Wyjawienie majątku dłużnika – czym jest?

2 czerwca 2023 Pieniądze

Wyjawienie majątku dłużnika to jeden z ważniejszych elementów procesu windykacji należności. Dzięki niemu wierzyciel ma szansę ustalić, czy dłużnik posiada majątek, z którego można pokryć należności, a także co wchodzi w jego skład. Dziś przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu i omówimy, jakie kroki należy podjąć, by skutecznie wyjawić majątek dłużnika w celu pełni zaspokojenia swej należności.

Wyjawienie majątku dłużnika – na czym polega?

Wyjawienie majątku dłużnika to proces, w którym osoba zadłużona jest zobowiązana do wykazania wszelkich posiadanych składników majątkowych. Mowa tu o nieruchomościach, samochodach, rachunkach bankowych, inwestycjach czy wartościowych przedmiotach, których sprzedaż mogłaby pozwolić na spłatę wymagalnych zobowiązań.

Obowiązek złożenia wykazu majątku, który podlega egzekucji, leży w obowiązku dłużnika. Wykaz ten powinien zawierać wszelkie posiadane rzeczy, zarówno te widoczne i łatwo dostępne, jak i te ukryte, które nie są na co dzień wykorzystywane. Niewłaściwe bądź niepełne ujawnienie majątku może mieć poważne konsekwencje dla dłużnika. Warto tu wspomnieć o możliwym postępowaniu karnym i grzywnie. Dlatego obowiązek wyjawienia majątku jest tak ważny.

Dzięki wyjawieniu majątku dłużnika w procesie egzekucyjnym możliwe jest dokładne określenie, które składniki majątkowe mogą zostać przejęte w celu zaspokojenia jego roszczeń. Rzetelne podejście do stworzenia spisu majątku daje dłużnikowi możliwość skutecznej obrony składników niepodlegających egzekucji.

Wyjawienie majątku dłużnika – co może zająć komornik?

Zastanawiasz się, co może zająć komornik? Dzięki wyjawieniu majątku proces windykacji i ewentualnych zajęć może być znacznie bardziej precyzyjny, a dłużnik ma szansę uchronić te składniki, które nie są długiem.

W praktyce komornik może zająć różnego rodzaju składniki majątku dłużnika, takie jak:

 • nieruchomości (mieszkanie, dom, działki);
 • pojazdy (samochody, motocykle, skutery);
 • maszyny i urządzenia;
 • towary handlowe;
 • ruchomości osobiste (meble, sprzęt RTV, AGD);
 • pieniądze na rachunkach bankowych i oszczędnościowych.

Istnieją jednak pewne rzeczy, których komornik nie może zająć, nawet gdy majątek dłużnika zostanie w całości wyjawiony. Należą do nich przede wszystkim przedmioty niezbędne do codziennego funkcjonowania dłużnika, takie jak ubrania, środki czystości, podstawowe narzędzia pracy, a także przedmioty posiadające wartość sentymentalną. Kolejną kwestią jest to, że komornik ma prawo do zajęcia majątku znajdującego się w miejscu zamieszkania bądź prowadzenia działalności.

Istotne jest jednak, że zajęcie majątku przez komornika nie oznacza tego, że jest on automatycznie sprzedawany. Dłużnik zawsze może uregulować posiadane zobowiązania, co umożliwia mu odzyskanie majątku.

Doradcy Spłaty Kredytów przeanalizują Twoją sytuację finansową, znajdą najlepszą ofertę finansowania i przeprowadzą Cię przez proces pozyskiwania kredytu, negocjując dla Ciebie możliwie najlepsze warunki.

Wyślij wniosek!

Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika – co powinien zawierać?

Warto pamiętać, że chcąc złożyć wniosek o wyjawienie majątku dłużnika, musimy złożyć odpowiedni wniosek. Powinien on zawierać następujące informacje:

 • imię, nazwisko oraz dane kontaktowe wnioskodawcy;
 • imię, nazwisko oraz dane kontaktowe dłużnika;
 • przyczynę, dla której wnioskodawca chce uzyskać informację o majątku dłużnika;
 • informacje o ewentualnych roszczeniach – mowa tu o wysokości długu czy okresie, na jaki zaciągnięte zostało zobowiązanie;
 • informacje o ewentualnych przesłankach pozwalających na przeprowadzenie postępowania – a więc tytuł wykonawczy bądź orzeczenie sądu potwierdzające istnienie długu;
 • dokumenty potwierdzające wskazane informacje;
 • czytelny podpis osoby składającej wniosek.

Wniosek ten składany jest do odpowiedniego Sądu Rejonowego. 

Wyjawienie majątku – pytania do dłużnika. Jak wygląda sprawa o wyjawienie majątku?

Wyjawienie majątku dłużnika to proces pozwalający na uzyskanie informacji na temat posiadanego przez niego majątku. Proces ten składa się z kilku etapów. Najważniejszy z nich to złożenie odpowiedniego wniosku o wyjawienie majątku do Sądu Rejonowego. Wniosek ten powinien zawierać informacje, jakie wskazaliśmy wcześniej. Po zakwalifikowaniu go rozpoczyna się proces. Na tym etapie Sąd wzywa dłużnika na przesłuchanie bądź wysyła do niego pismo, w którym zobowiązuje go do odpowiedzi na pytania dotyczące swojego majątku, takie jak na przykład: czy posiada nieruchomości, samochody, oszczędności. Wezwanie dłużnika do złożenia wykazu majątku to ważny etap.

Następnie, po przesłuchaniu dłużnika, Sąd może zlecić dodatkowe sprawdzenie stanu majątku, które wykonywane jest przez komornika bądź biegłego sądowego. Na podstawie zebranych informacji Sąd wydaje orzeczenie. Określa w nim stan majątku dłużnika, a także ewentualnie wyda zgodę na przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego. Jeśli zezwolenie zostanie wydane, komornik może rozpocząć egzekucję majątku dłużnika i na skutek prowadzonej egzekucji przejąć majątek.

Nie trać cennego czasu na bezowocne wysyłanie wniosków kredytowych. Skontaktuj się z doradcą, który znajdzie dla Ciebie korzystny kredyt niezależnie od sytuacji.

Napisz do nas!

Wyjawienie majątku dłużnika – co dalej?

Wyjawienie majątku dłużnika to kluczowy etap przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, pozwalającego na odzyskanie należności od dłużnika. Cały proces składa się z kilku etapów, jednak mimo to, u osób, które dotyczy, często rodzi się pytanie – co dalej?

Najważniejszym etapem, który ma wpływ na postęp wyjawienia majątku dłużnika, jest wydanie przez Sąd stosownego orzeczenia, które pozwala określić stan majątku dłużnika. Jeśli jest ono pozytywne, komornik może przeprowadzić egzekucję majątku dłużnika, co oznacza nic innego, jak jego zajęcie i sprzedaż. Pomaga w tym wykaz majątku.

Postępowanie egzekucyjne jest procesem czasochłonnym i skomplikowanym. Dlatego, zanim komornik przeprowadzi sprzedaż majątku dłużnika, musi przeprowadzić licytację, na której dokonuje się sprzedaży. Owa licytacja jest ogłaszana publicznie i dłużnik może próbować uniemożliwić sprzedaż swojego majątku, np. poprzez złożenie wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Jeśli jednak sprzedaż majątku zostanie przeprowadzona, to uzyskane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów postępowania oraz na spłatę wierzyciela. Jeśli po sprzedaży majątku dłużnikowi dalej pozostanie dług, to wierzyciel będzie mógł po raz kolejny przeprowadzić egzekucję. W egzekucji majątek dłużnika zostaje sprzedany w celu spłaty długów.

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *