Pożyczka dla samozatrudnionych – jakie warunki trzeba spełnić?

24 czerwca 2021 pożyczka dla samozatrudnionych

Pandemia koronawirusa mocno dotknęła wielu mikroprzedsiębiorców, zwłaszcza tych działających w branży gastronomicznej i hotelarskiej. W konsekwencji natrafili oni na problemy w zakresie opłacania obowiązkowych składek i podatków czy wypłacania wynagrodzeń pracownikom. Jednym z rozwiązań, które mają za zadanie pomóc im w tej trudnej sytuacji, jest pożyczka dla samozatrudnionych udzielana w ramach kolejnych wersji tak zwanej Tarczy Antykryzysowej.

Warto dowiedzieć się więcej o tym rozwiązaniu, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w przypadku spełnienia pewnych warunków pożyczka może nawet zostać w całości umorzona. W takim razie, dla kogo przeznaczone jest to wsparcie i na jaką dokładnie sumę można liczyć? Gdzie trzeba złożyć wniosek i do kiedy trzeba to zrobić, aby otrzymać potrzebne środki? Wszystkie te kwestie zostaną dokładnie wytłumaczone poniżej.

Pożyczka dla samozatrudnionych w ramach Tarczy Antykryzysowej – czym jest?

Pożyczka dla samozatrudnionych do kwoty 5000 złotych była pierwotnie elementem Tarczy Antykryzysowej 2.0. Od tego czasu, na drodze licznych nowelizacji, zasady jej udzielania zostały uproszczone, a grupa potencjalnych pożyczkobiorców została znacząco rozszerzona.

Jest ona częścią strategii rządowej, mającej na celu wspomożenie przedsiębiorstw, w tym szczególnie mikroprzedsiębiorstw, w walce ze skutkami pandemii COVID-19.

Omawiana pożyczka dla samozatrudnionych jest dostępna dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą co najmniej od 1 kwietnia 2020 roku. Status mikroprzedsiębiorcy posiadają osoby, które spełnią następujące warunki:

 • zatrudniają maksymalnie 10 pracowników
 • roczny obrót netto ich firmy w ciągu ostatnich 2 latach nie przekroczył 2 milionów złotych (lub kwoty tej nie przekroczyła suma ich aktywów w bilansie sporządzonym na koniec jednego z ostatnich 2 lat).

Na pożyczkę mogą liczyć również osoby samozatrudnione, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, ale nie zatrudniają żadnych pracowników. Ważne jest, aby w momencie składania wniosku firma nie miała statusu zawieszonej. Pożyczka dla samozatrudnionych ma charakter wsparcia jednorazowego, co oznacza, że każda firma spełniająca wskazane warunki może z niej skorzystać jednokrotnie.

Pożyczka dla samozatrudnionych wykres województw

1 Źródło: https://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/artykuly/1474631,pozyczka-dla-mikroprzedsiebiorcow-z-urzedu-pracy.html

Kiedy nie będzie trzeba spłacać pożyczki dla samozatrudnionych?

Pożyczka dla samozatrudnionych może zostać całkowicie umorzona. Jedynym warunkiem, który trzeba spełnić, aby było to możliwe, jest prowadzenie działalności przez co najmniej 3 kolejne miesiące po otrzymaniu pożyczki.

Umorzenie zobowiązania następuje automatycznie, na podstawie informacji zawartych w systemie, dotyczących statusu danego mikroprzedsiębiorstwa. Nie trzeba składać specjalnego wniosku o umorzenie ani dopełniać żadnych innych formalności.

Jeśli nie uda się spełnić warunku dalszego prowadzenia działalności pożyczka nie zostanie umorzona, jej okres spłaty będzie mógł wynosić maksymalnie 12 miesięcy, przy czym pierwsze trzy miesiące to okres karencji. W zależności od tego, w jaki sposób będzie rozwijała się sytuacja pandemiczna w kraju, Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia przedłużyć okres spłaty pożyczki ponad wspomniane 12 miesięcy.

Najczęściej zadawane pytania

Można wyróżnić kilka istotnych pytań, które najczęściej padają z ust osób zainteresowanych pożyczką dla samozatrudnionych. Warto poznać odpowiedzi na nie, ponieważ dzięki temu proces wnioskowania o pożyczkę będzie szybszy, prostszy i bardziej bezstresowy.

Z jakim kosztem wiąże się pożyczka dla samozatrudnionych?

W przypadku, gdy spełnione zostaną wymienione wcześniej przesłanki, a mianowicie firma będzie funkcjonowała jeszcze przez co najmniej 3 miesiące, pożyczka dla samozatrudnionych zostanie potraktowana jako pożyczka bezzwrotna i co za tym idzie całkowicie pozbawiona kosztów.

Powiatowy Urząd Pracy nie pobierze żadnych opłat związanych ze złożeniem wniosku ani nie nałoży prowizji. W przypadku, gdy działalność zostanie zawieszona lub zamknięta w przeciągu 3 miesięcy od przyznania pożyczki, jedynym kosztem z nią związanym będą odsetki, wynoszące w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Zwrócić będzie trzeba również pożyczony kapitał.

Jakie dokumenty są potrzebne do pożyczki dla samozatrudnionych?

Pożyczka dla samozatrudnionych wiąże się z niewielką ilością dokumentów. Wymaga ona przygotowanie jedynie trzech, a w niektórych przypadkach czterech dokumentów, a mianowicie:

 • umowy pożyczki
 • wniosku o pożyczkę
 • formularza pomocy publicznej
 • kopii pełnomocnictwa (tylko w przypadku, kiedy wniosek jest składany przez pełnomocnika, a nie bezpośrednio przez właściciela firmy).

Obecnie wnioskowanie o pożyczkę dla samozatrudnionych nie wymaga dostarczania jakichkolwiek dokumentów związanych z finansami firmy (w tym z ewentualnym pogorszeniem się ich stanu z powodu pandemii koronawirusa).

Gdzie trzeba złożyć wniosek o pożyczkę dla samozatrudnionych?

Wniosek o pożyczkę dla samozatrudnionych składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) odpowiednim dla siedziby mikroprzedsiębiorcy. Wniosek można wydrukować i złożyć w postaci papierowej bezpośrednio w urzędzie, ale istnieje też możliwość złożenia go w formie elektronicznej za pomocą specjalnego formularza na portalu praca.gov.pl.

We wniosku należy umieścić poprawne dane swoje i swojej firmy, a także numer konta bankowego, na które mają zostać przekazane środki. Niezbędne będzie również dołączenie wcześniej wspomnianych dokumentów, czyli formularza pomocy publicznej oraz kopii pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wniosku nie składa bezpośrednio właściciel firmy, tylko jego pełnomocnik). Cały proces jest bardzo szybki, prosty i nie powinien zająć dłużej niż kilka minut.

Pożyczka dla samozatrudnionych wykres realizacji pożyczek

2 Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/5-tys-zl-bezzwrotnej-pozyczki-urzedu-pracy-blisko-polowa-wnioskow-czeka-kolejce-99980

Pożyczka dla samozatrudnionych – podsumowanie

Jeśli ktoś prowadzi własną działalność gospodarczą i może zostać zakwalifikowany jako mikroprzedsiębiorca (m.in. zatrudnia maksymalnie 10 pracowników), pożyczka dla samozatrudnionych może być dla niego warta uwagi. W przypadku, gdy działalność będzie kontynuowana przez kolejne 3 miesiące, dojdzie do jej umorzenia, w związku z czym można powiedzieć, że jest to pożyczka bezzwrotna.

Trzeba przy tym pamiętać, że kwota pożyczki, czyli maksymalnie 5000 złotych, może zostać spożytkowana tylko na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli na przykład na wypłatę wynagrodzeń pracowników czy opłacenie należnych składek i podatków. Co ważne, skorzystanie z pożyczki dla samozatrudnionych nie wyklucza możliwości skorzystania także z innych form państwowej pomocy dla przedsiębiorców, w tym między innymi z czasowego zwolnienia z opłacania składek ZUS.

Najważniejsze informacje o pożyczce dla samozatrudnionych

Pożyczka dla samozatrudnionych działa na stosunkowo prostych zasadach, tak, aby przedsiębiorcy nie mieli problemu ze skorzystaniem z niej, jeśli spełniają pewne wymagania. Najważniejsze informacje, o których warto pamiętać, to:

 1. Pożyczka dla samozatrudnionych jest udzielana w ramach Tarczy Antykryzysowej i wypłacana z Funduszu Pracy. Jej wysokość wynosi maksymalnie 5000 złotych.
 2. Z pożyczki dla samozatrudnionych mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy (w tym tacy, którzy nie zatrudniają żadnych pracowników) prowadzący działalność co najmniej od 1 kwietnia 2020 roku.
 3. Pożyczka dla samozatrudnionych zostanie automatycznie umorzona pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność jeszcze przez co najmniej 3 miesiące po jej otrzymaniu.
 4. Pożyczka ma stałe oprocentowanie równe w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
 5. Wniosek o pożyczkę należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy odpowiednim dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *