Koszty egzekucji komorniczej – ile wynoszą?

6 lutego 2023 Koszty egzekucji komorniczej

Koszty komornicze to dodatkowe opłaty, które są bezpośrednio związane z tytułem wykonawczym i klauzulą wykonalności wobec niespłacanych w terminie wierzytelności. Pojawiają się więc zawsze w sytuacji, kiedy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, a do naszych drzwi zapuka komornik. Wówczas koszty te wraz z odsetkami powiększą nasze zobowiązanie. Czym dokładnie jest egzekucja komornicza, ile trwa, a także ile wynoszą jej koszty? Podpowiadamy.

Egzekucja komornicza – czym jest?

Egzekucja komornicza zaliczana jest do sposobów odzyskiwania należności, których dłużnik nie spłacał w terminie. W takiej sytuacji zazwyczaj wierzyciel już wykorzystał inne możliwości i metody odzyskania należności, jednak nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów. Jeżeli jednak dłużnik nie chciał skorzystać z mniej problematycznej formy spłaty, wówczas długi są ściągane przez egzekucję komorniczą. Zadłużenie jest więc egzekwowane przez komornika sądowego. Specjalista ten zobowiązany jest do posiadania specjalnych dokumentów, które są podstawą do wszczęcia tej procedury i przedsięwzięcia różnego rodzaju działań, celem uzyskania zwrotu zaległych należności od dłużnika.

koszty egzekucji komorniczej

Fot. Pixabay.

Koszty egzekucji komorniczej

Koszty egzekucji komorniczej obejmują różnego rodzaju opłaty egzekucyjne za przeprowadzenie przez komornika poszczególnych działań. Warto wiedzieć, że specjalista ten przeprowadza czynności egzekucyjne celem odzyskania od dłużnika pieniędzy, które jest on winien wierzycielowi. Specjalista ten nie pracuje za darmo, dlatego od każdej wyegzekwowanej kwoty ma prawo potrącić opłaty z tytułu kosztów komorniczych. Zapisy takie reguluje Ustawa o Kosztach Komorniczych, a także Ustawa o Komornikach Sądowych. Należy wiedzieć, że nie ma jednej obowiązującej przy każdej sprawie stawki. Z tego powodu wykaz opłat naliczanych przy egzekucji komorniczej można znaleźć właśnie w Ustawie o Kosztach Komorniczych.

Wysokość kosztów komorniczych jest uzależniona od konkretnej sytuacji. W większości przypadków obowiązuje jednak ujednolicona opłata, która wynosi 10% wyegzekwowanego świadczenia. Są jednak pewne wyjątki i kwota ta może być niższa. W przypadku, kiedy dłużnik ureguluje należność w ciągu miesiąca od rozpoczęcia egzekucji, stawka ta wynosi 3%. Z kolei, jeżeli postępowanie zostanie umorzone na wniosek wierzyciela, stawka wynosi 5%. Wśród podstawowych kosztów komorniczych, jakie są naliczane podczas takiej procedury wymienia się:

 • opłatę egzekucyjną — może ona wynosić 10% wartości długu lub 5% bądź 3% w przypadku wcześniej omówionych sytuacji,
 • opłatę za wcześniejszą spłatę — zwrot 50% kosztów,
 • opłatę za doręczenie pisma przez komornika — 40 zł,
 • wniosek o wszczęcie egzekucji wydania rzeczy ruchomej — 400 zł,
 • wniosek o wprowadzenie zarządcy w posiadanie majątku — 400 zł,
 • opłatę za sporządzenie protokołu faktycznego — 400 zł, 
 • opłatę za utrudnianie czynności komorniczych — 1000 zł,
 • opłatę od wniosku o przeprowadzenie licytacji — 1000 zł.

Szczegółowe koszty komornicze i ich wysokość znajdują się w Ustawie o Kosztach Komorniczych. Przewiduje ona opłaty minimalne:

 • 150 zł – jeżeli dłużnik spełnił świadczenie w odpowiedni sposób i w wyznaczonym terminie,
 • 200 zł – jeżeli do wyegzekwowania świadczenia doszło wyłącznie wskutek egzekucji z wierzytelności albo po upływie wyznaczonego terminu,
 • 300 zł – w przypadku otrzymania należności w inny sposób niż uwzględniony powyżej.

Doradcy Spłaty Kredytów przeanalizują Twoją sytuację finansową, znajdą najlepszą ofertę finansowania i przeprowadzą Cię przez proces pozyskiwania kredytu, negocjując dla Ciebie możliwie najlepsze warunki.

Wyślij wniosek!

Ile trwa egzekucja komornicza?

Postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się w momencie, kiedy sąd wyda wyrok, który jest opatrzony klauzulą wykonalności. W takiej sytuacji wierzyciel udaje się do komornika z wyrokiem sądu i wnosi o wszczęcie egzekucji. Następnie komornik rozpoczyna swoje działania. Najpierw wysyła do dłużnika pismo z informacją o rozpoczęciu czynności egzekucyjnych, w którym wzywa go do złożenia wykazu swojego majątku.

Dłużnik musi podać liczbę posiadanych ruchomości i nieruchomości, a także wysokość i rodzaj swoich dochodów. Zazwyczaj komornik w pierwszej kolejności zajmuje konto bankowe. W przypadku umowy o dzieło lub zlecenie może zająć 100% wynagrodzenia, zaś w przypadku umowy o pracę maksymalnie 50%, a u dłużników alimentacyjnych 60%. Wolna od zajęcia jest jednak kwota odpowiadająca wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jeśli pomimo zajęcia pensji nadal nie odzyska wszelkich należności, wówczas może wystawić ruchomości i nieruchomości na licytację. Cały ten proces nierzadko jest skomplikowany i może wynosić od kilku do kilkunastu miesięcy.

Zawieszenie egzekucji komorniczej – jak to zrobić?

Postępowanie egzekucyjne może być zawieszone w trakcie jego prowadzenia wyłącznie w ściśle określonych przepisami prawa sytuacjach. Poprzez zawieszenie egzekucji komorniczej rozumie się wstrzymanie wszelkich czynności wykonywanych przez komornika z uwagi na zachodzące przesłanki, które dają powód do odroczenia egzekucji. Zgodnie z obowiązującym prawem, postępowanie egzekucyjne może zostać zawieszone:

 • na wniosek dłużnika — na każdym etapie postępowania,
 • na wniosek wierzyciela — na przykład po zawarciu ugody,
 • z urzędu — to rozwiązanie zarezerwowane jest wyłącznie dla komornika. Dzieje się tak, wtedy kiedy na przykład dłużnik umrze lub straci zdolność procesową,
 • z mocy prawa — na przykład, wtedy kiedy dłużnik ogłosi upadłość konsumencką.

Osoby, które chcą zawiesić egzekucję komorniczą, muszą więc złożyć wniosek, w którym wykażą odpowiednie do takiego działania przesłanki.

Wznowienie egzekucji komorniczej po umorzeniu

Egzekucja komornicza może zostać wznowiona nawet po jej umorzeniu. Dochodzi do takiej sytuacji, wtedy kiedy na przykład w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne, a ujawniony zostanie majątek lub inne źródło dochodu dłużnika, które przewyższa kwotę wydatków egzekucyjnych. Warto wiedzieć, że umorzenie postępowania wcale nie oznacza umorzenia długu. Dlatego, jeżeli sytuacja dłużnika uległa poprawie, ponieważ na przykład podjął on pracę czy odziedziczył majątek, wierzyciel może ponownie wszcząć postępowanie o egzekucję komorniczą. Złożenie takiego wniosku dodatkowo przerywa bieg przedawnienia długu.

Sprawdź również: Umorzenie postępowania egzekucyjnego – z czym się wiąże?

Bank odmówił Ci udzielenia kredytu? Nie wiesz, która pożyczka będzie dla Ciebie korzystna? Potrzebujesz wsparcia w procesie kredytowania?

Skontaktuj się z doradcą Spłaty Kredytów! Pomożemy Ci na każdym etapie pozyskiwania finansowania i odciążymy Cię od wszelkich formalności, oszczędzając Twój cenny czas.

Napisz do nas!

Skuteczność egzekucji komorniczej

Podczas egzekucji komorniczej mogą zostać zajęte: pensje i oszczędności dłużnika, jego emerytura i renta w określonej wysokości, a także ruchomości do niego należące, które nie są niezbędne do życia oraz jego nieruchomości. Komornik zabiera więc majątek, którego sprzedaż pozwala na pozbycie się długów. Nie może on jednak zabrać rzeczy nienależących do zadłużonej osoby, a także środków z alimentów, świadczeń rodzinnych czy z opieki socjalnej.

Komornik może wystawić na sprzedaż nieruchomości, a więc mieszkanie, dom czy działkę dłużnika, a także ruchomości, takie jak samochód, meble czy sprzęt RTV i AGD, które nie są niezbędne do życia. Sprzedaje je podczas licytacji komorniczej. Dłużnik zostaje o niej poinformowany dwa tygodnie przed jej terminem za pomocą specjalnego obwieszczenia. Zostaje ono umieszczone również w Urzędzie Gminy, siedzibie Sądu Rejonowego, na stronie internetowej komornika, a także w lokalnych gazetach.

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *