Karencja w spłacie kredytu – krytyczne pojęcie dla kredytobiorcy

19 kwietnia 2023

Długoterminowe zobowiązanie to szansa na ciekawą inwestycję, chociażby we własną nieruchomość. Kredytobiorca po podpisaniu umowy kredytowej tak naprawdę nie wie, czy w życiu nie pojawią się niespodziewane sytuacje uniemożliwiające częściową lub całościową spłatę. Karencja w spłacie kredytu to narzędzie przeznaczone do ochrony kredytobiorcy i umożliwiające przesunięcie terminu uregulowania rat. W kryzysowych sytuacjach to naprawdę ciekawa opcja, chociaż wiążąca się z pewnymi konsekwencjami ekonomicznymi. Co oznacza karencja w spłacie kredytu w praktyce? Kto i kiedy może z niej skorzystać? Jakie posiada wady oraz zalety? Poniżej znajdziesz najważniejsze odpowiedzi i znacznie lepiej podejdziesz do składania takiego wniosku.

Karencja w spłacie kredytu – czym jest w praktyce?

Karencja w spłacie kredytu dotyczy nie tylko długoterminowych kredytów hipotecznych, ale również krótkoterminowych (gotówkowych, pożyczek konsumpcyjnych). Odroczenie spłaty części kapitałowej w umowie wyrównuje w zdecydowany sposób budżet klienta i przydaje się nawet na początku obowiązywania umowy, kiedy kredytobiorca chce skupić się na właściwym wydatkowaniu środków i jednoczesnym przygotowaniu do dalszej spłaty. Wielu kredytobiorców zaciąga pożyczki w trudnej sytuacji ekonomicznej, do pokrycia pewnych zaległości albo pod inwestycje. Karencja przesuwa odpowiedzialność finansową za dług w czasie i właściwie gwarantuje przetrwanie najtrudniejszych kryzysów finansowych występujących od czasu do czasu w gospodarstwie domowym. Karencja w spłacie kredytu to narzędzie często stosowane w kredycie hipotecznym przeznaczonym pod budowę domu, kiedy kredytobiorca spodziewa się kolejnych transz na kontynuowanie inwestycji. W takim czasie lepiej zadbać o zakończenie prac budowlanych w prawidłowy sposób, bez martwienia się o comiesięczną ratę, często w sporej wysokości.

 • karencja to szansa na poprawienie płynności spłaty kredytów krótkoterminowych i długoterminowych,          
 • to pojęcie oddzielne od zwykłych wakacji kredytowych, prolongaty i innych narzędzi restrukturyzacyjnych,          
 • to bardzo elastyczne narzędzie chroniące jednak kredytobiorców bez żadnych zaległości w historii kredytowej.    

Karencja w spłacie kredytu – zalety oraz wady

Karencja w spłacie kredytu pociąga ze sobą pewne konsekwencje dla kredytobiorcy. Mechanizm zakłada stałe regulowanie części odsetkowej, ale nie kapitałowej. Termin spłaty zobowiązania w przypadku karencji najczęściej nie ulega zmianie i po zakończeniu okresu ochronnego kredytobiorca musi liczyć się z nieco wyższymi ratami wyrównującymi dotychczasową różnicę. Karencja w spłacie kredytu może wydłużyć termin spłaty całego zobowiązania, podnieść całkowity koszt umowy i zwiększyć ogólne obciążenia dla klienta bankowości detalicznej. To bardzo popularne scenariusze możliwe do wyrównania poprzez negocjacje z instytucją finansową. Większości banków zależy na tym, żeby klient spłacał raty zgodnie z aktualną zdolnością kredytową. Główna zaleta to brak negatywnego wpływu na historię, zdolność kredytową i ominięcie ewentualnego wpisu do Krajowego Rejestru Dłużników (KRD). Większość gospodarstw domowych utrzymujących umowę kredytową nie chce narazić się na negatywne konsekwencje windykacji, dlatego zachowanie karencji do poważnego kryzysu ekonomicznego to wartościowe założenie.

 • warto poważnie podejść do terminu karencji, żeby nie narazić się na zbyt wiele negatywnych konsekwencji,
 • pozytywna historia kredytowa to podstawowe wymaganie przed złożeniem wniosku,
 • ochrona przez kilka miesięcy wiąże się z wydłużeniem spłaty o ten sam czas,
 • każda pomoc od banku zakłada i tak wyrównanie w przyszłości, dlatego lepiej nie wybierać maksymalnych terminów, a minimalne, wymagane do naprawienia sytuacji budżetowej.

Bank odmówił Ci udzielenia kredytu? Nie wiesz, która pożyczka będzie dla Ciebie korzystna? Potrzebujesz wsparcia w procesie kredytowania?

Skontaktuj się z doradcą Spłaty Kredytów! Pomożemy Ci na każdym etapie pozyskiwania finansowania i odciążymy Cię od wszelkich formalności, oszczędzając Twój cenny czas.

Napisz do nas!

Karencja w spłacie kredytu – kto i kiedy może z niej skorzystać?

Definicja karencji w spłacie kredytu zakłada przede wszystkim ograniczenie części kapitałowej, dlatego kredytobiorca powinien rozpatrzyć rozwiązanie mniej więcej w połowie spłaty całego zobowiązania, kiedy raty odsetkowe i kapitałowe wyrównują się. Niektóre banki detaliczne proponują odroczenie dla nowych pożyczek gotówkowych, właściwie w całości. Banki promują takie zadłużenie na zasadzie najpierw wydaj pieniądze, a po kilku miesiącach zastanowisz się nad spłatą. Karencja w spłacie kredytu wymaga zachowania pozytywnej zdolności oraz historii kredytowej, dlatego to narzędzie dla klientów świadomych sytuacji ekonomicznej. Karencja to elastyczna opcja rozpatrywana w każdym przypadku indywidualnie. Mechanizm dotyczy kredytów długoterminowych i krótkoterminowych. W okresie zwiększania stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski coraz więcej osób decyduje się na taką ochronę budżetu domowego. Takie decyzje najlepiej wcześniej skonsultować z wyspecjalizowanym doradcą, żeby nie narazić się na problemy. Kiedy w umowie kredytowej występuje więcej niż jedna osoba, tzw. współkredytobiorcy od wszystkich wymaga się złożenia stosownych wniosków lub pełnomocnictwa.

 • karencja odnosi się najczęściej do jednego kredytu, a nie do wielu w portfelu,
 • terminy karencji ustala się bardzo elastycznie, nawet na początku obowiązywania umowy kredytowej,
 • indywidualne podejście do rozpatrywania wniosku pociąga za sobą konsekwencję ponownej oceny zdolności kredytowej,
 • współkredytobiorcy muszą zgodzić się na taką formę restrukturyzacji, chociażby przez pełnomocnictwo,
 • narzędzie szczególnie przydatne w połowie spłaty zobowiązania, kiedy raty odsetkowe i kapitałowe wyrównują się.     

Okres karencji w spłacie kredytu – jak długo trwa?

Okres karencji w spłacie kredytu wynosi od kilku miesięcy do nawet kilku lat w zależności od indywidualnych negocjacji z bankiem detalicznym. Termin praktycznie zawsze wiąże się z powodem odroczenia. Dla banku znacznie lepszy scenariusz to ten, w którym kredytobiorca jednak reguluje raty, nawet w ograniczonym zakresie, a później wraca do pełnej formy ekonomicznej. W kredytach hipotecznych często występuje norma do 36 miesięcy karencji. O tyle również wydłuża się spłata po zakończeniu ochrony. Karencja w spłacie kredytu to też jedna z form restrukturyzacji. Banki detaliczne zgodnie z ustawą o kredyt hipoteczny muszą zgodzić się na restrukturyzację dopasowaną do sytuacji życiowej kredytobiorcy zanim dojdzie do definitywnego wystawienia nieruchomości na sprzedaż. Nie ma również problemu, żeby po uregulowaniu sytuacji w budżecie domowym skrócić karencję. W tym celu wystarczy przedstawić w banku stosowny wniosek sporządzony samodzielnie. Pamiętaj, że banki zgadzają się na zawieszenie tylko jednego zobowiązania, a nie kilku jednocześnie. Karencja nie odnosi się bezpośrednio do umów ubezpieczenia często odpłatnych w cyklach miesięcznych.

 • ochrona obowiązuje od miesiąca do kilku miesięcy, w krytycznych sytuacjach lat, ale każdy bank detaliczny posiada własną politykę i regulaminy,
 • okres karencji najlepiej dopasować do realnej sytuacji finansowej,
 • ustawa o kredycie hipotecznym zobowiązuje bank detaliczny do zaproponowania jakościowych narzędzi restrukturyzacyjnych, w tym karencji.    

Pośredniczymy w pozyskiwaniu kredytów dla osób prywatnych i firm. Pomożemy Ci nawet jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji.

Skontaktuj się ze swoim doradcą!

Wniosek o karencję w spłacie kredytu – wzór

Wniosek o karencję w spłacie kredytu kredytobiorca może złożyć aktualnie przez kanały elektroniczne dopasowane pod szybką obsługę klienta. Pozytywne rozpatrzenie wniosku dotyczy jedynie kredytobiorców charakteryzujących się pozytywną zdolnością i historią kredytową, czyli w praktyce brakiem zaległości w dotychczasowej spłacie. Karencja jednocześnie odciąża kredytobiorcę przez konkretny okres, ale w zamian zwiększa obciążenia o ten sam czas, dlatego warto się zastanowić nad terminami we wniosku, przedstawieniem powodu i głównych źródeł dochodu. Wniosek o karencję skutkuje ponownym rozpatrzeniem zdolności kredytowej, a jeżeli ta znacząco się pogorszyła, kredytobiorca może narazić się na spore problemy.

 1. Stosowne wnioski znajdują się w kanałach elektronicznych banku i podlegają indywidualnej, czasami pół – automatycznej analizie.
 2. Podstawa to brak zaległości w spłacie dotychczasowych rat.
 3. We wniosku trzeba przedstawić dane do przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej.
 4. Kanał elektroniczny to najprostsza, ponieważ standaryzowana metoda kontaktu z bankowością detaliczną.
 5. Aktualnie wnioski o odroczenie wiążą się nawet z problematyką pandemiczną, dlatego warto przestudiować zaktualizowane regulaminy banków.
 6. W krótkiej karencji banki często nie wymagają podawania uzasadnienia, więc to bardzo wygodna propozycja.

Karencja w spłacie kredytu gotówkowego – najważniejsze informacje

Banki detaliczne prezentują kredytobiorcom wiele metod restrukturyzacji zadłużenia i narzędzia ochronne przydatne w kryzysowych sytuacjach. Karencja w spłacie kredytu to nie do końca wakacje kredytowe, ale wykluczenie części kapitałowej z raty. W zależności od procedur trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. W praktyce karencja dotyczy wyłącznie stabilnych klientów charakteryzujących się dotychczas wzorową historią spłaty zobowiązania. Zaległości oznaczają, że analiza zdolności kredytowej okazała się błędna i bank musi zweryfikować założenia umowy. We wniosku o karencję podajesz uzasadnienie, dane niezbędne do potwierdzenia zdolności kredytowej, zakładany czas odroczenia. Większość kredytodawców rozpatruje prośby o karencję w terminie do tygodnia, dwóch. Karencja nie dotyczy ubezpieczenia i trzeba przygotować się na podpisanie stosownego aneksu.

Nie trać cennego czasu na bezowocne wysyłanie wniosków kredytowych.

Skontaktuj się z doradcą, który znajdzie dla Ciebie korzystny kredyt niezależnie od sytuacji.

Napisz do nas!

Dlaczego warto ochronić spłatę zobowiązania?

Okres karencji w spłacie kredytu można dopasować pod siebie na zasadzie negocjacji z bankiem i to ciekawa forma podstawowej ochrony dla kredytobiorcy, który spłacił już około połowę zadłużenia. Krótka karencja nie pociąga ze sobą zbyt wielu negatywnych konsekwencji i daje oddech wymagany do naprawienia zdolności kredytowej. O specyficzne normy karencji warto dopytywać bank detaliczny, ewentualnie wyspecjalizowanych doradców, pośredników, często pomagających w restrukturyzacji i negocjujących znacznie lepsze warunki.

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *