Czym jest pożyczka na oświadczenie i jak ją otrzymać?

4 lipca 2023 Patrzenie przez lupę na dokumenty

Instytucje bankowe obecnie starają się maksymalnie uprościć procedurę związaną z przyznawaniem pewnych produktów finansowych, takich jak na przykład pożyczki. W związku z tym osoby, które potrzebują szybkiego zastrzyku gotówki, mogą skorzystać z udogodnienia, jakim jest pożyczka na oświadczenie. W jej przypadku wystarczy wyłącznie zadeklarować osiągane dochody, dzięki czemu nie potrzebujemy na przykład zaświadczeń od pracodawcy, co znacznie skraca czas rozpatrywania wniosku kredytowego. Czym jednak dokładnie jest pożyczka na oświadczenie i jak można ją otrzymać? Podpowiadamy.

Czym jest pożyczka na oświadczenie?

Czasami zdarzają się sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, takie jak awaria samochodu, nagła choroba czy świetna okazja, jakiej nie chcemy przegapić, gdy potrzebujemy dodatkowych środków finansowych. Co więcej, musimy uzyskać je jak najszybciej. W takim przypadku z pomocą przychodzi pożyczka na oświadczenie. Jest to rodzaj finansowania, które udzielane jest wyłącznie na podstawie oświadczenia potencjalnego kredytobiorcy o osiąganych dochodach. Nie musimy więc wówczas przedstawiać w banku wyciągów z konta czy zaświadczeń o zarobkach od pracodawcy. Dzięki temu w niektórych przypadkach środki w ramach pożyczki na oświadczenie mogą trafić na nasze konto już w ciągu kilkunastu minut od złożenia wniosku kredytowego.

Pożyczka na oświadczenia – definicja

Pożyczka na oświadczenie, w odróżnieniu od innych produktów finansowych wymaga minimum formalności. Do jej uzyskania potrzebne jest wyłącznie własnoręcznie sporządzone przez wnioskodawcę oświadczenie o wysokości i źródle osiąganych przychodów. Różni się więc od innych pożyczek tym, że nie wymaga przedstawienia szeregu dokumentów, takich jak na przykład zaświadczenie od pracodawcy, wyciągów z konta, pasków płacowych i innych potwierdzających źródło i wysokość osiąganych dochodów dokumentów. 

Pożyczka na oświadczenie – co to znaczy w praktyce?

Pożyczka na oświadczenie w praktyce oznacza, że aby ją otrzymać, nie musimy kompletować szeregu dokumentów, które są niezbędne do uzyskania innych typów finansowania. Nie musimy więc udawać się między innymi do pracodawcy po to, by otrzymać zaświadczenie o osiąganych dochodach czy do ZUS-u, by uzyskać pasek rentowy. Wystarczy, że sporządzimy samodzielnie oświadczenie, w którym wskażemy źródło osiąganych dochodów, a także ich miesięczną wysokość. Pamiętajmy jednak zadeklarowana kwota zarobków, musi być prawidłowa i zgodna ze stanem rzeczywistym, ponieważ bank może zweryfikować te informacje. Oświadczenie takie wnioskodawca składa pod odpowiedzialnością karną. Dlatego jeżeli poda nieprawidłowe kwoty, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi określonymi w kodeksie karnym.


Pożyczki na oświadczenie – dla kogo?

Pożyczka na oświadczenie dedykowana jest osobom, które potrzebują zdobyć środki finansowe w stosunkowo krótkim czasie. Produkt ten w zależności od polityki konkretnej firmy pożyczkowej lub banku może być przeznaczony dla osób w określonym wieku. Zazwyczaj pożyczki na oświadczenie przyznawane są już osobom, które ukończyły 18 rok życia, a więc są pełnoletnie, jeżeli tylko spełniają warunki niezbędne do ich otrzymania. Pożyczkodawca może wymagać również stałego miejsca zamieszkania w Polsce, a także posiadania przez wnioskodawcę osobistego konta w banku.

Mimo że pożyczki na oświadczenia oferowane przez banki wymagają minimum formalności, to jednak udzielane są one wyłącznie osobom, które posiadają zdolność kredytową i nie są wpisane do żadnej z baz dłużników, takich jak BIK czy KRD. Niektóre prywatne firmy pożyczkowe udzielają tzw. pożyczek bez BIK na oświadczenie również osobom zadłużonym.

Fot. Pixabay

Pożyczka na oświadczenie o zarobkach – warunki otrzymania

Rozważając wzięcie pożyczki na oświadczenie o zarobkach, warto porównać poszczególne oferty banków. Zazwyczaj jednak najłatwiej otrzymać ten rodzaj finansowania w instytucji, w której posiadamy osobiste konto bankowe. Żeby otrzymać pożyczkę na oświadczenie, należy złożyć wniosek. Takie dokumenty dostępne są zarówno w placówkach stacjonarnych, jak i na stronach internetowych poszczególnych banków. Bardzo często dostępne są one również w naszej bankowości elektronicznej. W takim formularzu należy uzupełnić wszystkie rubryki we wskazane we wniosku sposób. Zazwyczaj umieszcza się w nim dane takie jak:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • adres zamieszkania, 
 • dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu i adres mailowy,
 • numer konta bankowego.

Ponadto we wniosku należy umieścić informacje o obecnych zobowiązaniach, a więc wszelkich kredytach, pożyczkach czy kartach kredytowych, które obecnie spłacamy. W formularzu mogą znaleźć się również pytania dotyczące naszej sytuacji mieszkaniowej czy ilości osób, które mamy na utrzymaniu. Oczywiście do wniosku o pożyczkę na oświadczenia zarobkach należy dołączyć takie oświadczenie. Umieszcza się w nim wysokość miesięcznych dochodów, a także ich źródło. Czasami dodatkowo dane kontaktowe do pracodawcy. 

Żeby otrzymać pożyczkę na oświadczenie o zarobkach, należy wykazywać się odpowiednią zdolnością kredytową i posiadać stałe źródło dochodu. Banki, a także firmy pożyczkowe najczęściej akceptują wnioski o pożyczkę na oświadczenie o zarobkach w przypadku, kiedy ich klienci osiągają dochody w ramach:

 • umowy o pracę,
 • umowy zlecenie,
 • umowy o dzieło,
 • renty,
 • emerytury,
 • zasiłku macierzyńskiego, 
 • działalności gospodarczej lub rolniczej.

Czasami brane są pod uwagę również inne dochody, na przykład z 500 plus, alimentów, stypendiów czy wynajmu nieruchomości.

Mimo że otrzymanie pożyczki na oświadczenie o zarobkach jest proste, a cały proces może zająć jedynie kilkanaście minut kilkadziesiąt, to bank może odmówić udzielenia finansowania osobom, które nie spełniają jego wymagań dotyczących wysokości dochodów, zdolności kredytowej, a nawet wieku.


Pożyczka na oświadczenie bez baz – czy istnieje i jakie są jej warunki?

Pożyczka na oświadczenie bez baz to produkt poszukiwany zwłaszcza przez osoby, które widnieją w różnego rodzaju rejestrach dłużników ze względu na opóźnienia w płatnościach rat czy nieopłacenie innych zobowiązań. Takie osoby, w sytuacji gdy potrzebują otrzymać szybko gotówkę, nie mogą skorzystać z oferty tradycyjnych banków, ponieważ każdy wnioskodawca, nawet w przypadku pożyczki na oświadczenie, jest sprawdzany przez te instytucje we wszelkich rejestrach dłużników. W sytuacji, kiedy potencjalny kredytobiorca widnieje w takich bazach, wówczas musi liczyć się z decyzją odmowną ze strony banku. 

Niektóre prywatne firmy pożyczkowe reklamują swoje produkty jako pożyczki bez baz, które mogą otrzymać również osoby zadłużone. W takim przypadku, jeżeli tzw. parabank nie sprawdza swojego klienta w rejestrach dłużników, będzie chciał w jakiś inny sposób zweryfikować jego wiarygodność, na przykład kontaktując się z podanym w oświadczeniu pracodawcą. Dodatkowo warunki w przypadku pożyczki na oświadczenie bez baz są dużo mniej korzystne dla wnioskodawcy. 

Zazwyczaj firmy prywatne oferują dość niewielkie kwoty takich pożyczek, a dodatkowo mają one wysokie oprocentowanie, marżę, a także szereg dodatkowych opłat, wchodzących w skład raty pożyczki. Nierzadko taka pożyczka na oświadczenie bez bazy jest udzielana wyłącznie na krótki okres, na przykład na miesiąc lub na dwa. Bardzo często kwota do spłaty takiego zobowiązania jest znacznie wyższa niż w przypadku produktów bankowych i może sięgać nawet dwukrotności otrzymanego kapitału. Jest to więc opcja, którą warto dobrze rozważyć i zastanowić się, czy będzie nas stać na spłatę tak dużego zobowiązania.


Pożyczka hipoteczna na oświadczenie – czy istnieje i jakie są jej warunki?

Pożyczka hipoteczna na oświadczenie to produkt, który obecnie nie jest oferowany przez żadną instytucję finansową. Oczywiście standardową pożyczkę gotówkową na oświadczenie można przeznaczyć na zakup nieruchomości czy remont mieszkania, jednak kwoty, jakie są proponowane w ramach tego produktu, w większości przypadków nie wystarczą, by pokryć koszty związane z kupnem nieruchomości. 

Pożyczka gotówkowa na oświadczenie może być jednak pewnym wsparciem w tym procesie, zwłaszcza jeżeli brakuje nam niewielkiej sumy, by kupić działkę czy mieszkanie, a dysponujemy już sporym kapitałem i dodatkowo jest to bardzo okazyjna oferta, a więc mamy niewiele czasu na zgromadzenie potrzebnych środków. W przypadku pożyczki gotówkowej na oświadczenie nie musimy deklarować w banku, na jaki cel chcemy przeznaczyć otrzymane środki, a jedynie spełnić określone przez daną instytucję finansową warunki niezbędne do otrzymania takiego finansowania, a więc posiadać odpowiednią zdolność kredytową i udokumentowane źródło dochodu.


Pożyczka dla firm na oświadczenie – czy firmy mogą dostać pieniądze tylko na oświadczenie?

Teoretycznie firmy mogą otrzymać pożyczkę na oświadczenie. W praktyce jednak jest to raczej hasło promujące pewne produkty, które nie do końca ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Bank zawsze będzie sprawdzał bazy i od każdej firmy będzie wymagał przynajmniej kilku dokumentów potwierdzających jej sytuację finansową. Warto mieć świadomość, że instytucje finansowe bardziej rygorystycznie podchodzą do przedsiębiorstw niż do klientów indywidualnych. 

Pożyczka dla firm na oświadczenie może jednak wiązać się z uproszczoną procedurą wnioskowania o dodatkową gotówkę. W takim przypadku banki nie wymagają od przedsiębiorców wielu dokumentów, które są niezbędne do uzyskania standardowego kredytu gotówkowego, takich jak na przykład biznesplan, zaświadczeń z ZUS-u, bądź urzędu skarbowego. Ograniczenie dokumentacji do minimum pozwala na to, by firma mogła uzyskać finansowanie nawet w ciągu dwóch dni roboczych. Jest to jednak procedura dużo dłuższa niż w przypadku klientów indywidualnych, którzy na pożyczkę na oświadczenie nierzadko czekają jedynie 15 minut.

Bank jednak musi otrzymać dokumentację, dzięki której upewni się, że firma będzie w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie. Żeby maksymalnie skrócić i uprościć procedurę otrzymywania pożyczki dla firmy na oświadczenie, warto wniosek taki złożyć w banku, w którym prowadzone jest konto przedsiębiorstwa. Wówczas wiele informacji potrzebnych do obliczenia zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, analitycy znajdą już na takim rachunku.


Kredyt na oświadczenie bez badania zdolności kredytowej – czy możliwy jest w banku?

Wiele osób mylnie sądzi, że kredyt na oświadczenie w banku jest równoznaczny z kredytem na oświadczenie bez badania zdolności kredytowej. W tradycyjnym banku możemy otrzymać pożyczkę na oświadczenie jednak, aby uzyskać pozytywną decyzję kredytową, musimy mieć odpowiednią zdolność kredytową. 

Bank więc mimo uproszczonej procedury polegającej na złożeniu oświadczenia, w którym wskażemy źródło i wysokość naszych miesięcznych dochodów, dodatkowo przeanalizuję naszą zdolność kredytową a także sprawdzi, czy jako wnioskodawca nie znajdujemy się w żadnej bazie dłużników. 

Dodatkowo często w w formularzu kredytowym składanym w ramach pożyczki na oświadczenie znajdują się pytania, które również pozwalają analitykom ocenić naszą zdolność kredytową. Dotyczą one między innymi zaciągniętych zobowiązań czy sytuacji mieszkaniowej, a także ilości osób na utrzymaniu. W banku kredyt na oświadczenie bez badania zdolności kredytowej jest więc niemożliwy do otrzymania. 


Pożyczki pozabankowe na oświadczenie – wady i zalety

Alternatywą dla kredytów bankowych są pożyczki pozabankowe na oświadczenie oferowane przez instytucje prywatne, czyli tzw. parabanki. Mają one swoje wady i zalety. Wśród zalet można wymienić przede wszystkim możliwość otrzymania w stosunkowo krótkim czasie, potrzebnej nam kwoty i zazwyczaj bez wychodzenia z domu, ponieważ takie formularze możemy wypełnić przez internet. Kolejną zaletą tego rozwiązania, jest minimum formalności, jakie musimy dopełnić, by uzyskać finansowanie, a także możliwość przeznaczenia otrzymanych pieniędzy na dowolny cel. Dodatkowo często w przypadku pożyczek pozabankowych na otrzymanie środków mogą liczyć również osoby, które w standardowym banku nie uzyskałyby pozytywnej decyzji kredytowej, ponieważ widnieją w różnego rodzaju rejestrach dłużników. 

Wadą pożyczek pozabankowych na oświadczenie, bez wątpienia jest wysoka marża, oprocentowanie, a także szereg dodatkowych opłat naliczanych przez takie firmy. W związku z tym kwota, którą należy zwrócić, nierzadko jest nawet dwa razy wyższa niż ta, którą pożyczyliśmy. Dodatkowo często w ramach pożyczki pozabankowej na oświadczenie możemy liczyć na stosunkowo niskie kwoty, które mogą nam nie wystarczyć na pokrycie potrzebnych zobowiązań. Produkty takie udzielane są również na stosunkowo krótki okres, na przykład miesiąc czy 60 dni. Dlatego często klienci takich firm mają problem ze spłatą takich zobowiązań w terminie.

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *