nikt jej nie udziela? Jeśli da się ją otrzymać, to jakie inne wymagania trzeba spełnić? Wszystkie te kwestie dokładnie omawiamy poniżej.

Czy pożyczka dla bezrobotnych jest możliwa do otrzymania?

Posiadanie stałego źródła dochodu jest jednym z podstawowych kryteriów stawianych przez wszystkie banki i firmy pożyczkowe, w związku z czym pożyczka dla bezrobotnych może być w wielu przypadkach bardzo trudna do otrzymania.

Trzeba jednak wskazać, że zarówno pożyczkodawcy, jak i kredytodawcy, akceptują także inne źródła dochodu poza wynagrodzeniem za pracę. Przede wszystkim chodzi tutaj o emeryturę lub rentę. Otrzymywanie takiego świadczenia może okazać się wystarczające, aby otrzymać pozytywną decyzję kredytową, dużo jednak zależy od jej wysokości.

Co jednak, jeśli nie jesteśmy na emeryturze lub rencie (bądź nie prowadzimy własnej działalności gospodarczej), a na przykład po prostu straciliśmy pracę i jeszcze nie znaleźliśmy nowej? To, czy pożyczka dla bezrobotnych będzie dla nas dostępna, zależne jest od tego, jakie zasady przyjęła dana firma pożyczkowa.

Banki zaliczają do dochodów bardzo wąską grupę wpływów, w tym właśnie wynagrodzenie za pracę, rentę czy emeryturę. W przypadku firm pożyczkowych bywa, że ta grupa jest znacznie szersza i znajdują się w niej także zyski z wynajmu nieruchomości, stypendia, a nawet świadczenia socjalne (500+ i nie tylko). Oznacza to, że można być bezrobotnym (i nie być jednocześnie emerytem, rencistą czy przedsiębiorcą), ale jednocześnie spełniać wymagania danej firmy odnośnie do wysokości dochodów.

Firm pożyczkowych jest bardzo wiele, a ciągle pojawiają się nowe. Każda z nich może mieć nieco inną filozofię działania i zasady oraz wymagania. Dlatego też nawet, jeśli w jednej z nich nasz wniosek zostanie odrzucony, nie oznacza to, że tak samo będzie w kolejnej. Należy jednak wziąć pod uwagę, że duża ilość złożonych wniosków o pożyczkę może zostać zanotowana w BIK-u i tylko jeszcze bardziej utrudnić otrzymanie pozytywnej decyzji. Z tego względu przed złożeniem wniosku warto dokładnie sprawdzić wymagania danego pożyczkodawcy, aby oszacować, jak wysokie będą szanse na uzyskanie pożyczki.

Pożyczka dla bezrobotnych - wykres

1 Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Bezrobocie-w-Polsce-wyzsze-niz-rok-wczesniej-Koniec-pewnej-epoki-7877819.html

Pożyczka dla bezrobotnych – jakie wymagania trzeba spełnić?

To, że dany pożyczkodawca ma niskie wymagania odnośnie do wysokości dochodu czy jego źródeł, nie oznacza, że na pożyczkę może liczyć absolutnie każdy. Przede wszystkim pożyczkodawca musi być osobą pełnoletnią, posiadającą pełnię zdolności do czynności prawnych. W przeciwnym wypadku zawarta umowa pożyczki nie byłaby wiążąca.

Żeby pożyczka dla bezrobotnych mogła zostać udzielona, konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości. W przypadku zaciągania pożyczki w oddziale firmy wystarczy wylegitymowanie się ważnym dowodem osobistym. Jeśli pożyczka jest zaciągana przez Internet, może być konieczne na przykład wykonanie przelewu weryfikacyjnego lub zalogowanie się do portalu transakcyjnego banku za pomocą specjalnej aplikacji.

Co więcej, jak już wspomniano, pożyczka dla bezrobotnych zazwyczaj nie zostanie udzielona osobie, która nie ma jakichkolwiek dochodów lub której długi znacząco przewyższają dochody. Firmy pożyczkowe w większości przypadków wyliczają zdolność kredytową na podstawie danych zawartych we wniosku o pożyczkę i nie proszą o dostarczenie dodatkowych dokumentów, potwierdzających zadeklarowane dochody.

Istotna może okazać się także historia kredytowa w BIK-u. Pozytywne wpisy w bazie Biura Informacji Kredytowej, czyli wpisy o kredytach i pożyczkach spłacanych na czas, będą pozytywnie świadczyły o danej osobie i zwiększały szanse na otrzymanie przez nią pozytywnej decyzji kredytowej.

Jakiekolwiek opóźnienia w BIK-u, czy też obecność na którejś z list dłużników, mogą znacznie utrudnić zaciągnięcie kredytu. Na ich podstawie firma pożyczkowa może bowiem stwierdzić, że potencjalny pożyczkobiorca jest niegodny zaufania i przyznanie mu pożyczki wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem, że nie będzie on spłacał jej w terminie.

Kluczowe jest również wypełnienie wniosku o pożyczkę w sposób w pełni poprawny i całkowicie zgodny z prawdą. Chociaż firma pożyczkowa nie zawsze będzie żądała dokumentów potwierdzających to, co w nim wpisaliśmy, nie oznacza to, że możemy na przykład zawyżyć swoje dochody, aby zwiększyć szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej. Jeśli takie oszustwo zostanie wykryte, wniosek zostanie odrzucony. W przypadku, kiedy pożyczkodawca zda sobie sprawę z oszustwa już po udzieleniu pożyczki, może wypowiedzieć jej umowę.

Ile kosztuje pożyczka dla bezrobotnych?

Koszt pożyczki jest zależny między innymi od jej wysokości i okresu spłaty, ale też od oprocentowania, prowizji za jej udzielenie oraz innych opłat (na przykład opłaty przygotowawczej). Każda oferta pożyczki powinna zawierać jej RRSO (Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania), która jest wartym uwagi wskaźnikiem opłacalności danego zobowiązania.

RRSO jest obliczane na podstawie zarówno oprocentowania nominalnego, jak i prowizji oraz innych opłat związanych z kredytem, pozwala więc rzetelnie ocenić, czy oferta jest korzystna, czy też nie. Im wyższa Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, tym droższa będzie pożyczka.

Pożyczka dla bezrobotnych, czyli pożyczka, w przypadku której obowiązują liberalne wymagania w zakresie wysokości dochodów i źródeł, z których mogą one pochodzić, może być droższa niż tradycyjna pożyczka, z którą wiążą się bardziej surowe warunki. Wynika to z faktu, że pożyczkodawca musi w jakiś sposób zrekompensować sobie duże ryzyko, które wiąże się z udzieleniem pożyczki osobie znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej.

Zaciągając pożyczkę, należy pamiętać, aby w pierwszej kolejności zweryfikować firmę, z której usług chcemy skorzystać. Warto między innymi sprawdzić opinie na jej temat w Internecie. Szczególnie w przypadku, kiedy dana oferta wydaje się zbyt dobra, aby mogła być prawdziwa, a pożyczkodawca zdaje się w ogóle nie przykładać uwagi do wysokości dochodów pożyczkobiorcy i innych tego typu kwestii. Jeśli będziemy nieostrożni, możemy paść ofiarą oszusta.

2 Źródło: https://loanmagazine.pl/jak-polacy-splacaja-swoje-zobowiazania/

Podsumowanie

Pożyczka dla bezrobotnych będzie bardzo trudna do otrzymania, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwa. Dużo jednak zależy od zasad panujących w danej firmie pożyczkowej. Niektóre instytucje finansowe są skłonne akceptować nawet bardzo wysokie ryzyko związane z udzieleniem kredytu, aczkolwiek z reguły przekłada się to na koszt zobowiązania.

Warto więc w pierwszej kolejności rozważyć takie alternatywy, jak pożyczenie pieniędzy od rodziny lub znajomych czy sprzedaż niepotrzebnych przedmiotów. Posiadanie stabilnego, odpowiednio wysokiego źródła dochodów jest kluczowe dla pożyczkodawców i kredytodawców, dlatego bycie bezrobotnym może okazać się bardzo dużą przeszkodą na drodze do uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej.

Należy jeszcze raz podkreślić, że we wniosku o pożyczkę lub kredyt powinniśmy podawać tylko prawdziwe informacje, nawet, jeśli świadczą one na naszą niekorzyść. W przeciwnym wypadku mogą nas spotkać bardzo poważne konsekwencje.

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *