Płynność finansowa firmy – co robić gdy mamy problem z bieżącym regulowaniem zobowiązań

1 grudnia 2019 Kredyty dla firm

Płynność finansowa firmy stanowi podstawę jej funkcjonowania. Oznacza zdolność danej firmy do wywiązywania się z ciążących na niej zobowiązań. Jest podstawowym elementem, który wpływa na ocenę finansową przedsiębiorstwa i w prosty sposób mówi o tym, czy rozwija się ono, czy jest stabilne, czy grozi mu niewypłacalność lub bankructwo.

Jakie czynniki wpływają na płynność finansową przedsiębiorstwa?

Na płynność finansową przedsiębiorstwa wpływa cały szereg czynników, które mogą pomóc w jej utrzymaniu, lub przesądzić o jej utracie. Wśród najważniejszych należy wymienić:

  • Przychód bieżący, w tym aktualne wpływy od klientów i kontrahentów, ale także opóźnienia, wynikające z nieuregulowania przez nich rachunków.
  • Długość cyklu rozliczeniowego
  • Źródła aktywów – wkład własny, przychód, całkowity poziom zadłużenia
  • Aktualny stan długów i bieżących zobowiązań – ich wysokość, udział w całkowitym zadłużeniu, opóźnienia w spłatach

Utrata płynności finansowej

Utrzymanie płynności finansowej w firmie jest niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Gwarantuje możliwość terminowego wywiązywania się ze wszystkich zobowiązań. Wpływa na to, czy firma ma swobodę prowadzenia bieżącej działalności, jak również szansę na dalszy rozwój i przeprowadzenie kolejnych inwestycji. Płynność finansowa to także wskaźnik, mówiący o ogólnej kondycji przedsiębiorstwa, czyli wpływający między innymi na decyzje kredytowe, gdyby firma chciała się zdecydować na nowe inwestycje.

W chwili, w której przedsiębiorstwo traci płynność finansową, przestaje mieć możliwość wywiązywania się ze swoich bieżących zobowiązań w terminie. Jest to stan krótkotrwały, który jednak może przekształcić się w niewypłacalność, czyli długofalową niezdolność do uregulowania zobowiązań. Pogłębianie się tej sytuacji i pojawienie pętli rosnących zadłużeń może doprowadzić nawet do bankructwa.

W związku z tym, jak ważna jest płynność finansowa, zadaniem każdego przedsiębiorcy jest utrzymanie jej na odpowiednim poziomie.

Co możesz zrobić, jeśli płynność finansowa firmy została utracona?

Niestety, często to czynniki zewnętrzne, takie jak niewypłacalny kontrahent, mogą zachwiać płynnością finansową Twojego przedsiębiorstwa. Opóźnienie w otrzymaniu należności może być przyczyną Twoich własnych problemów. Dlatego powinieneś zadbać o swoje zabezpieczenie jeszcze przed wystąpieniem takiej sytuacji. Zapobiegać utracie płynności finansowej mogą takie działania, jak podpisywanie umów z koniecznością wpłaty zaliczki, czy stosowanie kar umownych.

Jeśli jednak doszło już do utraty płynności finansowej, należy jak najszybciej podjąć kroki, mające na celu poprawę sytuacji. Dzięki szybkiej reakcji można zapobiec bankructwu i powrócić do stabilnej sytuacji.

W momencie, w którym płynność finansowa została utracona ze względu na niewypłacalnych kontrahentów, można rozpocząć procedurę windykacyjną. Dzięki temu istnieje szansa na odzyskanie należności. Można także skorzystać z przepisów, mówiących o możliwości szybszego uzyskania zwrotu podatku VAT w przypadku wystawionej, ale nieopłaconej faktury.

W niektórych przypadkach możliwe jest zmniejszenie kosztów bieżących. Możesz tego dokonać, decydując się na renegocjację umów handlowych z firmami, względem których jesteś kontrahentem. Innym sposobem jest ograniczenie bieżących wydatków, co niestety czasem przekłada się na redukcję zatrudnienia. Ten sposób może być skuteczny, jeśli utrata płynności finansowej nie jest wynikiem wyłącznie czynników zewnętrznych.

Trzecim sposobem na przywrócenie płynności finansowej przedsiębiorstwa jest zaciągnięcie kredytu na bieżącą działalność firmy. Jest to rozwiązanie najbardziej korzystne dla przedsiębiorcy. Zastanawiasz się, dlaczego?

Kredyt na bieżącą działalność firmy

Dzięki niemu uregulujesz swoje bieżące należności i będziesz uniezależniony od swoich kontrahentów do czasu, kiedy wypłacą oni należności (lub do momentu, w którym powiedzie się windykacja). Kredyt na bieżącą działalność pozwoli Ci także uniknąć redukcji zatrudnienia, co mogłoby przełożyć się na pogorszenie funkcjonowania firmy. Dzięki kredytowi na bieżącą działalność, będziesz mógł utrzymać swoją produkcję lub usługi na dawnym poziomie, nie tracąc renomy, co jest szansą na zdobycie nowych klientów. Zysk z umów z nimi, a także zwrot należności od wcześniejszych kontrahentów, pozwoli Ci w szybkim czasie postawić firmę na nogi.

Kredyty na bieżącą działalność firm są indywidualnie dostosowywane do możliwości przedsiębiorstw i udzielane na preferencyjnych zasadach. Minimalne zabezpieczenie, niskie raty oraz dostosowany okres kredytowania sprawiają, że są one rozwiązaniem bieżących problemów. Kiedy płynność finansowa zostanie przywrócona i pojawią się nowe zyski, firma z łatwością spłaci kredyt – możliwa jest wcześniejsza spłata bez dodatkowych kosztów. Odzyskana w ten sposób równowaga umożliwi z kolei (w długofalowym odniesieniu) inwestycje, wejście na nowe rynki i wzrost przedsiębiorstwa.

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *