Co to jest promesa kredytowa i jak ją uzyskać?

28 kwietnia 2022 Promesa kredytowa

Zapoznając się z różnego rodzaju słownictwem związanym z kredytami, a w szczególności kredytami hipotecznymi, można natknąć się na taką frazę, jak promesa kredytowa. Jest ona bardzo ciekawa i niejednokrotnie może znaleźć zastosowanie w praktyce, dlatego też warto bliżej zapoznać się z tym zagadnieniem. Już sama jego nazwa sugeruje poniekąd, z czym mamy do czynienia, jednak w praktyce sprawa jest nieco bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać.

Promesa kredytowa to prawdziwy temat-rzeka, na temat którego można pisać bardzo wiele. Poniżej wyjaśnione zostanie nie tylko, co to jest promesa kredytowa i jak uzyskać promesę kredytową, ale także omówione będą koszty z nią związane, jej elementy składowe i nie tylko. Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi informacjami!

Co to jest promesa kredytowa?

Znaczenia promesy kredytowej najłatwiej można się doszukać po prostu analizując znaczenie słów składowych tego wyrażenia. Promesa to nic innego, jak przyrzeczenie dokonania jakiejś czynności, zaś drugi człon sugeruje związek ze zobowiązaniami finansowymi, stąd też można zgadywać, że tego rodzaju promesa jest obietnicą udzielenia kredytu. Taka interpretacja byłaby w dużej mierze zasadna.

Dokładniej mówiąc, jest to dokument, w którym bank zobowiązuje się na piśmie, że udzieli danej osobie kredytu – nie jakiegokolwiek, a określonego typu kredytu (z reguły promesy kredytowe dotyczą kredytów hipotecznych), o ściśle wskazanej w dokumencie kwocie. 

Nie jest to oczywiście przyrzeczenie bezterminowe. Udzielenie takiej obietnicy na czas nieokreślony byłoby ryzykowne dla banku, ponieważ im więcej czasu mija, tym większe prawdopodobieństwo, że zmieni się na gorsze sytuacja finansowa potencjalnego kredytobiorcy. Bank podejmowałby więc ryzyko konieczności udzielenie kredytu niewypłacalnej osobie, gdyby ustalał zbyt długi termin ważności promesy. 

Tym spotykanym najczęściej jest 60 dni, aczkolwiek poszczególne banki mogą mieć różne ustalenia w tym zakresie. Szczegółowych informacji na ten temat najlepiej więc szukać na stronie internetowej danego banku lub, w przypadku, gdy nie są tam one zawarte, skontaktować się z biurem obsługi klienta wybranej instytucji finansowej.

Jak uzyskać promesę kredytową?

Co dość zrozumiałe, żeby bank wydał promesę kredytową, najpierw spełnione muszą zostać pewne warunki. Przede wszystkim powinien zostać złożony i pozytywnie zaopiniowany wniosek o kredyt (najczęściej hipoteczny), wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. 

Załączniki te z reguły będą dotyczyć przede wszystkim sytuacji finansowej wnioskującego, a więc w zależności od formy zatrudnienia mogą to być przykładowo zaświadczenie o wysokości dochodów od pracodawcy, umowy cywilnoprawne z ostatnich miesięcy lub lat, czy też zeznanie podatkowe za rok ubiegły. Przed złożeniem wniosku warto dokładnie zapoznać się z informacji odnośnie do wymaganych załączników, w tym ich daty ważności (np. zaświadczenie o dochodach sprzed 3 miesięcy może już zostać uznane za nieważne).

Podczas analizy wniosku bank niewątpliwie zweryfikuje też historię kredytową potencjalnego klienta, a więc to, czy dotychczas spłacał swoje zobowiązania finansowe na czas. W Polsce historia kredytowa odnosząca się do wszystkich kredytów i części pożyczek (tych, których pożyczkodawcy współpracują z BIK-iem) jest zbierana i przechowywana przez Biuro Informacji Kredytowej. Klient nie musi sam drukować czy pobierać swojej historii kredytowej z BIK-u i przekazywać jej bankowi – wystarczy, aby wyraził zgodę podczas składania wniosku na to, aby instytucja finansowa zwróciła się do Biura o raport na jego temat.

Na podstawie informacji zawartych we wniosku (m.in. odnośnie do dochodów, obecnych zobowiązań, kosztów utrzymania, ilości osób na utrzymaniu czy stanu cywilnego), a także załączników i raportu BIK, bank szacuje zdolność kredytową danej osoby, a więc ustala, czy będzie ona w stanie spłacać w terminie kredyt o takiej kwocie, o którą wnioskowała. Jeśli uzna, że w istocie będzie to w zasięgu jej możliwości finansowych, zgodzi się na wystawienie promesy kredytowej.

Promesa kredytowa - wykres

1 Źródło: https://infowire.pl/generic/release/715833/spada-liczba-wnioskujacych-o-kredyt-mieszkaniowy-rosnie-srednia-kwota-wnioskowanego-kredytu

Czy promesa jest wiążąca?

Można się zastanawiać, czy to, że bank zobowiązuje się do udzielenia kredytu, oznacza, że faktycznie musi to zrobić i grożą mu jakieś konsekwencje za niedotrzymanie danego słowa. Ogółem mówiąc, promesa jest wiążąca, ale tylko pod warunkiem, że spełnione zostaną warunki w niej wymienione, a sytuacja finansowa potencjalnego klienta nie zmieni się znacząco od momentu jej wystawienia do momentu, kiedy będzie chciał zaciągnąć kredyt.

Jeśli na przykład dojdzie do poważnej choroby czy utraty zatrudnienia, bank może odmówić udzielenia obiecanego kredytu lub przykładowo zaproponować mniejszą kwotę, wymagającą niższej zdolności kredytowej. Trzeba mieć to na uwadze i pamiętać, że sama promesa nie daje jeszcze pełnego bezpieczeństwa, jeśli chodzi o szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej (ale i tak bywa bardzo pomocna, co dokładniej wyjaśnione zostanie poniżej).

Kolejną sytuacją, w której bank ma możliwość niedotrzymania promesy, jest taka, w której okazuje się, że została ona wydana na podstawie nieprawdziwych informacji. Inaczej mówiąc, bank zobowiązał się udzielić kredytu, ponieważ przykładowo dana osoba podała wyższe wynagrodzenie niż rzeczywiście otrzymuje i wydawało się, że będzie ją stać na kredyt, a teraz wyszło na jaw, że prawda jest inna.

Ostatni przypadek, przy wystąpieniu którego można się spodziewać, że zawarcie umowy kredytowej nie będzie możliwe, dotyczy niespełnienia warunków promesy. Warunki takie mogą dotyczyć chociażby dostarczenia przez kredytobiorcę jakichś dodatkowych dokumentów przy zaciąganiu kredytu – są one ustalane indywidualnie w zależności od okoliczności.

Korzyści płynące z otrzymania promesy kredytowej

Promesa ma więcej zastosowań niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Przede wszystkim koi nerwy i daje większą pewność, że, kiedy już wybierzemy właściwą nieruchomość i ustalimy wszystkie szczegóły, na pewno otrzymamy pozytywną decyzję kredytową. Jak omówiono powyżej, istnieją pewne wyjątki od tej reguły i niekiedy promesa może nie gwarantować takiej decyzji, ale w wielu przypadkach będzie wartościowym zabezpieczeniem.

Co więcej, otrzymując promesę kredytową, otrzymujemy obietnicę kredytu na określoną kwotę – wiemy więc dzięki temu, na jaką nieruchomość dokładnie nas stać i możemy zawęzić poszukiwania tylko do ofert znajdujących się w granicach naszych możliwości finansowych.

Promesa kredytowa wzór – co powinna zawierać?

Nie ma jednego, ustalonego prawnie dla wszystkich banków i innych instytucji wzoru promesy, czy to kredytowej, czy to innej. Można jednak wskazać pewne elementy wspólne, które występują w większości promes i zapewniają, że nie pozostawia ona otwartego pola do interpretacji. Bardzo istotne jest, aby wszystkie najważniejsze aspekty zostały wyraźnie określone w dokumencie, ponieważ dzięki temu unikniemy ewentualnych nieporozumień czy luk informacyjnych.

Najbardziej podstawowe informacje, które powinna zawierać każda promesa kredytowa, to:

  • szczegółowe dane instytucji finansowej wystawiającej promesę (nazwa, KRS, REGON, NIP)
  • dane osobowe potencjalnego kredytobiorcy (imię i nazwisko, ale też m.in. PESEL czy adres)
  • informacje na temat przedmiotu finansowania i jego kwoty
  • ewentualne warunki obowiązkowe do spełnienia, aby możliwe było zawarcie umowy kredytowej
  • czas, na który udzielana jest promesa.

Ponadto na promesie powinien znajdować się podpis osoby upoważnionej do jej wystawienia. Jak już wspomniano, promesa może nie zostać dotrzymana, jeśli znacząco zmienią się warunki finansowe potencjalnego kredytobiorcy, okaże się, że wydana została na podstawie nieprawdziwych danych lub nie zostaną spełnione wymienione w niej dodatkowe warunki. 

Informacje o sytuacjach, w których promesa nie będzie miała zastosowania i kredyt nie zostanie udzielony również są w niej zawierane, aby nie powstały żadne nieporozumienia i żeby klient mógł się spodziewać, kiedy promesa będzie skuteczna, a kiedy nie.

Promesa kredytowa – ile kosztuje?

Nie da się wskazać jednoznacznie kosztu promesy kredytowej, ponieważ jest ona w pełni zależna od wystawiającej ją instytucji finansowej. W praktyce oznacza to, że koszty jej wystawienia w różnych bankach mogą skrajnie się różnić. 

Niektóre banki żądają za nią opłaty rzędu kilkaset złotych, inne zaś wystawiają ją całkowicie bezpłatnie. Jeszcze inne pobierają za taką usługę opłatę, ale nie tak wysoką, przykładowo 150-200 złotych. Jeśli usługa wystawienia promesy jest płatna, warto skorzystać z niej niedługo przed momentem, kiedy spodziewamy się, że będziemy jej potrzebować, z uwagi na fakt, że jej ważność nie jest bezterminowa.

promesa kredytowa ocena

2 Źródło: https://www.najlepszekonto.pl/ranking-kredytow-hipotecznych

Promesa kredytowa a promesa od pracodawcy

Promesy kredytowej nie należy mylić z promesą od pracodawcy, chociaż ta druga również wiąże się z kredytami i ogółem zobowiązaniami finansowymi. Promesa od pracodawcy, którą można inaczej nazwać promesą zatrudnienia, jest dokumentem, w którym nasz pracodawca sygnalizuje, że planuje przedłużyć z nami umowę po zakończeniu obecnej. Dostarczenie tego typu promesy może być konieczne na przykład w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej bądź umowy o pracę na czas określony, która niedługo się kończy.

Banki proszą o promesę od pracodawcy zazwyczaj w przypadku zobowiązań długoterminowych, takich jak chociażby kredyt hipoteczny. Wynika to z faktu, że chcą się one upewnić, iż dłużnik nie straci w najbliższym czasie źródła dochodu, co znacznie utrudniłoby terminową spłatę zobowiązania. Jednocześnie trzeba wskazać, że promesa od pracodawcy nie ma charakteru wiążącego i pracodawca może bez żadnych konsekwencji jej nie dotrzymać. W związku z tym właściciele firm mogą być bardziej skłonni takie dokumenty wystawiać.

Promesa kredytowa – podsumowanie

Jak widać, promesa kredytowa może być potencjalnie bardzo ciekawym dokumentem, o którym warto wiedzieć, aby w razie potrzeby móc go z łatwością pozyskać. Jednocześnie trzeba pamiętać, że ta promesa, a promesa od pracodawcy wymagana niekiedy przy kredycie, to dwie różne kwestie.

Promesy kredytowe nie dają stuprocentowej pewności uzyskania kredytu, kiedy już zostaną dopięte wszelkie formalności, ale nie zmienia to faktu, że są one bardzo wartościowe.

FAQ

Ile się czeka na otrzymanie promesy kredytowej?

Okres oczekiwania na wydanie promesy kredytowej może różnić się w zależności od banku i tego, jak bardzo obłożony jest on wnioskami w danym momencie. Może być bardzo krótki, ale też stosunkowo długi (nawet kilka tygodni), warto więc sprawdzić zasady panujące w tym zakresie w danym banku z wyprzedzeniem. W ten sposób zyska się pewność, że promesa będzie dostępna, kiedy będzie się jej potrzebować.

Czy warto wnioskować o wydanie promesy kredytowej?

Promesa może przydać się w bardzo wielu sytuacjach. Przykładowo, jeśli chodzi o zaciąganie kredytu hipotecznego, jest dowodem dla właściciela nieruchomości, że warto z nami negocjować, ponieważ faktycznie będzie nas stać na zakup danego domu lub mieszkania. Warto więc ją pozyskać, zwłaszcza w przypadku, gdy jej wystawienie jest darmowe.

Które banki udzielają promesy kredytowej?

Nie wszystkie banki mogą być skłonne udzielać promesy kredytowej, a to, czy jest ona wystawiana i na jakich warunkach ulega niekiedy zmianom. W związku z tym najlepiej sprawdzić bezpośrednio na stronie danej instytucji, czy oferuje ona promesy, a jeśli tak, to na jakich zasadach. Tylko w ten sposób będzie się mieć pewność, że dane w tym zakresie są aktualne.

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *