Kredyt dla firm na ryczałcie – czym jest?

21 listopada 2022 Kredyt dla firm na ryczalcie

Ryczałt jest jedną z form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przedsiębiorcy wybierający go mogą uzyskać zarówno kredyt hipoteczny, jak i gotówkowy. Dziś nasza uwaga zostanie poświęcona temu, jakie są warunki starania się o kredyt dla firm będących na ryczałcie. 

Ryczałt a kredyt w banku

Każdy prowadzący biznes musi rozliczać się z urzędem skarbowym z pozyskiwanych przez siebie przychodów lub dochodów w zależności od wskazanej metody opodatkowania. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stanowi opcję do wyboru, która ze względu na uproszczone rozliczanie jest szczególnie korzystna dla jednostek wykonujących jednoosobową działalność gospodarczą czy też dla wspólników spółek osobowych.

Zmiany w systemie podatkowym wprowadzone przez Polski Ład spowodowały, że wielu właścicieli przedsiębiorstw rozliczających się dotychczas według skali bądź podatku liniowego, przeszło na ryczałt ewidencjonowany. Takie rozwiązanie było dla nich dobre w kontekście rozliczania składki zdrowotnej, lecz czy równie pomyślne w odniesieniu do otrzymania kredytów bankowych? Przedsiębiorcy ryczałtowcy mają oczywiście szansę na otrzymanie kredytu, ponieważ posiadają źródło utrzymania. Nie ma żadnych przeciwskazań, w tym ograniczeń prawnych co do tego, by mogli korzystać z finansowania w placówkach bankowych. Jak się jednak okazuje, kredyt na ryczałcie w 2022 r. jest dla nich dość trudny do zdobycia w praktyce, a już na pewno znacznie trudniejszy, aniżeli w przypadku uzyskiwania dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych. Powodem takiego stanu rzeczy jest to, iż banki w inny, a dokładniej mówiąc, w niekorzystny sposób, obliczają ich zdolność kredytową. Głównym czynnikiem wywierającym na to pejoratywny wpływ jest przede wszystkim wzrost oprocentowania kredytów, które nie pozostaje bez znaczenia dla zmniejszenia zdolności kredytowej i zaostrzenia przepisów dotyczących jej oceny wynikającego z potrzeby dostosowania się do rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, w skrócie KNF. Można stwierdzić, że ta jakże świeża sprawa dotycząca zrewolucjonizowanego systemu podatkowego jest dość problematyczna i przysparza szeregu kłopotów w nawiązaniu do kredytowania osób na ryczałcie.

Ryczałt a zdolność kredytowa

Podatnicy płacący podatek według skali podatkowej mogą precyzyjnie wskazać poziom swoich dochodów, co znacząco ułatwia instytucjom bankowym dokładne wyliczenie ich zdolności kredytowej. Z kolei ryczałtowcy płacą podatek od deklarowanego przychodu, co jest równoznaczne z tym, że wysokość ich dochodów musi być szacowana. Co ciekawe, każda placówka czyni to według własnych restrykcji, wykorzystując przy tym swój algorytm. Można spotkać też takie, które w ogóle nie godzą się na udzielenie kredytu.

Banki wyliczają procent dochodu przy określaniu zdolności kredytowej ryczałtowca dwojako:

 • szacując zyski przedsiębiorstwa na podstawie skali, według której opłaca podatek – zwykle ustalają przy tym zysk na poziomie 20-25% przychodów firmowych,
 • wyznaczają procent zysków w oparciu o skalę ryczałtu.

Trzeba dodać, że procent przychodów uznany za dochód ryczałtowca jest określany przez każdą placówkę odmiennie. Otóż niektóre uznają za dochód jedynie 15-25% przychodów, a inne mogą brać w rachubę nawet 80% ich wartości.

Znajdziemy dla Ciebie możliwie najkorzystniejszą ofertę kredytu lub pożyczki.

Skontaktuj się z doradcą Spłaty Kredytów jeszcze dziś i otrzymaj potrzebne wsparcie finansowe na dogodnych warunkach.

Wyślij wniosek!

Przedsiębiorcy na ryczałcie muszą być świadomi tego, że ich zdolność kredytowa będzie potencjalnie niższa, niż gdyby zdecydowali się na opodatkowanie skalą podatkową. Dla banku największą barierą jest oszacowanie dochodów ryczałtowców, którzy w swoich zeznaniach podatkowych deklarują wyłącznie wysokość przychodów, natomiast nie uwzględniają wszystkich kosztów ich pozyskania poza składkami ZUS. Ponadto, w zależności od tego, jak rozliczany jest ryczałt, zdolność kredytowa może być odmiennie wyliczana. Warto nadmienić, że ryczałtowcy płacą różne stawki podatku (od 2 do 17%), a ich wysokość ma dla kredytodawców ogromną wartość. Z reguły im niższa jest stawka podatkowa, tym kredytobiorca ma niższą zdolność kredytową. W gorszej sytuacji są osoby płacące ryczałt 8,5%, bowiem otrzymają kredyt gotówkowy w mniejszej wysokości niż podatnicy opodatkowani stawką 17%.

Naszym ryczałtowym czytelnikom doradzamy, aby pamiętali o konieczności skrupulatnego dokumentowania wszystkich dochodów. Im więcej uda się ich wykazać, tym zdolność kredytowa będzie lepiej oceniana, co przełoży się na wyższą górną granicę kwoty potencjalnego zobowiązania.

Ryczałt a kredyt hipoteczny

Działalność na ryczałcie a kredyt hipoteczny – czy to możliwe? Tak, jak najbardziej. Nowy Ład nie pozbawia możliwości powzięcia kredytu hipotecznego. Nie ukrywajmy, placówkom bankowym zależy na wypracowywaniu zysku. W ich interesie jest obsługa zainteresowanych petentów, którzy nie mają problemów ze spłatą zobowiązań. Gdy działają w stabilnej branży i odnotowują relatywnie wysokie dochody, są postrzegani jako rzetelni.

Kredyt hipoteczny dla ryczałtowca – jaki bank? Stosunek wybranych podmiotów do aplikacji otrzymanych od przedsiębiorców, którzy przeszli na ryczałt z powodu zmian w systemie podatkowym jest następujący:

 • Alior Bank rozpatruje każdy wniosek indywidualnie, a decyzję warunkuje kondycją finansowej konsumenta; warunek, jaki należy spełnić dotyczy prowadzenia firmy przez minimum 12 miesięcy; dokumenty, jakie poddawane są analizie dotyczą roku ubiegłego oraz bieżącego,
 • Bank Pekao – zmiana formy opodatkowania nie wpływa na zdolność kredytową, jeśli prowadzona działalność charakteryzuje się dobrą sytuacją finansową; istotne jest istnienie na rynku przynajmniej 12 miesięcy i dostarczenie rocznego PIT-u, zaświadczenia o wysokości przychodów oraz oświadczenia potwierdzającego uzyskiwanie dochodów, jak również dowodu opłacania składek oraz niezalegania z opłacaniem podatku i składek ZUS,
 • Bank Millenium dopuszcza  przejście z zasad ogólnych na ryczałt i wówczas porównuje przychód rok do roku; organizacja na ryczałcie musi być prowadzona co najmniej 2 lata, chyba, że wniosek składany jest od 2.03.2022 r. – w takim przypadku wystarczy tylko rok; wymagany jest tylko PIT za poprzedni rok i ewidencja przychodów za rok bieżący.

Ryczałt a kredyt gotówkowy

W ofercie bankowej można znaleźć kredyt gotówkowy na ryczałcie. To oznacza, że ryczałtowcy mogą zaciągnąć zobowiązanie finansowe, jeśli gromadzą przychody opodatkowane na zasadach właściwych dla ryczałtu ewidencjonowanego. Muszą przy tym wiedzieć, że ostateczna decyzja leży po stronie banku, który w oparciu o indywidualną ocenę zdolności kredytowej podejmie decyzję, czy firmę stać na zadłużenie i czy w rezultacie będzie w stanie je spłacać. Istotną rolę będą odgrywać takie elementy, jak:

 • okres prowadzenia działalności,
 • historia kredytowa w BIK,
 • wysokość przychodów,
 • sposób szacowania przez instytucję finansową wysokości dochodów.

Co więcej, ważne będzie dostarczenie sporej liczby dokumentów, które potwierdzą ponad wszelką wątpliwość, czy osiągany dochód jest wystarczająco wysoki.

Maksymalna wysokość kredytu nie jest zwykle podawana odgórnie, ale zależy od wiarygodności kredytowej. Może wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych, choć z reguły ryczałtowcom udostępnia się nieco niższe kwoty zobowiązań gotówkowych. Przed przekazaniem wniosku zasadne jest pozyskanie wiedzy na temat tego, na jaki procent przychodu bank weźmie wzgląd przy wyliczaniu zdolności kredytowej. Dzięki temu będzie wiadomo, jak wyliczyć dochód z ryczałtu do kredytu i jak na tej podstawie oszacować kwotę zobowiązania, przy wykorzystaniu choćby kalkulatora zdolności kredytowej dostępnego online.

Przedsiębiorca ubiegający się o kredyt, którego sposobem na rozliczanie się z fiskusem jest ryczałt, musi spodziewać się tego, że każda placówka może zgoła inaczej zweryfikować przedłożony wniosek. W jednym punkcie będzie on rozpatrzony bez większych kłopotów, w innym z kolei odpowiedź może być odmowna. Dlatego sugerujemy podjęcie stosownych starań w kilku miejscach jednocześnie.

Trudne kredyty to nasza specjalność.

Z pomocą doradcy Spłata Kredytów uzyskasz potrzebne finansowanie niezależnie od skomplikowania sytuacji.

Napisz do nas!

Ryczałt – jakie dokumenty do kredytu

Jak już zauważyliśmy, ryczałtowiec wnioskując o kredyt będzie zobowiązany do złożenia odpowiednich dokumentów. Przy próbie przyznania kredytu na ryczałcie bank będzie najczęściej wymagał:

 • wypełnionego wniosku kredytowego,
 • PIT-28 za ostatni rok,
 • zaświadczenia o wysokości przychodów,
 • oświadczenia potwierdzającego gromadzenie dochodów,
 • dowodu opłacania składek oraz niezalegania z opłacaniem podatku i składek ZUS,
 • oświadczenia o wysokości kosztów działalności gospodarczej.

Jest to jednak niejednolite. Jak ujawniliśmy, w każdej placówce obowiązują w tym zakresie odrębne procedury.

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *