Kto to jest wierzyciel?

9 maja 2020 Wspólny kredyt konsolidacyjny – czy jest dobrym rozwiązaniem

Wierzyciel jest słowem, które kojarzyć się może przede wszystkim z firmami windykacyjnymi, stresującymi telefonami, SMS-ami i wzywającą do zwrotu zadłużenia korespondencją. W rzeczywistości jednak to pojęcie jest znacznie szersze. W takim razie kto to jest wierzyciel? Z jakim typem wierzyciela możemy się spotkać? Czy wierzyciel może cofnąć komornika?

Kto to jest wierzyciel?

Każdy niewątpliwie spotkał się z pojęciem „wierzyciel”. Mało jest w Polsce takich osób dorosłych, które nie mają lub nie miały kiedyś, lub przynajmniej nie będą miały w przyszłości, co najmniej jednego wierzyciela. Tylko tak właściwie kto to jest wierzyciel?

Do wyjaśnienia tego określenia możemy posłużyć się obecną w Kodeksie cywilnym definicją zobowiązania (jako, że prawo nie definiuje bezpośrednio pojęcia wierzyciela). Mówi ona, że „zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić”.

Na tej podstawie możemy stwierdzić, że wierzyciel jest osobą, której dłużnik winny jest spełnienie określonego świadczenia (na przykład oddania pewnej sumy pieniędzy). Z kolei dłużnik jest tym, który ma wobec kogoś dług.

Rodzaje wierzycieli

Wszyscy wierzyciele mają jeden punkt wspólny: należy im się spełnienie określonego świadczenia przez dłużnika. Jednak, w zależności od rodzaju tego świadczenia, przysługują im inne prawa w zakresie dochodzenia swoich należności. W Polsce wyróżniamy cztery główne rodzaje wierzycieli:

  • wierzyciel osobisty
  • wierzyciel rzeczowy
  • wierzyciel alimentacyjny
  • wierzyciel hipoteczny.

Niezależnie od tego, jakim rodzajem wierzyciela jesteśmy, w przypadku egzekucji komorniczej uzyskane za jej pomocą środki będą w pierwszej kolejności przeznaczone na pokrycie kosztów z nią związanych.

Wierzyciel osobisty

Wierzyciel osobisty to jeden z najczęściej spotykanych typów wierzycieli. Może być nim na przykład bank bądź firma pożyczkowa, a także SKOK, który udzielił niezabezpieczonej hipoteką bądź zastawem pożyczki lub kredytu.

Z jakich składników majątku wierzyciel osobisty może domagać się zaspokojenia swojej należności? Między innymi z dochodów dłużnika (czy to uzyskiwanych na podstawie umowy o pracę, czy emerytury lub renty), a także pieniędzy znajdujących się na jego kontach bankowych.

Należy pamiętać, że zarówno w przypadku środków zgromadzonych na koncie bankowym, jak i wynagrodzenia bądź emerytury, obowiązują kwoty wolne od zajęcia komorniczego.

Wierzyciel rzeczowy

Kto to jest wierzyciel rzeczowy? Jak wskazuje już sama jego nazwa, ma on prawo pierwszeństwa do zaspokojenia swojej należności z rzeczy, która stanowiła zabezpieczenie spełnienia świadczenia.

Oznacza to w praktyce, że jeśli zabezpieczeniem kredytu bądź pożyczki był na przykład samochód, to w pierwszej kolejności on będzie mógł go zająć i spieniężyć, a nie wierzyciel osobisty tego samego dłużnika.

Wierzyciel alimentacyjny

Wierzyciel alimentacyjny to taki, któremu należne są świadczenia z tytułu alimentów od rodzica bądź opiekuna prawnego. Z uwagi na to, jak wiele płatności alimentacyjnych jest opóźnionych i jak trudno je wyegzekwować, wierzyciele alimentacyjni cieszą się specjalnymi uprawnieniami.

W przypadku egzekucji komorniczej, możliwe jest zajęcie większej części zarobków czy emerytury niż w przypadku innego rodzaju długów. Ponadto długi alimentacyjne, niezależnie od ich wysokości, zawsze ściągane są w pierwszej kolejności, jeśli w danej chwili egzekucji z mienia chce dokonać kilku różnych wierzycieli. Zasada ta nie dotyczy jedynie kosztów postępowania komorniczego, które jak już wspomniano, zawsze zaspokajane są jako pierwsze, niezależnie od rodzaju wierzyciela.

kto to jest wierzyciel - wykres  wierzyciele alimentacyjni

1 Źródło: https://media.bik.pl/informacje-prasowe/438152/ranking-100-miast-najliczniej-zamieszkiwanych-przez-alimenciarzy

Wierzyciel hipoteczny

Wierzyciel hipoteczny to taki, który ma prawo do żądania zwrotu należności z ustanowionej na niego hipoteki na nieruchomości należącej do dłużnika. Rzeczona hipoteka jest najczęściej ustanowiona w ramach zabezpieczenia świadczenia, którego spełnienia domaga się wierzyciel (a więc zazwyczaj kredytu hipotecznego).

Hipoteka jest nierozerwalnie związana z nieruchomością, na którą ją nałożono. Jest ważna jedynie, jeśli informacja o niej została wpisana do księgi wieczystej danej nieruchomości. Co jeśli dłużnik zdecyduje się obciążony hipoteką dom lub mieszkanie sprzedać?

W takim wypadku nie tylko sama nieruchomość, ale także wierzytelność wejdzie w posiadanie nowego właściciela. Dlatego też przed zakupem nieruchomości tak ważne jest, aby zajrzeć do jej księgi wieczystej i sprawdzić, czy nie jest na nią nałożona hipoteka.

Wierzyciel hipoteczny może zaspakajać swoją należność z nieruchomości obciążonej hipoteką przed wierzycielem osobistym, jednak nie przed wierzycielem alimentacyjnym. Co ważne, w przypadku kiedy dany dłużnik posiada jeszcze jakichś innych wierzycieli, egzekucja z nieruchomości obciążonej hipoteką nie będzie dla wierzyciela hipotecznego wiązała się z dodatkowym kosztem.

Czy wierzyciel może cofnąć komornika?

Wydawać by się mogło, że egzekucja komornicza jest swoistym punktem kulminacyjnym, z którego nie da się już znaleźć wyjścia. Nie zawsze jednak tak jest. Odpowiedź na pytanie, czy wierzyciel może cofnąć komornika już po rozpoczęciu egzekucji, brzmi bowiem: tak, jak najbardziej.

To wierzyciel kieruje pracą komornika, w tym sensie, że wskazuje mu, z jakich składników naszego majątku ma prowadzić egzekucję. Ma także możliwość jej zawieszenia bądź umorzenia w dowolnym momencie. Sam komornik nie jest stroną w sprawie i nie ma możliwości aby samodzielnie postępowanie umorzyć czy nawet rozłożyć dług na raty.

Wierzyciel może zgodzić się na cofnięcie komornika, jeśli wykażemy, że jesteśmy skłonni do spłaty zadłużenia i chcemy rozwiązać sprawę polubownie, a egzekucja komornicza, która dostarcza wielkiego stresu, a bardzo często jest niemal całkowicie nieskuteczna, nie jest najlepszym rozwiązaniem.

Wierzyciel a windykator

Wierzyciel i windykator to dwa podobne słowa, które pojawiają się w odniesieniu do zadłużeń i ich egzekwowania, ale nie są one tożsame. Wierzyciel może być windykatorem, ale nie musi – może zadanie odzyskania długu przekazać specjalnej firmie windykacyjnej, a wtedy ona stanie się naszym windykatorem (ale nie wierzycielem).

O windykacji możemy mówić, jeśli jeszcze nie doszło do sprawy w sądzie i egzekucji komorniczej. Poprzedza ona tak drastyczne środki i ma za zadanie doprowadzić do dobrowolnego uregulowania długu.

Charakteryzują ją próby kontaktu z dłużnikiem poprzez połączenia telefoniczne, SMS-y, listy, a nawet wizyty osobiste. Większość wierzycieli decyduje się wejść na drogę sądową dopiero w sytuacji, kiedy windykacja nie będzie przynosić pożądanych skutków.

Wierzyciel – podsumowanie

Wierzyciel to słowo, które postrzegane jest przez wiele osób bardzo negatywnie. Musimy jednak pamiętać, że jest to bardzo szerokie pojęcie – wierzycielem może być bank (w przypadku kredytu hipotecznego będzie to wierzyciel hipotecznym) bądź firma pożyczkowa, ale też na przykład osoba, której należne są świadczenia alimentacyjne.

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *