Co zrobić mamy zablokowane konto przez komornika?

26 lipca 2023 Kobieta wyciągająca kartę kredytową z portfela

Zajęcie konta przez komornika dla wielu osób jest bardzo stresującym wydarzeniem. Często dowiadują się o tym zdarzeniu od pracowników banku, a nierzadko są zaskoczeni takim działaniem na przykład w momencie płatności za zakupy. Egzekucja komornicza choć jest niezwykle nieprzyjemnym i stresującym wydarzeniem, nie powinna jednak dziwić dłużników. Niestety każdego roku tysiące Polaków zmaga się z takim problemem. Jakie są przyczyny zablokowania konta przez komornika? Kto musi liczyć się z takim postępowaniem i jak odblokować swój rachunek? Podpowiadamy.

Zablokowane konto przez komornika – najważniejsze informacje

Zajęcie komornicze wielu osobom kojarzy się głównie wkroczeniem mężczyzny w garniturze do domu, który zabiera z mieszkania wszystkie najcenniejsze przedmioty. Takie sceny widzieliśmy zapewne w filmach, w rzeczywistości jednak w pierwszej kolejności dochodzi do zablokowania konta przez komornika, ponieważ na rachunek zazwyczaj wpływają nasze comiesięczne dochody, dzięki czemu urzędnikom łatwiej jest zabezpieczyć środki właśnie w taki sposób. 

Każdy dłużnik powinien wiedzieć o tym, że windykator zawsze najpierw próbuje polubownie odzyskać należność i dojść z nim do porozumienia. Dlatego nieodbieranie telefonów, sms-ów, maili czy listownych wezwań do zapłaty nie spowoduje tego, że dług nagle zniknie, za to komornik lub firma windykacyjna wówczas najprawdopodobniej wejdą na drogę sądową. W postępowaniu obecnie coraz częściej prowadzonym przez e-sąd właściwy organ wyda nakaz sądowy z klauzulą wykonalności. W takim przypadku komornik może zablokować nam konto.

Zablokowane konto przez komornika – najczęstsze przyczyny

Zablokowanie konta przez komornika jest zawsze konsekwencją niedopełnienia zobowiązań finansowych. Dłużnik, który jest świadomy tego, że ma zaległości w spłatach kredytów, pożyczek, alimentów, mandatów czy innych należności, nie powinien być zdziwiony, jeżeli nagle jego konto zostanie zablokowana. 

Bardzo często przyczyną takiego stanu jest lekceważenie pism, sms-ów, maili czy telefonów od komornika lub firm windykacyjnych. Zawsze na początku takie organy chcą rozwiązać sprawę polubownie, wzywając dłużnika do spłaty długu. Wówczas można liczyć również na przykład na rozłożenie zobowiązania na raty, a także szereg innych udogodnień. Jeżeli jednak dłużnik zlekceważy próby kontaktu, wówczas wierzyciel składa wniosek do sądu o spłatę długu. Ten po rozpatrzeniu sprawy zazwyczaj wydaje sądowy nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności, co rozpoczyna egzekucję komorniczą.


Blokada konta przez komornika – komu może zostać zablokowane konto?

Blokada konta przez komornika może dotyczyć każdej osoby, która ma jakiekolwiek zadłużenia i nie reaguje na próby kontaktu wdrażane przez wierzyciela. Panuje błędne przekonanie, jakoby blokada konta przez komornika dotyczyła wyłącznie dużych należności. Jednak taka sytuacja może spotkać również osoby, które zalegają ze spłatą stosunkowo niewielkich zobowiązań. Mogą mieć one dług względem banków, prywatnych firm pożyczkowych czy leasingowych, różnego rodzaju instytucji, przedsiębiorstw, a także osób fizycznych. Przedmiotem zadłużenia mogą być więc na przykład raty kredytu czy pożyczki, ale także faktury za różnego rodzaju usługi, mandaty, niezapłacony czynsz czy opłaty za media.

Blokada konta przez komornika
Fot. Pexels

Zajęcie konta przez komornika – co robić?

Zajęcie konta przez komornika to z pewnością stresujące wydarzenie, zwłaszcza jeżeli posiadamy tylko jeden rachunek, na którym gromadzimy wszystkie oszczędności i na które spływa całe nasze wynagrodzenie. Powinniśmy jednak wiedzieć, czy zalegamy z jakimikolwiek płatnościami, czy też nie. W przypadku jeżeli nie przypominamy sobie o tym byśmy mieli jakiekolwiek długi, należy sprawdzić, czy nasze konto nie zostało omyłkowo zajęte przez komornika. Czasami, zwłaszcza w przypadku niezapłaconych mandatów czy faktur, dłużnicy nie pamiętają o tych zobowiązaniach i nie są świadomi, że to właśnie ze względu na to, że ich opłacili, zostało zajęte ich konto.

Jeżeli nie mamy pojęcia, dlaczego doszło do zajęcia naszego konta przez komornika, należy skontaktować się z taką osobą, aby wyjaśnić tę sytuację. Jego dane bez problemu można znaleźć w wyciągu z konta lub bankowości elektronicznej. Informacji o zajęciu powinno towarzyszyć imię i nazwisko komornika. Znalezienie numeru czy adresu takiego specjalisty w internecie nie powinno nam zająć więcej niż kilka minut. Warto więc zadzwonić do komornika i dowiedzieć się, czym spowodowane jest zajęcie. 


Zablokowane konto przez komornika – jak wypłacić pieniądze?

Blokada konta przez komornika nie jest równoznaczna z zajęciem wszystkich środków, które się na nim znajdują. Dłużnik może swobodnie wypłacać ze swojego rachunku pieniądze, które nie podlegają zajęciu komorniczemu. Jeżeli zajęcie jest niewielkie i spowodowane na przykład nieopłaconym mandatem czy opłatą parkingową, wówczas resztą środków możemy swobodnie dysponować. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku sporych długów. Wówczas często środki zgromadzone na koncie nie wystarczają, by spłacić całe zobowiązanie. Jednak komornik nie może zająć wszystkich środków, ponieważ zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego dłużnik, któremu zablokowano konto, może wypłacić środki, które są mu potrzebne na wypłatę wynagrodzeń wraz z podatkami, a także zasądzonych rent i alimentów. Żeby dokonać takich wypłat dłużnik musi jednak złożyć odpowiednie dokumenty u komornika. 

Istnieje też pewna kwota wolna, której komornik nie może zająć. W wielu przypadkach jednak wypłata pieniędzy z bankomatu nie jest możliwa, gdy komornik zajmie konto i często dłużnik musi odwiedzić placówkę stacjonarną banku.


Blokada konta przez komornika a kwota wolna

Wiele osób, które zastały blokadę konta zastanawia się nad tym, ile pieniędzy zostawia na koncie komornik. Warto mieć świadomość, że zazwyczaj specjalista ten nie może zająć wszystkich środków ze względu na to, że nie może pozbawić dłużnika zdolności do samodzielnej egzystencji. Żeby zapewnić dłużnikowi określone prawem minimum potrzebne do codziennej egzystencji, musi zostawić na jego rachunku tzw. kwotę wolną od zajęcia. Nie dotyczy ona jednak długów alimentacyjnych, w przypadku których komornik ma prawo zająć całą kwotę znajdującą się na koncie dłużnika. 

W pozostałych przypadkach kwota wolna od zajęcia wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia brutto. Od 1 lipca 2023 wynosi ona 3600 zł brutto, co oznacza, że komornik musi zostawiać na koncie dłużnika niealimentacyjnego co miesiąc minimum 2700 zł brutto, niezależnie od tego, jak wysokie wynagrodzenie pobiera osoba, która ma blokadę konta przez komornika.


Zablokowane konto przez komornika – jak odblokować?

Kiedy konto już zostanie zablokowane przez komornika, wielu dłużników zastanawia się nad tym, jak można je odblokować. Najlepszym sposobem, który jednak zazwyczaj wykorzystywany jest tylko w przypadku niewielkich wierzytelności, jest całkowita spłata takiego zobowiązania. Po wykonaniu takiego przelewu, w sytuacji gdy wierzyciel odzyska swoje pieniądze, dłuższa egzekucja komornicza nie będzie już zasadna, a więc specjalista ten prześle do banku wniosek o odblokowanie konta dłużnika. Jeżeli zależy nam na tym, by jak najszybciej odzyskać swoje zablokowane konto, spłaćmy dług w całości i dopilnujmy tego, by komornik przesłał takie pismo do banku.

W wielu przypadkach jednak całkowita spłata zobowiązania nie jest realna, ponieważ dłużnik nie dysponuje takimi środkami. Wówczas ma do wyboru kilka opcji. Pierwszą z nich jest kontakt z komornikiem i złożenie wniosku o zaprzestanie egzekucji z rachunku bankowego. Możemy w takim piśmie wysunąć argumenty informujące o tym, że blokada konta utrudnia nam utrzymanie się, a tym bardziej ustabilizowanie sytuacji finansowej i uniemożliwia spłatę zadłużenia. Możemy również spróbować porozumieć się z wierzycielem, na wniosek którego działa komornik i ustalić z nim nowy harmonogram spłaty i poprosić o zaprzestanie egzekucji konta bankowego.


Wniosek o odblokowanie konta – jak napisać i do kogo skierować?

Jeżeli chcemy, aby bank odblokował nasz rachunek, możemy napisać wniosek o odblokowanie konta. Takie pismo należy skierować do wierzyciela. Nie adresujmy go więc to komornika czy banku. Należy w nim zaoferować propozycję rozwiązania problemu i przedstawić argumenty przemawiające za zwolnieniem. Wniosek o odblokowanie konta musi zawierać:

  • datę i miejscowość,
  • dane dłużnika oraz wierzyciela wraz z sygnaturą akt,
  • nagłówek, 
  • informacje o proponowanym rozwiązaniu sprawy wraz z argumentami, które będą przemawiały za zwolnieniem konta bankowego.

Każda sytuacja jest inna, dlatego należy podać argumenty dopasowane do danej sprawy.


Wzór pisma o odblokowanie konta bankowego przez komornika

Wzór pisma o odblokowanie konta bankowego przez komornika może wyglądać następująco:

WNIOSEK DŁUŻNIKA O ZWOLNIENIE SPOD ZAJĘCIA 

Niniejszym wnoszę o zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego prowadzonego przez bank ……….…………………………………………………………………… wynagrodzenia za pracę otrzymywanego przeze mnie z …………………………………………………………………………………………………………………….. . 

Komornik prowadzi skuteczną egzekucję z otrzymywanego przeze mnie wynagrodzenia, natomiast bank dokonuje potrącenia z reszty wynagrodzenia wpływającego na mój rachunek bankowy. Wynagrodzenie, które wpływa na mój rachunek bankowy, jest moim jedynym źródłem dochodu. 

W celu zagwarantowania środków koniecznych do utrzymania siebie i rodziny oraz pozostawienia środków zapewniających minimum egzystencji wnoszę jak na wstępie.


Ile czasu ma komornik na odblokowanie konta?

Warto mieć świadomość, że to bank, a nie komornik może odblokować konto. Takie działanie instytucja ta jednak wykonuje na wniosek komornika. Rachunek zostanie odblokowany w przypadku, kiedy komornik złoży wniosek o odblokowanie konta. Taki dokument dostarczany jest do banku, wtedy kiedy dłużnik w całości spłaci swoje zobowiązanie lub wierzyciel złoży wniosek o zaprzestanie egzekucji z konta bankowego. Komornik jednak wniosek o odblokowanie konta może złożyć w ciągu kilku a nawet kilkunastu dni po otrzymaniu spłaty zobowiązania czy właściwych dokumentów od wierzyciela. Prawo niestety nie reguluje kwestii dotyczącej tego, ile komornik ma czasu na odblokowanie konta. Warto więc skontaktować się z taką osobą i poprosić o niezwłoczne przesłanie właściwego wniosku do banku.


Umorzenie postępowania egzekucyjnego a odblokowanie konta

Umorzenie postępowania egzekucyjnego w praktyce oznacza także odblokowanie konta. Zazwyczaj postępowanie egzekucyjne jest umorzone dopiero wtedy, kiedy dłużnik spłaci w całości swoje zobowiązanie. W takim przypadku komornik ma obowiązek poinformować bank o tym zdarzeniu, wskutek czego instytucja ta zobowiązana jest do odblokowania rachunku bankowego klienta. Blokada z konta zostaje zdjęta zazwyczaj po kilku dniach od spłaty zobowiązania. Jednak czasami, jeżeli komornik nie złoży wniosku zaraz po otrzymaniu funduszy, wówczas termin może się nieco przedłużyć. Dlatego jeżeli konto jest dalej zablokowane mimo umorzenia postępowania egzekucyjnego, należy jak najszybciej skontaktować się z komornikiem.

Zablokowane konto przez komornika – podsumowanie

Zablokowane konto przez komornika to spory problem i sytuacja, która może wywołać wiele stresu i nieprzyjemności. Dlatego warto pamiętać o regularnej spłacie swoich zobowiązań, a więc nie tylko rat czy pożyczek, ale również mandatów, by uniknąć w przyszłości kontaktu z komornikiem. Pamiętajmy, że może on zająć nie tylko konto osobiste, ale także konto oszczędnościowe czy firmowe w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W większości przypadków jednak musi zostawić na rachunku tzw. kwotę wolną, która nie dotyczy jednak długów alimentacyjnych. Pamiętajmy również że dłużnik nie jest w stanie samodzielnie zatrzymać egzekucji konta. Blokada zostaje ściągnięta tylko i wyłącznie po całkowitej spłacie długu lub na wniosek wierzyciela. Warto więc kontrolować swoje finanse, by nie dopuścić do tak nieprzyjemnych i stresujących zdarzeń.

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *