Konsolidacja a zwrot prowizji – co je łączy?

12 października 2023 kredyt a zwrot prowizji

Kredyt konsolidacyjny to popularny produkt finansowy, który umożliwia połączenie kilku zobowiązań w jedno, z nową, często niższą ratą i z jednym terminem spłaty. Tak jak każdy inny kredyt, jest on spłacany zgodnie z harmonogramem wpłat. Jeżeli jednak uda nam się zgromadzić dodatkowe środki finansowe, możemy zdecydować się na wcześniejszą spłatę kredytu konsolidacyjnego. Czy w takim przypadku jednak otrzymamy zwrot prowizji i jakie warunki trzeba spełniać, by się o niego ubiegać? Podpowiadamy.

Konsolidacja a zwrot prowizji. Czy otrzymam zwrot po spłacie kredytu konsolidacyjnego?

Kredyt konsolidacyjne to połączenie kilku zobowiązań w jedno, z nową niższą ratą, dzięki czemu klient może uporządkować swoje finanse i lepiej zaplanować budżet domowy. To rozwiązanie często stosowane jest wtedy, kiedy suma dotychczasowych rat jest tak wysoka, że konsument ma problem z tym, by spłacać wszelkie zobowiązania w terminie i godnie żyć. Czasami jednak osoba, która wyciągnęła kredyt konsolidacyjny, ze względu na przypływ dodatkowej gotówki, zmianę pracy lub inne zdarzenie, które poprawiło jej sytuację finansową, może dysponować środkami, które chce przeznaczyć na wcześniejszą spłatę takiego zobowiązania. Wówczas, w zależności od polityki banku, może spłacić tylko wyznaczoną przez tę instytucję kwotę pomniejszoną już o wszelkie należne opłaty lub zobligowana jest do spłaty całości widniejącej na umowie sumy. W takim przypadku jednak może liczyć na zwrot prowizji i innych opłat, które zostały na nią nałożone w związku z udzieleniem kredytu konsolidacyjnego.

Zwrot prowizji za zobowiązania spłacone kredytem konsolidacyjnym

Każdy klient, który wcześniej spłacił swój kredyt konsolidacyjny, może otrzymać zwrot nie tylko prowizji, ale także odsetek oraz kwoty ubezpieczenia za wcześniej spłacone raty takiego zobowiązania. Część banków jednak nie informuje o tym fakcie swoich klientów. Dlatego warto być świadomym swoich praw i faktu, iż przysługuje nam zwrot części opłat związanych z kredytem, jeżeli spłacimy go wcześniej Jeżeli mam jakiekolwiek podejrzenia dotyczące nałożenia na nas nieuzasadnionych kosztów, warto skontaktować się z bankiem. Dodatkowo, spłacając kredytem konsolidacyjnym inne zobowiązania, jeżeli są one regulowane przed ostatecznym terminem ich spłaty, wówczas również przysługuje nam zwrot odsetek.

Zwrot za kredyt konsolidacyjny – warunki

Zwrot prowizji, odsetek i innych kosztów za wcześniej spłacany kredyt konsolidacyjny zawsze przysługuje klientowi. Takie prawo mamy nie tylko w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsolidacyjnego, ale również w sytuacji, kiedy zaciągamy kredyt konsolidacyjny, tym samym spłacając nim przed ostatecznym terminem spłaty wcześniej zaciągnięte zobowiązania, a także wtedy, kiedy decydujemy się na przeniesienie kredytu konsolidacyjnego do innego banku. Instytucja ta wówczas jest zobowiązana do zwrotu proporcjonalnych do skróconego czasu trwania umowy kosztów zawartych w umowie. Jeżeli bank nie dokonał tego automatycznie, wówczas należy złożyć w formie pisemnej wniosek o rozliczenie tych opłat i zwrot nadpłat.

Kto i kiedy może ubiegać się o zwrot prowizji za konsolidację?

O zwrot prowizji za konsolidację, niezależnie od tego, czy wzięliśmy kredyt konsolidacyjny ze stałym oprocentowaniem, czy kredyt konsolidacyjny bez hipoteki, jeżeli tylko dokonaliśmy wcześniejszej spłaty całego zobowiązania, mamy prawo ubiegać się o zwrot prowizji za konsolidację. Zwrócona kwota musi być proporcjonalna do okresu skrócenia umowy. Wówczas należy złożyć odpowiednie wnioski do poszczególnych banków i instytucji, w których spłaciliśmy zadłużenia, konsolidując je w jeden kredyt lub w przypadku, kiedy wcześniej spłacimy cały kredyt konsolidacyjny – wówczas wniosek składamy w banku, w którym zaciągnęliśmy takie zobowiązania.

Zwrot prowizji przy konsolidacji pożyczki – jak się o niego ubiegać?

Wcześniejsza spłata kredytu konsolidacyjnego uprawnia nas do zwrotu prowizji. Jak się o nią ubiegać? Należy złożyć odpowiedni wniosek do banku, w którym uregulowaliśmy we wcześniejszym terminie nasze zobowiązanie. Możemy w nim uwzględnić fakt, iż przepisy i wyrok TSUE nakazują bankom zwrot konsumentowi wszelkich kosztów kredytowych w przypadku przedterminowego uregulowania należności. Jeżeli bank odmówi nam zwrotu prowizji, wówczas należy złożyć reklamację, w której ponownie odwołamy się do wyroku TSUE, a także stanowiska w tej sprawie Rzecznika Finansowego.

Zwrot prowizji przy konsolidacji zobowiązania – korzyści dla kredytobiorcy

Niektóre osoby zastanawiają się, czy można mieć dwa kredyty konsolidacyjne. Otóż tak. Jeżeli jednak uda nam się zdobyć środki finansowe pozwalające na wcześniejszą spłatę jednego z nich, warto zdecydować się na taką opcję, ponieważ możemy wówczas liczyć na zwrot części kosztów, w tym prowizji czy odsetek, a także ubezpieczenia za niewykorzystany okres kredytowania. Zwrot prowizji wynikającej z poszczególnych wchodzących w skład kredytu konsolidacyjnego mniejszych zobowiązań, które zostały nim spłacone, również pozwala kredytobiorcy zaoszczędzić pewne środki, co sprawia, że konsolidacja jest w wielu przypadkach korzystnym rozwiązaniem.

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *