Zapytania kredytowe – czym są?

8 czerwca 2023 Płatności

Gdy planujesz zaciągnąć kredyt hipoteczny lub inne zobowiązanie w banku, musisz liczyć się z tym, że zostaniesz sprawdzony pod kątem zdolności kredytowej. Poza tym zostaną zweryfikowane informacje w BIK, które wykażą, jak spłacasz inne zadłużenia. Przy okazji weryfikacji analizie zostanie poddana liczba zapytań do BIK. Dziś naszą uwagę poświęcamy właśnie zapytaniom kredytowym.

Zapytania kredytowe – w jakim celu składa je bank?

W najprostszym ujęciu zapytania kredytowe w BIK to prośby placówek bankowych składane w Biurze Informacji Kredytowej o udostępnienie informacji na temat kredytobiorcy. Jest to instytucja, która została powołana przez banki, a jej zadaniem jest gromadzenie, przetwarzanie oraz upublicznianie danych o osobach zaciągających kredyty. Na ich podstawie wystawiana jest ocena punktowa, czyli tzw. scoring, który ułatwia instytucjom finansowym ocenienie zdolności kredytowej swoich klientów.

Zapytania kredytowe dostarczają wiedzy, która jest niezbędna do rozpatrzenia wniosku o kredyt bądź pożyczkę. Ponadto są istotnym potwierdzeniem faktu, że jednostka ubiega się o finansowanie, a więc zamierza otrzymać zobowiązanie finansowe.  

Pozostałe zapytania w BIK – co to jest?

Oprócz zapytań kredytowych do BIK kierowane są również inne zapytania, które nie mają odzwierciedlenia w scoringu albo ocenie zdolności kredytowej. Mamy tu na myśli:

  • zapytania monitorujące, które składane są w czasie spłaty kredytu po to, by ustalić aktualną wiarygodność kredytobiorcy,
  • zapytania potrzebne do innych celów pozakredytowych, w tym głównie do zarządzania nabywcą,
  • zapytania kierowane przez kredytobiorców w celu skontrolowania swojej sytuacji.

Bank odmówił Ci udzielenia kredytu? Nie wiesz, która pożyczka będzie dla Ciebie korzystna? Potrzebujesz wsparcia w procesie kredytowania? Skontaktuj się z doradcą Spłaty Kredytów! Pomożemy Ci na każdym etapie pozyskiwania finansowania i odciążymy Cię od wszelkich formalności, oszczędzając Twój cenny czas.

Napisz do nas!

Zapytania kredytowe w BIK – jaka ilość jest akceptowalna?

Kumulująca się ilość zapytań kredytowych źle świadczy o potencjalnym kliencie. Jeśli ma on na swoim koncie kilka negatywnie rozpatrzonych wniosków, jest to cenna wskazówka dla banku, że warto przyjrzeć mu się bliżej. Instytucje finansowe najbardziej akceptują tych petentów, którzy mają nie więcej niż 3-4 zapytania w miesiącu. W okresie kwartalnym dopuszczają średnio 5-6 takich zapytań w raporcie. Oczywiście musimy przy tym dodać, że bardzo dużo zależy od sytuacji wnioskujących, a dokładniej mówiąc od tego między innymi, ile zarabiają, jakie mają wydatki i czy spłacają zobowiązania na czas. Nie bez znaczenia pozostaje też kwestia zasad dotyczących przydzielania kredytów obowiązujących w konkretnej placówce.

Co sprawdzane jest w BIK przez banki podczas zapytania o kredyt?

Banki na podstawie zapytań kredytowych lustrują szczegółowo kredytobiorcę. Raport BIK zawiera szczegółową historię ich zobowiązań: kredytowych oraz finansowych. Co więcej, ujmuje wskaźnik ich sytuacji płatniczej, który mówi o tym, czy nie mają opóźnień w płatnościach. Można więc śmiało powiedzieć, że jest podstawą do wydania opinii o ich wiarygodności.

Po jakim czasie znikają zapytania w BIK?

Informacje na temat zapytań w BIK nie są przetrzymywane w bazie w nieskończoność. Są one widoczne dla innych instytucji jedynie przez rok, po czym następuje czyszczenie zapytań w BIK. W momencie, gdy dotyczą kredytów, które finalnie nie zostały przyznane, powinny zniknąć za sprawą banku. Jest to skorelowane z brakiem podstaw do przetwarzania takowych danych. W takiej sytuacji czyszczenie zapytań w BIK może potrwać nawet 30 dni. Tyle czasu ma placówka bankowa na ich usunięcie. Nie ma możliwości zlikwidować ich samemu. Konsument może tylko i wyłącznie przedstawić wniosek o wycofanie zapytania z BIK, wysyłając w tej sprawie stosowne pismo do jednostki odpowiedzialnej za zgłoszenie takiego dokumentu. Jak to zrobić krok po kroku? Oto nasze sugestie:

  • pobierz Informację Ustawową z BIK na swój temat – w niej podane są informacje o zapytaniach kredytowych z ostatniego roku,
  • spisz placówki, które złożyły zapytanie kredytowe do BIK dotyczące kredytów, których nie udzielono Ci,
  • skieruj do nich prośbę pisemną o usunięcie danych.

Zapytania kredytowe – czy wpływają na zdolność kredytową?

Jak już wykazaliśmy, ilość zapytań kredytowych może wywrzeć negatywny wpływ na historię kredytową i zdolność kredytową. Należy przy tym dodać, że liczą się tylko te zapytania, które zostały złożone przez banki i instytucje. Te raporty, które samodzielnie pobierzesz, nie są uwzględniane. Co ważne, skutecznym rozwiązaniem poprawiającym zdolność kredytową jest zlikwidowanie niepotrzebnych zapytań w BIK. Musisz przy tym pamiętać, że taki zabieg nie poprawi znacząco Twojego scoringu, jeżeli masz spore zaległości w spłacie dotychczas powziętych zobowiązań.

Ogólnie rzecz ujmując, liczba zapytań powyżej 3 w miesiącu może być źle postrzegana, ale nie musi. To, jak zaopatruje się na to dany podmiot podczas sprawdzania wniosków o finansowanie, jest wysoce indywidualne. Wszystko jest uzależnione od przyjętej polityki. Każdy z nich samodzielnie analizuje dane zgromadzone przez BIK.

Doradcy Spłaty Kredytów przeanalizują Twoją sytuację finansową, znajdą najlepszą ofertę finansowania i przeprowadzą Cię przez proces pozyskiwania kredytu, negocjując dla Ciebie możliwie najlepsze warunki.

Wyślij wniosek!

Który bank nie patrzy na zapytania w BIK?

Jeśli interesuje Cię to, jaka placówka bankowa nie zagląda do BIK, musimy Cię rozczarować. Nie ma banku, który nie patrzyłby na zapytania w BIK. Każdy z dokładnością kontroluje swoich klientów. To jednak nie przekreśla Twoich szans na pozyskanie finansowania. Zapytania kredytowe w BIK to nic złego, pod warunkiem że nie składamy ich zbyt często.

Zapytania kredytowe – podsumowanie

Zapytania kredytowe sprowadzają się do weryfikacji potencjalnych kredytobiorców w Biurze Informacji Kredytowej. Dzięki nim wiadomo, jak w przeszłości dana jednostka radziła sobie ze spłatą zobowiązań, a jakie aktualnie spłaca. Na podstawie tego analitycy mogą wskazać, z jakim prawdopodobieństwem odda terminowo nowo przyznany kredyt czy też pożyczkę. Wiesz już, do czego potrzebne są zapytania kredytowe, czy istnieje bank, który nie patrzy na zapytania w BIK oraz jaka jest maksymalna ilość zapytań kredytowych, które powinniśmy złożyć w bazie BIK, aby wyglądać wiarygodnie przed bankiem.

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *