Chwilówki a zdolność kredytowa – co warto wiedzieć?

8 stycznia 2024 kredyt dla firm poniżej 12 miesięcy działalności gdzie znaleźć

Krótkoterminowe, opiewające na niewielkie kwoty pożyczki oferowane przez instytucje pozabankowe, czyli chwilówki cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko osób, które nie mogłyby liczyć na otrzymanie finansowania w tradycyjnym banku, ale również wśród klientów, którym zależy na tym, by szybko otrzymać gotówkę. Z tego powodu ten produkt finansowy jest dość popularny wśród Polaków. Coraz więcej osób zadaje sobie jednak pytanie, jaka zachodzi zależność pomiędzy chwilówkami a zdolnością kredytową. Czy to temat, którym warto się zainteresować? W jaki sposób takie niewielkie pożyczki wpływają na naszą zdolność kredytową i co warto wiedzieć w tej kwestii? Podpowiadamy.

Chwilówki a zdolność kredytowa – czy chwilówki mają wpływ na zdolność kredytową?

Wiele osób, które kiedykolwiek korzystały z chwilówek, zwłaszcza w momencie gdy starają się o kredyt hipoteczny, zaczyna zastanawiać się nad tym, czy tamte pożyczki w jakikolwiek sposób wpłyną na ich zdolność kredytową i czy będą warunkowały pozytywną decyzję banku. Warto wiedzieć o tym, że chwilówki, tak jak każde inne zobowiązania, na przykład sprzęt na raty czy pożyczka w tradycyjnym banku, mają wpływ na naszą zdolność kredytową. 

Wiele zależy również od tego, kiedy taka niewielka pożyczka w firmie pozabankowej została zaciągnięta, ponieważ jeszcze do niedawna nie wszystkie przedsiębiorstwa umieszczały informacje o tego typu zobowiązaniach w Biurze Informacji Kredytowej. Obecnie zgodnie z zapisami ustawy antylichwiarskiej, wszystkie firmy pożyczkowe, podobnie jak tradycyjne banki, zostały zobligowane do tego, by analizować zdolność kredytową klientów i umieszczać dane dotyczące spłaty zobowiązań lub opóźnień w płatnościach w Biurze Informacji Kredytowej. W związku z tym, jeżeli zaciągaliśmy chwilówki kilka lat temu, istnieje duża szansa, że firma taka nie umieszczała tych informacji w BIK lub nie są one już przechowywane w tej bazie. Jeśli jednak potrzebowaliśmy dodatkowej gotówki niedawno, wówczas taka chwilówka widnieje w BIK-u i ma wpływ na naszą zdolność kredytową.

Chwilówki a zdolność kredytowa – jak chwilówka wpływa na zdolność kredytową, czy ją obniża, czy zwiększa?

Zdolność kredytowa a chwilówki, to zagadnienie, którym jest zainteresowanych coraz więcej klientów. Zwłaszcza tych, którzy starają się o kredyt hipoteczny. Pojawiają się informacje z sektora bankowego o tym, że zaciąganie chwilówek, nawet w sytuacji kiedy są one spłacone w terminie, może negatywnie wpływać na naszą zdolność kredytową, jeżeli staramy się o produkt hipoteczny. Z tego powodu osoby, które w najbliższym czasie chciałyby skorzystać z kredytu hipotecznego, powinny rozważnie dobierać nowe zobowiązania, aby przypadkowo nie obniżyć swojej zdolności kredytowej.

Standardowo chwilówka może wpływać na zdolność kredytową zarówno negatywnie, jak i pozytywnie, w zależności od tego, czy została spłacona w terminie, czy też nie. Jeżeli zaciągniemy zobowiązanie i zostanie ono uregulowane w wyznaczonym w umowie z zewnętrzną firmą pożyczkową terminie, wówczas informacja o tym trafia do BIK i może pozytywnie wpłynąć na zdolność kredytową, a więc ją zwiększyć. W sytuacji, kiedy w Biurze Informacji Kredytowej zostaną umieszczone wpisy o zaległości w płatności, wówczas chwilówka obniża zdolność kredytową klienta. Pożyczka krótkoterminowa obniży zdolność kredytową również w sytuacji, gdy będziemy chcieli zaciągnąć nowe zobowiązanie, zanim jeszcze spłacimy te aktualne.

Zdolność kredytowa – czym jest?

Zdolność kredytowa to wskaźnik, który określa prawdopodobieństwo spłaty zaciągniętego zobowiązania przez konkretnego klienta, a także wysokość maksymalnego kredytu, jaki taka osoba może uzyskać, aby pożyczka nie wpływała negatywnie na jej finanse i by kredytobiorca był w stanie wywiązać się ze swojego zobowiązania. Pod pojęciem zdolności kredytowej rozumie się więc możliwość spłaty zaciągniętej kwoty wraz z odsetkami i dodatkowymi opłatami w terminie określonym w umowie kredytowej. 

Banki obecnie stosują różne algorytmy do obliczania zdolności kredytowej. W większości przypadków nie są one udostępniane klientom, chociaż potencjalny kredytobiorca ma możliwość skorzystania z dostępnych w Internecie kalkulatorów zdolności kredytowej. Istnieje szereg czynników, które banki biorą pod uwagę, obliczając zdolność kredytową, jednak w różnych bankach mogą mieć one różną wagę. Dodatkowo poszczególne instytucje finansowe mogą brać pod uwagę również inne (dodatkowe) kryteria podczas obliczania tego wskaźnika. Bez wątpienia jednak wpływ na zdolność kredytową mają następujące czynniki:

 • uzyskiwane dochody,
 • forma zatrudnienia,
 • staż pracy,
 • wykonywany zawód i zajmowane stanowisko,
 • miesięczne koszty utrzymania,
 • obecne zadłużenie,
 • wiek,
 • stan cywilny,
 • ilość osób na otrzymaniu,
 • status mieszkaniowy, 
 • historia kredytowa.

Ten ostatni czynnik nie wpływa na wysokość kredytu, lecz na decyzję banku o jego przyznaniu. Dlatego tak istotne jest, by mieć pozytywną historię kredytową, a więc, aby spłacać wszystkie swoje zobowiązania w terminie, również te pochodzące z chwilówek.

Chwilówki a zdolność kredytowa – kiedy warto wziąć chwilówkę, aby poprawić zdolność kredytową?

Chwilówki a zdolność kredytowa – to fraza, która wpisywana jest w wyszukiwarkę internetową również przez osoby, które chciałyby zaciągnąć takie zobowiązanie właśnie po to, by poprawić swoją zdolność kredytową. Nie warto brać chwilówek przed zaciągnięciem kredytu hipotecznego, ponieważ mogą one negatywnie wpłynąć na decyzję banku o przyznaniu takiego finansowania. Zwłaszcza gdy o kredyt hipoteczny będziemy starali się jeszcze przed całkowitą spłatą zaciągniętych chwilówek. W pewnych przypadkach, jeżeli nie posiadamy żadnych pozytywnych, ani negatywnych wpisów w Biurze Informacji Kredytowej, to zaciągnięcie chwilówki i jej terminowa spłata, mogą pozytywnie wpłynąć na naszą zdolność kredytową. Takie działanie może przynieść dobre efekty. Jednak wyłącznie w sytuacji, kiedy najpierw spłacimy wszystkie chwilówki, a dopiero w dalszej kolejności wystąpimy z wnioskiem o nowe zobowiązanie.

Czy każda pożyczka wpływa na zdolność kredytową?

Zgodnie z zapisami ustawy antylichwiarskiej, wszystkie zobowiązania, a więc nie tylko te zaciągane w tradycyjnych bankach, ale również instytucjach pozabankowych, muszą być odnotowywane w Biurze Informacji Kredytowej. Oznacza to, że każda pożyczka wpływa na zdolność kredytową. To, w jaki sposób zaciągnięte zobowiązanie będzie oddziaływało na nasz scoring BIK, zależy głównie od tego, czy jest ono spłacane w terminie i czy w bazie tej nie znajdują się negatywne wpisy informujące o opóźnieniach w spłacie. 

Dlatego pożyczka może wpływać na zdolność kredytową pozytywnie lub negatywnie. Jeżeli jest płacona w terminie, wówczas zwiększa naszą zdolność kredytową. Gdy mamy opóźnienia w spłacie rat, wtedy obniża naszą zdolność kredytową. Dodatkowo każda pożyczka, która nie jest jeszcze spłacona i widnieje w BIK-u, obniża naszą zdolność kredytową, ponieważ jest to zobowiązanie, które musimy spłacić, a więc bank musi je uwzględnić, obliczając ten parametr, abyśmy byli w stanie spłacić zarówno już zaciągniętą pożyczkę, jak i nowy produkt finansowy. Jeżeli nowy kredytodawca uzna, że taka pożyczka jest dla nas sporym obciążeniem, wówczas obniży naszą zdolność kredytową i może spowodować, że bank odmówi nam udzielenia kolejnego finansowania.

Czy każda pożyczka trafia do BIK?

Jeszcze do niedawna nie wszystkie pożyczki trafiały do Biura Informacji Kredytowej. Dotyczyło to zwłaszcza tzw. chwilówek. Niektóre firmy współpracowały z BIK-iem i przekazywały wszystkie informacje do bazy, inne z kolei umieszczały tam dane klientów wyłącznie wtedy, kiedy mieli oni opóźnienia w płatnościach. Były również firmy, które nie przekazywały żadnych danych do BIK. W maju 2023 roku weszła w życie ustawa antylichwiarska, zgodnie z którą już nie tylko banki, ale również prywatne firmy pożyczkowe mają obowiązek raportowania do BIK faktu udzielenia pożyczki konkretnemu klientowi. Obecnie więc każda pożyczka trafia do BIK – również chwilówka.

Chwilówki a zdolność kredytowa – podsumowanie

Chwilówka a zdolność kredytowa – to hasło, które często wpisywane jest w wyszukiwarkę, zwłaszcza przez osoby mocno zadłużone, które chciałyby na przykład skonsolidować chwilówki, a także przez klientów, którzy obawiają się, że zaciągnięta kiedyś pożyczka, wpłynie negatywnie na decyzję kredytową banku. Warto mieć świadomość, że każda pożyczka trafia obecnie do BIK. Jeżeli jest spłacana regularnie i w terminie, wówczas pozytywnie wpływa na naszą historię kredytową. Jeżeli mamy jakiekolwiek zaległości w spłatach, pożyczka negatywnie wpływa na naszą historię kredytową. 

Każde zobowiązanie, również chwilówka, która jeszcze nie została spłacona, obniża naszą zdolność kredytową, ponieważ jest to dodatkowe zobowiązanie, które bank musi uwzględnić, obliczając ten wskaźnik. Dodatkowo banki często nie patrzą przychylnie na klientów, którzy zaciągali chwilówki i starają się obecnie o kredyt hipoteczny. Z tego powodu warto rozważnie dobierać swoje zobowiązania. W pewnych przypadkach istnieje również możliwość usunięcia niektórych danych z BIK, co może być przydatną opcją, zwłaszcza jeżeli staramy się o produkt hipoteczny.

Oceń ten artykuł

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *