PCC od pożyczki – kiedy trzeba go zapłacić?

11 marca 2023 księgowość

Zastanawiasz się, czy pożyczki są opodatkowane? Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) co do zasady uiścić trzeba zawsze wtedy, gdy zawieramy umowę nieopodatkowaną VAT. Wszystkie inne operacje oparte na prawie cywilnym będą wymagały zapłacenia PCC. Umowa pożyczki – podatek od czynności cywilnoprawnych jest więc do zapłacenia? Jeśli tak, kto ma go uregulować i w jakiej wysokości? Czy pożyczka jest opodatkowana zawsze, czy może są jakieś wyjątki? Jeśli nurtują Cię te pytania, zapraszamy do zapoznania się z małym kompendium wiedzy. PCC od umowy pożyczki – oto wszystko, co warto wiedzieć na ten temat.

Czy trzeba płacić PCC od pożyczki?

Pożyczka to umowa, w ramach której jedna ze stron przenosi na drugą własność określonej sumy pieniędzy. Tak jest najczęściej, bo pożyczać można też rzeczy. Co do zasady pożyczka może być nieoprocentowana. Jeśli jednak zaciągniemy ją w parabanku czy innej instytucji kredytowej, koszty zazwyczaj się pojawią. Podpisanie umowy pożyczki pociąga za sobą jednak również inne skutki prawne.

Podatek PCC od pożyczki – czy trzeba liczyć się z dodatkowym kosztem takiej umowy? Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnym wskazuje dokładnie, kiedy powstaje obowiązek podatkowy. W art. 1. znajdziemy dokładną listę przypadków, w tym zapis dotyczący umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Przepisy nie pozostawiają więc wątpliwości – PCC i pożyczka są nierozłączne. Czy jednak zawsze? Trzeba w tym miejscu doprecyzować, że ten podatek płacimy w określonych sytuacjach. Okoliczności są następujące: przedmiotem umowy są rzeczy albo prawa majątkowe znajdujące się albo wykonywane na terytorium Polski. Jeśli jest inaczej, to PCC płacimy wtedy, gdy nabywca mieszka albo ma siedzibę w granicach RP i tutaj też dokonano czynności prawnej.

Opisane zasady dotyczą sytuacji, w których stronami umowy są osoby prywatne. Co z podatkiem PCC od pożyczki zaciąganej w firmie pożyczkowej? Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych jasno ustala tę kwestię. Umowy pożyczek, w których jako pożyczkodawcy występują przedsiębiorcy prowadzący działalność kredytową, zwolnione są od podatku PCC.

Kto i kiedy musi zapłacić PCC od umowy pożyczki?

Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczka – to kwestia, nad którą zaciągając zobowiązanie rzadko się zastanawiamy. Czy wiesz jednak, że zgodnie z prawem to na pożyczkobiorcy ciąży obowiązek uiszczenia podatku? Należność powstaje z chwilą zawarcia umowy. Jeśli jednak pożyczkodawca udostępnia środki transzami, to podatek PCC od takiej pożyczki obowiązkowy staje się w momencie wypłaty (gdy całkowita wartość pożyczki nie jest znana w chwili podpisania umowy). Jesteś drugą stroną umowy i głowisz się – czy pożyczając pieniądze muszę zapłacić podatek? Na to pytanie możemy odpowiedzieć krótko: nie! Obowiązek podatkowy ciąży jedynie na pożyczkobiorcy.

Zastanawiasz się, ile czasu masz na zapłacenie PCC od pożyczki? Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi o terminie 14 dni. Oznacza to, że musisz zarówno złożyć deklarację, jak i wnieść opłatę w ciągu 2 tygodni od zawarcia umowy.

Znajdziemy dla Ciebie możliwie najkorzystniejszą ofertę kredytu lub pożyczki.

Skontaktuj się z doradcą Spłaty Kredytów jeszcze dziś i otrzymaj potrzebne wsparcie finansowe na dogodnych warunkach.

Wyślij wniosek!

Umowa pożyczki a PCC – zwolnienia z podatku

Czy są sytuacje, w których umowa pożyczki nie rodzi obowiązku zapłacenia PCC? Jeśli pożyczasz pieniądze w obrębie najbliższej rodziny, nie musisz uiszczać podatku od czynności cywilnoprawnych. Mowa tutaj o I grupie podatkowej, do której według ustawy należą:

 • małżonek,
 • wstępni i zstępni,
 • pasierb,
 • zięć/synowa,
 • rodzeństwo,
 • ojczym/macocha,
 • teściowie.

Warto dodać, że przepisy prawa zaliczają do wstępnych i zstępnych osoby przysposobione i przysposabiające – np. przebywające w/prowadzące rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Za rodziców uważa się więc także rodziców przysposabiających.

Dodatkowy warunek dotyczy kwoty pożyczki – sumy pożyczonych kwot z ostatniego roku i poprzedzających 5 lat. Jeśli nie przekracza kwoty wolnej określonej w ustawie o podatku od spadków i darowizn, czyli 9637 zł, PCC płacić nie trzeba. Co z umową pożyczki od rodziców i PCC, jeśli wartość umowy przekroczy ustawową kwotę? Wciąż istnieje możliwość zwolnienia, trzeba jednak pamiętać o spełnieniu dwóch warunków. Po pierwsze, należy złożyć stosowną deklarację do organu podatkowego – i to w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Po drugie, konieczne jest przedstawienie dowodu otrzymania gotówki na rachunek bankowy pożyczkobiorcy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – umowa pożyczki poza najbliższą rodziną. Zastanawiasz się np. nad kwestią pożyczki dla pracownika a PCC? Mamy dobrą wiadomość! Podatku nie trzeba płacić także wtedy, gdy:

 • pożyczasz mniej niż 1000 zł,
 • jesteś akcjonariuszem spółki kapitałowej występującej w roli pożyczkodawcy,
 • zawierasz umowę pożyczki z jednym z zakładowych funduszów pożyczkowych lub innych funduszów celowych.

Pożyczka a podatek – o czym należy pamiętać?

Warto wiedzieć, że jeśli dokonujesz jakichkolwiek czynności prawnych za pośrednictwem notariusza, nie musisz przejmować się PCC. Notariusze są zobowiązani do złożenia deklaracji i uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – umowa pożyczki rozpoczyna czternastodniowy okres, w którym musisz zmieścić się ze złożeniem deklaracji do Urzędu Skarbowego. Jej wypełnienie nie powinno sprawić Ci żadnych problemów. W druku PCC-3 musisz podać:

 • swoje dane identyfikacyjne (m.in. adres, numer PESEL),
 • przedmiot opodatkowania,
 • miejsce zawarcia oraz treść czynności cywilnoprawnej (przy PCC od pożyczki zwięzła treść umowy pożyczki),
 • podstawę opodatkowania (wartość pożyczki),
 • stawkę podatku,
 • wyliczony podatek.

Na koniec podpisz się – i gotowe! Deklarację złożysz wygodnie przez internet, nie musisz nawet wychodzić z domu. Pamiętaj, że stawka PCC od umowy pożyczki to zaledwie 0,5% (stan prawny na rok 2022). Kwota jest więc stosunkowo niska. Jeśli nie zapłacisz na czas, stawka wzrośnie do 20%. Terminowość się opłaca, prawda?

PCC a pożyczka – czy musisz składać deklarację za każdym razem? Jeśli do zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym masz co najmniej 3 pożyczki, możesz zawrzeć je w jednym formularzu PCC-3. To rozwiązanie bardzo wygodne i praktyczne. Licz się jednak z tym, że dwutygodniowy termin zaczyna płynąć z chwilą zawarcia pierwszej z nich, a nie ostatniej. Wielokrotne zawieranie umów nie wydłuża więc czasu na złożenie deklaracji.

Doradcy Spłaty Kredytów przeanalizują Twoją sytuację finansową, znajdą najlepszą ofertę finansowania i przeprowadzą Cię przez proces pozyskiwania kredytu, negocjując dla Ciebie możliwie najlepsze warunki.

Wyślij wniosek!

Czy pożyczając pieniądze muszę zapłacić podatek?

Zastanawia Cię kwestia podatku od udzielonej pożyczki? Jeśli w umowie występujesz w roli pożyczkodawcy, możesz spać spokojnie. Odpowiedz na pytanie „czy pożyczkodawca płaci podatek?” brzmi bowiem: nigdy! Inaczej ma się sprawa, gdy to Ty zaciągasz zobowiązanie. Wtedy musisz już pamiętać, że pożyczka od osób prywatnych jest opodatkowana w ramach PCC. Aby zapłacić podatek od udzielonej pożyczki, złóż stosowną deklarację, koniecznie trzymając się dwutygodniowego terminu. Nie musisz tego robić, gdy zadłużasz się na małe kwoty albo u najbliższej rodziny. Pożyczka od rodziców wyklucza PCC – pod warunkiem, że jej kwota jest niższa niż 9637 zł.

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *