Prośba o rozłożenie długu na raty – co trzeba wiedzieć?

9 lutego 2020 pożyczki społecznościowe

Jednorazowa spłata całości długu potrafi być niezwykle problematyczna, niezależnie od tego, czy mówimy o spłacie opiewającej na kilka tysięcy chwilówki, czy dużego długu, który spowodował objęcie majątku egzekucją komorniczą. Znacznie łatwiej jest spłacać zadłużenia w systemie ratalnym, ponieważ dzięki temu możliwe jest terminowe dokonywanie wpłat nawet mimo problemów finansowych. Wobec tego jak powinna wyglądać prośba o rozłożenie długu na raty? Czy komornik może rozłożyć dług na raty i jeśli tak, to jak do tego doprowadzić?

Prośba o rozłożenie długu na raty przez windykatora – jak powinna wyglądać?

Warto pamiętać, że nieodbieranie telefonów, kasowanie SMS-ów i wyrzucanie listów od windykatora nie skończy się tym, że wierzyciel o nas zapomni, a po prostu po jakimś czasie wstąpi na drogę sądową i będziemy musieli się liczyć z komornikiem.

Dlatego też nie powinniśmy chować głowy w piasek, a z własnej woli porozumieć się z wierzycielem. Prawda jest taka, że jest to rozwiązanie najbardziej korzystne dla obu stron. Egzekucja komornicza jest nie na rękę nie tylko dłużnikowi, ale też wierzycielowi. Nie zawsze będzie ona bowiem skuteczna, a komornik w pierwszej kolejności ze sprzedaży zajętego mienia odciąga swoje wynagrodzenie, a dopiero reszta przeznaczana jest na pokrycie długu.

O rozłożenie długu na raty należy zawnioskować w formie pisemnej, a nie jedynie ustnej. Prośba o rozłożenie długu na raty musi zawierać następujące elementy:

 • datę i miejscowość
 • nagłówek („Wniosek o rozłożenie długu na raty”)
 • dane osobowe dłużnika
 • dane wierzyciela
 • prośbę wraz z uzasadnieniem
 • propozycję harmonogramu spłaty
 • własnoręczny podpis.

W prośbie o rozłożenie długu na raty powinny znajdować się informacje pozwalające na identyfikację konkretnego zadłużenia, na przykład numery pożyczki czy numer sprawy.

prosba o rozlozenie dlugu infografika

Prośba o rozłożenie długu na raty – co trzeba wiedzieć?

Wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami (na przykład dokumentami potwierdzającymi to, co zawarliśmy w uzasadnieniu prośby) należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub dostarczyć osobiście do siedziby wierzyciela.

Jak uzasadnić rozłożenie długu na raty?

Jeśli chcemy wnioskować o rozłożenie długu na raty, to powinniśmy przyłożyć szczególną wagę do tego, aby dobrze sformułować uzasadnienie wniosku. Powinno ono być przejrzyste, wyczerpujące, prawdziwe i możliwe do udokumentowania.

Prośbę o rozłożenie długu na raty możemy uzasadnić między innymi:

 • utratą pracy
 • chorobą
 • śmiercią osoby bliskiej.

Jak już wspomniano, należy zebrać i dołączyć do wniosku dokumenty, które mogą potwierdzić wskazane przez nas okoliczności (wypowiedzenie umowy, dokumentację medyczną, akt zgonu).

Czy komornik może rozłożyć dług na raty?

Egzekucja komornicza to najczarniejszy scenariusz – nie dość, że musimy komornikowi w jak najszybszym czasie wpłacić równowartość całego długu, to jeśli nie będziemy tego w stanie zrobić, grozi nam zajęcie majątku.

Komornik może zająć między innymi:

 • emeryturę, rentę, wynagrodzenie (tylko do pewnej kwoty);
 • ruchomości (sprzęt elektroniczny, biżuterię);
 • nieruchomości (dom, mieszkanie, działkę);
 • rachunek bankowy.

Z jednej strony ma on do pewnego stopnia wolną rękę w wykonywaniu egzekucji komorniczej, a z drugiej – działa pod kierownictwem wierzyciela. Oznacza to, że jeśli wierzyciel zawnioskuje, aby na przykład komornik zajął część naszej wypłaty na poczet długu, to musi on to zrobić. Jest tak, ponieważ komornik nie jest stroną w sprawie, a jedynie wykonawcą, działającym w imieniu firmy pożyczkowej, windykacyjnej czy banku.

W takim razie czy komornik może rozłożyć dług na raty? Tak, natomiast nie będzie to w żaden sposób prawnie wiążące. Komornik może później wbrew wcześniejszym ustaleniom w dowolnej chwili zażądać spłaty całości zadłużenia lub zająć część majątku, którą według umowy miał pozostawić w posiadaniu dłużnika. Nie pomoże tutaj nawet pisemna umowa.

W związku z tym nawet już po rozpoczęciu egzekucji komorniczej o rozłożenie długu na raty powinniśmy wnioskować nie u komornika, a u naszego wierzyciela. Wyjątkiem jest sytuacja, w której z wierzycielem nie da się skontaktować lub jest to bardzo trudne. W takim wypadku możemy próbować negocjować z komornikiem, natomiast jest to ryzykowne rozwiązanie.

Jak rozłożyć dług u komornika na raty?

Często wyszukiwanym hasłem jest „rozłożenie długu na raty u komornika wzór”. Prawda jest jednak taka, że nie ma jednego uniwersalnego wzoru, ponieważ negocjacja warunków spłaty nie leży oficjalnie w gestii komornika. Są jednak pewne elementy, które w takim wniosku zawrzeć powinniśmy, i pokrywają się one w dużej mierze z prośbą o rozłożenie długu na raty przez wierzyciela.

Prośba o rozłożenie długu na raty przez komornika powinna zawierać:

 • datę i miejscowość
 • nagłówek („Wniosek o rozłożenie długu na raty”)
 • dane nasze i wierzyciela
 • informacje na temat sprawy
 • prośbę i jej uzasadnienie
 • propozycję harmonogramu spłat
 • własnoręczny podpis.

We wniosku powinniśmy podać dane, które pozwolą komornikowi jednoznacznie zidentyfikować, o jaką sprawę chodzi, a także odpowiednio uzasadnić naszą prośbę.

Wniosek możemy osobiście lub listem poleconym za poleceniem odbioru złożyć we właściwej kancelarii komorniczej.

Należy pamiętać, że komornik ma prawo nasz wniosek odrzucić, a nam nie przysługuje żadna forma odwołania. Nawet jeśli zostanie on przez niego zaakceptowany, wciąż nie jest to wiążący dokument, więc nie mamy gwarancji, że rzeczywiście przestrzegane będą zaproponowane przez nas warunki.

W przypadku odmowy rozłożenia długu na raty możemy ponowić próbę negocjacji z wierzycielem lub spróbować pozyskać środki na spłatę komornika, na przykład za pomocą pożyczki. W przeciwnym wypadku możemy się spodziewać, że w niedługim czasie nastąpi zajęcie naszego mienia.

Czy można dostać pożyczkę z komornikiem?

Istnieją firmy pożyczkowe, które udzielają pożyczek również osobom, których majątek objęty jest egzekucją komorniczą. Musimy być jednak świadomi tego, że jeśli pożyczka wpłynie na nasz rachunek bankowy, a jest on zajęty przez komornika, to nie będziemy mieli do niej dostępu.

Rozwiązaniem może być w tym wypadku zaciągnięcie pożyczki w fizycznym oddziale lub pożyczki na czek GIRO, która pozwala odebrać środki w placówce Poczty Polskiej lub oddziale Banku Pocztowego.

Prośba o rozłożenie długu na raty – podsumowanie

Jeśli nie jesteśmy w stanie jednorazowo spłacić całości zadłużenia, prośba o rozłożenie długu na raty może być tym, co pozwoli nam wyjść z opresji. Warto zadbać o rozłożenie długu jeszcze przed etapem egzekucji komorniczej, ponieważ wtedy będzie to znacznie trudniejsze.

Jak już wiemy, odpowiedź na pytanie, czy komornik może rozłożyć dług na raty jest stosunkowo niejasna. Faktycznie zdarzają się przypadki, w których udaje się uzyskać pozytywną odpowiedź na taki wniosek i możliwa jest spłata zadłużenia w ratach. Jednak równie często wniosek jest albo odrzucany, albo nie jest realizowany, gdyż komornik z uwagi na polecenie otrzymane od wierzyciela, musi trzymać się jego wytycznych, a nie umowy z dłużnikiem.

Na szczęście cały proces zarówno tego, jak rozłożyć dług u komornika na raty lub u wierzyciela jest szybki i prosty. Wystarczy, że napiszemy wniosek i odpowiednio go uzasadnimy, a następnie dostarczymy dokumenty osobiście lub listownie do komornika lub wierzyciela.

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *