Umowa kredytowa – co warto o niej wiedzieć przed podpisaniem?

22 września 2021 umowa-kredytowa

Niezależnie od tego, o jaki rodzaj kredytu się ubiegasz, czy jest to kredyt gotówkowy, hipoteczny czy konsolidacyjny chcąc otrzymać dodatkową gotówkę, trzeba pierw podpisać umowę kredytową. Dla wielu kredytobiorców jest to stresujący moment, ponieważ jest to dokument, który zawiera wiele stron i skomplikowanych zapisów. Nietrudno jest przeoczyć ważnej informacji lub punktu, który ma duży wpływ na późniejszą spłatę zobowiązania. Aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji związanych z nieznajomością umowy kredytowej, warto wiedzieć o niej kilka najważniejszych rzeczy. Dzięki temu będziesz wiedzieć, czy dokument, na którym musisz złożyć swój podpis, aby otrzymać zobowiązanie, na pewno jest korzystny.

Umowa kredytowa – co to jest?

Jeśli wcześniej nie zaciągałeś kredytu w banku, możesz mieć problem ze zrozumieniem tego, czym dokładnie jest umowa kredytowa. Otóż jest to umowa pomiędzy kredytobiorcą a bankiem, na podstawie której instytucja finansowa udostępnia swojemu klientowi środki pieniężne w określonej wysokości. Umowę kredytową można podzielić na dwie części – jedna zawiera ogólne warunki umowy, a w drugiej znajdziemy opis indywidualnej sytuacji osoby, która ubiega się o kredyt bankowy.

Umowa kredytowa zobowiązuje kredytobiorcę do zwrócenia pożyczonych pieniędzy w określonym terminie wraz z dodatkowymi kosztami takimi jak np. prowizje i odsetki. Umowa powinna mieć formę pisemną i można znaleźć w niej wiele informacji na temat kredytobiorcy, a także warunków spłaty zobowiązania. Niezależnie od tego, czy jest to umowa kredytu gotówkowego na kilka stron, czy umowa kredytu hipotecznego na kilkadziesiąt stron zawsze powinieneś dokładnie ją przeczytać przed podpisaniem.

Umowa kredytowa - wykres popularność produktów
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/zadluzenie-polakow-raport-infokredyt-zwiazku-bankow-polskich/zv3v16j

Jakie informacje znajdują się w umowie kredytowej?

Na początku umowy kredytowej znajdują się dane kredytobiorcy, czyli: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zameldowania, numer i seria dowodu osobistego. Do niezbędnych elementów każdej umowy kredytowej można także zaliczyć:

– kwotę, rodzaj i cel kredytu,

– okres kredytowania,

– termin i sposób otrzymania pieniędzy przez kredytobiorcę,

– harmonogram spłaty i zasady spłaty,

– informacje o kosztach zobowiązania,

– konsekwencje zaprzestania spłaty,

– sposób naliczania odsetek i zabezpieczenia kredytu,

– informacje dotyczące wcześniejszej spłaty i odstąpienia od umowy,

– zasady zmiany oprocentowania kredytu o raz informacje o zmianie warunków spłaty kredytu przez kredytobiorcę.

Każdy bank powinien udostępnić swojemu klientowi wzór umowy, aby klient mógł się z nim na spokojnie zapoznać przed podpisaniem. Pozwala to zapoznać się z zapisami zawartymi w dokumencie i w razie potrzeby dopytać pracownika banku o to, co oznacza konkretny punkt czy zapis. Nie musisz wstydzić się, zadawać pytań odnośnie do umowy kredytowej. Pamiętaj, że zobowiązuje Cię ona do spłaty pieniędzy dlatego, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, to najlepiej jest je rozwiać przed podpisaniem umowy kredytowej. Bank nie powinien wywierać na Tobie presji szybkiego podpisania jakiegokolwiek dokumentu.

Umowa kredytu hipotecznego

Umowa kredytu hipotecznego to złożony dokument, który zawiera zdecydowanie więcej stron niż chociażby umowa niewielkiego kredytu gotówkowego. Wielu kredytobiorców zniechęconych wizją czytania kilkunastu czy kilkudziesięciu stron umowy kredytowej po prostu tego nie robi i jest to oczywiście duży błąd. Pamiętaj, że kredyt hipoteczny to zobowiązanie długoterminowe na bardzo wysoką sumę – powinieneś wiedzieć jakie zapisy znajdują się w umowie, którą przygotował dla Ciebie bank.

W przypadku kredytów hipotecznych bardzo ważny jest cel finansowania. Kredytobiorca, który uzyska pieniądze w ramach tego typu zobowiązania, musi przeznaczyć je na cel określony w umowie kredytowej, czyli np. na zakup mieszkania lub budowę domu. Oprócz tego warto zwrócić szczególną uwagę na zapisy dotyczące prowizji, oprocentowania i rodzaju rat. To od nich zależy, ile pieniędzy będziesz musiał oddać instytucji finansowej i czy będziesz płacić raty równe, czy może malejące.

Aby uzyskać kredyt hipoteczny, często trzeba kilkukrotnie odwiedzić oddział banku i załatwiać wiele formalności. Oprócz tego konieczne jest poczekanie na odpowiedź od banku w sprawie naszego wniosku. Ta często pojawia się dopiero po kilku tygodniach, gdy bank dokładnie zapozna się z naszą zdolnością i historią kredytową i stwierdzi czy będziemy w stanie spłacić zobowiązanie. Nie ulegaj jednak presji czasu i znajdź dłuższą chwilę na przeczytanie umowy, jeśli już się ona pojawi.

Umowa kredytowa - wibor
https://mojafirma.infor.pl/nieruchomosci/kredyty-mieszkaniowe/rynek-kredytow/4707949,Kredyty-mieszkaniowe-czy-niskie-raty-utrzymaja-sie-az-do-2030-roku.html

Podpisanie umowy kredytowej a uruchomienie kredytu

Umowa kredytowa zaczyna być ważna w momencie jej podpisania przez kredytobiorcę. Gdy podpiszemy dokument, staje się on wiążący dla obu stron – bank musi udostępnić klientowi środki finansowe, a klient musi je spłacić na zasadach określonych w umowie. Warto jednak pamiętać, że podpisanie umowy nie zawsze wiąże się z natychmiastowym przelaniem pożyczonych pieniędzy na konto. Dlaczego? Może być na przykład tak, że klient najpierw musi zawrzeć umowę na życie, czyli spełnić warunki narzucone przez bank, aby kredyt został uruchomiony. W przypadku kredytu hipotecznego kredytobiorca musi przedstawić akt notarialny zakupu nieruchomości, potwierdzenie ustanowienia hipoteki czy też ubezpieczenie nieruchomości, aby móc skorzystać ze środków.

Wypowiedzenie umowy kredytowej

Jeśli kredytobiorca nie będzie wypełniał warunków umowy kredytowej, bank może wypowiedzieć mu umowę kredytu. Nie jest to często spotykana sytuacja, jednak warto wiedzieć, że może mieć ona miejsce, jeśli zbagatelizujemy zapisy zawarte w umowie i przestaniemy spłacać swoje zobowiązanie. Bank, który oświadczy, że chce wypowiedzieć umowę kredytową, musi wskazać termin, w jakim żąda od swojego klienta spłaty całości zobowiązania. O ile umowa została wypowiedziana zgodnie z prawem, nie da się tego cofnąć i należy spłacić całe zobowiązanie naraz. Biorąc pod uwagę, że suma kredytu może być na tyle duża, że nie będzie można jej pokryć w jednej racie kredytodawca może wnieść sprawę do sądu i dojdzie do egzekucji komorniczej.

Umowa kredytowa może zostać wypowiedziana, ale także uznana za nieważną. Za nieważną uznaje się umowę kredytową, która jest niezgodna z przepisami prawa. Do najpopularniejszych przyczyn unieważnienia umowy kredytowej można zaliczyć: błędy formalne, zapisy niezgodne z prawem, zabezpieczenie ustanowione nieproporcjonalnie do kwoty długu. Kredytobiorca, który zauważy, że w jego umowie znajdują się zapisy łamiące prawo, może dochodzić swoich praw w sądzie. Pamiętaj, że nawet jeśli umowa trwa już od wielu lat i wypełniałeś jej warunki, to jej zapisy nie muszą być wiążące. Z tego względu bardzo ważne jest dokładne czytanie umów kredytowych, ponieważ może to pozwolić nam uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

Umowa kredytowa – najczęściej zadawane pytania:

Czym jest umowa kredytowa?

Umowa kredytowa to umowa między bankiem a kredytobiorcą, na podstawie której instytucja finansowa udostępnia klientowi pieniądze. Umowa zobowiązuje kredytobiorcę do spłaty zobowiązania w określonym terminie wraz z dodatkowymi kosztami takimi jak odsetki i prowizje. W umowie kredytowej można znaleźć dane kredytobiorcy, a także informacje o samym kredycie (kwotę, okres spłaty, harmonogram itd.)

Czy po podpisaniu umowy kredytowej pieniądze od razu pojawiają się na rachunku kredytobiorcy?

Umowa kredytowa zaczyna być ważna, gdy zostanie podpisana przez kredytobiorcę. Warto jednak wiedzieć, że podpisanie tego dokumentu nie zawsze oznacza, że natychmiast otrzymamy pożyczone pieniądze. Bank może pierw wymagać od swojego klienta spełnienia pewnych warunków np. przedstawienia aktu notarialnego zakupu nieruchomości lub wykupienia ubezpieczenia. Dopiero gdy klient spełni te wymagania, będzie miał dostęp do środków pieniężnych.

Na jakie elementy umowy kredytowej warto zwrócić szczególną uwagę?

Warto zapoznać się z całą umową kredytową przed jej podpisaniem jednak istnieją elementy, na które warto zwrócić szczególną uwagę. Przede wszystkim sprawdź kwotę udzielanego kredytu i cel finansowania. Kluczowe są również warunki, które stawia przed Tobą bank i koszty kredytu. Przeanalizuj także harmonogram spłaty zobowiązania, którego będziesz musiał się trzymać po otrzymaniu pieniędzy od banku.

Oceń ten artykuł

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *