Ile czeka się na decyzję kredytową? Poznaj odpowiedź!

16 września 2023 ile czeka sie na decyzje kredytowa

Czas oczekiwania na decyzję kredytową uzależniony jest od wielu różnych czynników. W przypadku kredytu gotówkowego bank może rozpatrzyć nasz wniosek już w ciągu kilkunastu minut. Z kolei chcąc zaciągnąć kredyt hipoteczny, będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość, ponieważ w takim przypadku na decyzję kredytową nierzadko czeka się nawet kilka tygodni. Czas rozpatrywania wniosku, zwłaszcza w przypadku kiedy potrzebujemy pieniędzy jak najszybciej, może być kluczowy. Ile więc czeka się na decyzję kredytową? Wyjaśniamy.

Ile czeka się na decyzję kredytową z banku?

Czas oczekiwania na decyzję kredytową z banku uzależniony jest od wielu różnych czynników, m.in. rodzaju zaciąganego zobowiązania, liczby wniosków kredytowych, które trafiają do rozpatrzenia w danym banku i wielu innych aspektów. Warto mieć świadomość, że czas oczekiwania na decyzję kredytową z banku uzależniony jest w dużej mierze od tego, ile w danym przypadku trwa weryfikacja wniosku kredytowego.

Dlatego dla krótkoterminowych pożyczek lub kredytów gotówkowych opiewających na stosunkowo niskie kwoty, coraz częściej taki proces odbywa się niemal w pełni automatycznie, dzięki czemu pieniądze na konto klienta mogą trafić w ciągu kilkunastu minut, najwyżej kilku godzin. Jeżeli jednak czekamy na decyzję ze strony banku dotyczącą kredytu hipotecznego, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wiele dokumentów musi zostać przeanalizowanych przez analityków. Dlatego taki proces trwa znacznie dłużej.

Ile czeka się na decyzję kredytową?

Składając wniosek o kredyt do banku, klienci bardzo często pytają o to, ile czeka się na decyzję kredytową i jak szybko otrzymają środki na swoje konto. Odpowiedzi na pytanie dotyczące tego, ile czeka się na decyzję kredytową, mogą nam udzielić pracownicy banku, w którym składamy wniosek, ponieważ zazwyczaj mają wiedzę dotyczącą tego, ile mniej więcej trwa proces analizowania wniosku w przypadku konkretnego produktu, a także ile wniosków obecnie oczekuje na taką analizę. Pamiętajmy jednak, że nawet termin podany przez pracownika, będzie jedynie szacowany. Dlatego istnieje szansa, że realnie na decyzję będziemy czekać dłużej lub krócej.

Fot. Pexels

21 dni na decyzję kredytową – czy tak jest rzeczywiście?

Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami i agentami, teoretycznie bank ma 21 dni na wydanie decyzji kredytowej. Czy rzeczywiście zawsze w tym czasie możemy liczyć na odpowiedź ze strony banku? Nie. W rzeczywistości termin 21 dni na decyzję kredytową często nie jest przestrzegany. Nierzadko w sytuacji, kiedy w banku pojawi się wiele wniosków kredytowych, termin ten jest niemożliwy do zrealizowania. Dlatego banki „kupują” sobie dodatkowo czas, żądając od Klienta uzupełnienia informacji lub dłuższy czas rozpatrywania wniosku argumentują koniecznością wykonania operatu szacunkowego.

Komisja Nadzoru Finansowego uściśliła, iż 21 dni roboczych należy liczyć od dnia, w którym kredytobiorca złoży wszystkie niezbędne do oceny zdolności kredytowej dokumenty. Dlatego jeżeli nie dołączymy do wniosku choćby jednego zaświadczenia lub formularza, wówczas czas 21 dni będzie liczony dopiero od momentu, w którym uzupełnimy te braki. Ustawowe 21 dni to więc tylko teoretycznie maksymalny czas oczekiwania na decyzję kredytową. W wielu przypadkach jednak banki analizują wnioski znacznie szybciej.

Znajdziemy dla Ciebie możliwie najkorzystniejszą ofertę kredytu.

Skontaktuj się z doradcą Spłaty Kredytów jeszcze dziś i otrzymaj potrzebne wsparcie finansowe na dogodnych warunkach.

Wyślij wniosek!

Ile czeka się na decyzję kredytową – od czego to zależy?

Oczekiwanie na decyzję kredytową dla wielu osób jest stresujące. Dlatego chcieliby wiedzieć, ile czeka się na decyzję kredytową i od czego zależy tempo rozpatrywania wniosku kredytowego. Czas oczekiwania na decyzję kredytową może wynosić od kilkunastu minut do nawet kilkudziesięciu dni i zależy m.in. od:

  • rodzaju kredytu,
  • kompletności wniosku,
  • wewnętrznych procedur banku,
  • liczby procedowanych wniosków.

Dodatkowo na czas oczekiwania na decyzję kredytową może wpłynąć sposób wnioskowania o finansowanie. Bardzo często pożyczki, które można w całości otrzymać, wysyłając wniosek online, procedowane są bardzo szybko, ponieważ zatwierdzane są automatycznie. Natomiast przy dużym zainteresowaniu zwłaszcza kredytami hipotecznymi analitycy, chcąc zweryfikować każdy wniosek osobno i sprawdzić dokumentację, muszą poświęcić sporo czasu na te działania, co wydłuża termin decyzji kredytowej.

Czas oczekiwania na decyzję kredytu gotówkowego

Czas oczekiwania na decyzję dotyczącą kredytu gotówkowego zazwyczaj jest znacznie krótszy niż w przypadku produktów hipotecznych. Nierzadko bank rozpatruje wniosek o kredyt gotówkowy już w ciągu kilkunastu minut. Jednak zazwyczaj czas oczekiwania na decyzję w sprawie kredytu gotówkowego uzależniony jest od wnioskowanej kwoty. W przypadku niskich zobowiązań możemy liczyć na wypłatę pieniędzy nawet tego samego dnia. W przypadku kredytów gotówkowych na większe sumy, opiewające na kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy, wnioski analizowane są zazwyczaj w ciągu kilku dni roboczych. 

Czas oczekiwania na decyzje kredytu hipotecznego

Czas oczekiwania na decyzję kredytu hipotecznego zgodnie z prawem nie powinien przekraczać 21 dni roboczych. W rzeczywistości jednak taki produkt możemy otrzymać już po kilku lub kilkunastu dniach. Nierzadko jednak ustawowy termin jest przekraczany, ponieważ bank ma zbyt wiele wniosków do przeanalizowania lub klient nie dostarczył pełnej dokumentacji niezbędnej do oceny jego zdolności kredytowej. Okres trzech tygodni bowiem liczy się od daty złożenia wszystkich dokumentów.

Chcąc wziąć kredyt hipoteczny, powinniśmy więc uzbroić się w cierpliwość, ponieważ ze względu na to, że takie produkty udzielane są na wiele – często 20-30 lat, a także na bardzo wysokie kwoty, wymagają one dogłębnej analizy. Do takiego wniosku dołączonych jest sporo dokumentów, które pozwalają analitykom nie tylko sprawdzić zdolność kredytową klienta, ale także na przykład dokonać wyceny nieruchomości przez niezależnego rzeczoznawcę czy sprawdzić stan prawny lokalu. Wszystkie takie działania trwają. Dlatego czas oczekiwania na decyzję banku dotyczącą kredytu hipotecznego często wynosi kilka tygodni.

Pośredniczymy w pozyskiwaniu kredytów dla osób prywatnych i firm. Pomożemy Ci, nawet jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji.

Skontaktuj się ze swoim doradcą!

Decyzja kredytowa wstępna i ostateczna – czym się różnią?

Decyzja kredytowa to informacja przekazana klientowi przez bank dotycząca tego, czy zostanie mu przyznany kredyt, czy też nie. Z tego powodu może być ona negatywna lub pozytywna. Warto jednak wiedzieć, że banki wydają różne typy decyzji. Wśród nich można wymienić:

  • decyzję wstępną, która nie jest wiążąca i może się zmienić w toku postępowania w sprawie procedowania wniosku,
  • decyzję ostateczną, która jest już wiążąca i na jej podstawie podpisywana jest umowa kredytowa.

Pozytywna decyzja wstępna oznacza, że z dużym prawdopodobieństwem otrzymamy kredyt i zazwyczaj podejmowana jest w ciągu kilku dni, ale nie jest ona jeszcze wiążąca, ponieważ jest wystawiana na podstawie ogólnej analizy zdolności kredytowej i podstawowych danych na temat nieruchomości. Zazwyczaj po otrzymaniu pozytywnej decyzji wstępnej, klient musi jeszcze dostarczyć pewne dokumenty, które są niezbędne do pojęcia decyzji ostatecznej.

Zdarzają się więc sytuacje, kiedy mimo pozytywnej decyzji wstępnej, ostateczna decyzja jest negatywna i klient nie otrzymuje kredytu. Decyzja ostateczna podejmowana jest przez bank dopiero wtedy, kiedy analitycy zweryfikują kompletny wniosek wraz z wszelkimi dokumentami. Określa ona już konkretne warunki kredytu w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu Cywilnego i może być już podstawą podpisania umowy.

Czy da się przyspieszyć decyzję kredytową?

W niektórych sytuacjach nie da się przyspieszyć decyzji kredytowej, zwłaszcza w okresach zwiększonego zainteresowania tego typu produktami. Czasami jednak możemy podjąć pewne działania, które mogą przyśpieszyć decyzję kredytową. Wśród nich można wymienić:

  • złożenie wniosku online,
  • wybór produktu, który oznaczony jest na przykład jako kredyt w 15 minut,
  • złożenie wniosku wraz z kompletem wszystkich niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów.

Możemy również złożyć do banku wniosek o przyspieszenie wydania decyzji. Instytucja ta może przychylić się do tej prośby i szybciej podjąć decyzję kredytową, lecz w wielu przypadkach takie działanie nie przyspiesza procedur bankowych.

Doradcy Spłaty Kredytów przeanalizują Twoją sytuację finansową, znajdą najlepszą ofertę finansowania i przeprowadzą Cię przez proces pozyskiwania kredytu, negocjując dla Ciebie możliwie najlepsze warunki.

Wyślij wniosek!

Ile czeka się na decyzję kredytową – podsumowanie

Czas oczekiwania na decyzję kredytową uzależniony jest od wielu czynników. Kredyty gotówkowe zazwyczaj przyznawane są w ciągu kilkunastu minut, maksymalnie kilku dni roboczych. W przypadku produktów hipotecznych musimy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ bank zobowiązany jest do bardzo dokładnego przeanalizowania wszelkiej dokumentacji nie tylko dotyczącej zdolności kredytowej klienta, ale również samej nieruchomości. Ustawowy termin na rozpatrzenie wniosku kredytowego to 21 dni. Możemy wpłynąć na czas oczekiwania na decyzję kredytową, wnioskując o szybki kredyt online, a także przedkładając wniosek wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do otrzymania kredytu, dzięki czemu bank nie będzie musiał prosić nas o dostarczenie kolejnych zaświadczeń.

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *