Pożyczka i kredyt – czy to na pewno to samo?

20 października 2019 Pożyczka gotówki

Polski rynek usług bankowych stale się rozwija, a świadomość społeczeństwa dotycząca poszczególnych usług sukcesywnie wzrasta. Wciąż jednak w języku potocznym pożyczka i kredyt to dwa pojęcia, używane zamiennie. Wynika to z faktu, że zarówno pożyczka, jak i kredyt, z punktu widzenia klienta pozwalają mu na uzyskanie potrzebnego wsparcia materialnego. W praktyce jednak pożyczka i kredyt nie są tożsame. Poznajmy różnice pomiędzy nimi.

Podstawa prawna – podstawa zrozumienia

Aby zrozumieć, że pożyczka i kredyt nie są pojęciami tożsamymi, w pierwszej kolejności warto sięgnąć po przepisy prawne. W przypadku pożyczki, zasady jej udzielania i treść umowy regulowana jest przez Kodeks Cywilny. Prawo mówiące o kredytach znalazło z kolei swoje zapisy w Prawie Bankowym.

Kredyt

Zgodnie z polskim prawem, kredytu może udzielić wyłącznie bank, a zatem instytucja, która regulowana jest szczegółowymi przepisami. Przekłada się to również na wyraźne wytyczne, dotyczące samego kredytu. Może on zostać udzielony wyłącznie w formie pieniężnej, nigdy rzeczowej. Podczas jego udzielania wymagana jest umowa kredytowa, która dokładnie precyzuje wszystkie szczegóły, w tym:

  • Kwotę kredytu (pobraną przez klienta).
  • Odpłatność (prowizję i oprocentowanie), co przekłada się na dokładną sumę zwracaną do banku.
  • Czas trwania kredytu.
  • Przeznaczenie kredytu – jest on bowiem celowy i musi zostać wykorzystany w sposób określony w umowie, a bank ma prawo kontrolować, czy warunek ten został spełniony.
  • Rodzaj zabezpieczenia.

Pożyczka

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, pożyczka może zostać udzielona zarówno przez instytucję, jak również osobę prywatną. Sposób udzielenia pożyczki nie jest ściśle regulowany prawem. Przekłada się to na pewną dowolność ustaleń pomiędzy pożyczającym, a pożyczkodawcą. Ze względu na to, iż często pożyczki udzielane są w ramach relacji rodzinnych, ustalenia mogą być bardzo liberalne. W wieku przypadkach, kiedy jest to rodzinna pomoc, nie podlega ona żadnemu oprocentowaniu czy prowizji.

Pożyczka i kredyt różnią się również tym, jakie świadczenia mogą zostać w ramach nich udzielone. Pożyczka dotyczyć może bowiem nie tylko pieniędzy, ale również przedmiotów, na przykład samochodu. Co więcej, udostępnione środki mogą zostać wykorzystane w dowolny sposób, który nie musi zostać odgórnie ustalony. W związku z tym pożyczkodawca może nawet nie wiedzieć, w jaki sposób są wykorzystywane i nie ma możliwości sprawdzenia tego czy ingerencji.

Ważną cechą pożyczki jest również to, iż nie musi zostać spisana. W przypadku kwot lub przedmiotów o wartości poniżej 1000 zł wystarczy ustne porozumienie dwóch stron. Tak liberalne zasady często sprawiają, że pożyczki nie są też objęte żadnym zabezpieczeniem lub jego formą jest poręczenie.

Pożyczka i kredyt a praca

Wiedząc już, że pożyczka i kredyt nie są jednoznaczne, warto zastanowić się, jakie wymagania względem źródła utrzymania wiążą się z każdym rodzajem pomocy materialnej.

Jak łatwo można sobie wyobrazić, w przypadku pożyczki wszystko zależy od tego, kto jej udziela i na jakich zasadach się ona opiera. Kiedy pożyczka udzielana jest przez jakąś instytucję, w tym również parabank, od pożyczkobiorcy wymagane będzie źródło utrzymania. Jeśli jednak pożyczającym jest krewny, może on nie wymagać takiego zabezpieczenia.

Kredyt, ze względu na to, iż jest regulowany szczegółowymi przepisami, zawsze udzielony jest osobom, które posiadają stałe źródło dochodu. Niezbędne jest przedstawienie w banku dokumentów, potwierdzających zatrudnienie. Co więcej, o kredyt można starać się dopiero po przepracowaniu pewnego okresu czasu:

  • Jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę, możesz ubiegać się o kredyt już po 3 miesiącach pracy.
  • Gdy jesteś zatrudniony na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło, o kredyt możesz starać się po 12 miesiącach. W celu jego uzyskania niezbędny jest oprócz umowy także Twój wyciąg z konta. To na jego podstawie wyliczany jest Twój średni przychód z ostatnich 12 miesięcy.
  • Będąc samodzielnym przedsiębiorcą, musisz prowadzić swoją działalność minimum 12 miesięcy. Także w tym przypadku musisz przedstawić wyciąg z konta, będący podstawą wyliczenia przychodów w ciągu Twojego ostatniego roku pracy.

Pożyczka i kredyt – podsumowanie

Porównując pożyczkę i kredyt, łatwo można zauważyć, że drugie świadczenie wydaje się być trudniejsze do uzyskania. Wymagania stawiane przed kredytobiorcą są wyższe, a bank dokładnie analizuje i weryfikuje przychody oraz obciążenia klienta. Pożyczka, zwłaszcza udzielana przez parabank, to proste, szybkie pieniądze, które można uzyskać bez zabezpieczeń czy długiego okresu pracy. Dlaczego zatem pożyczki są mniej korzystne i bardziej niebezpieczne?

Ze względu na brak wymagań i zabezpieczeń, pożyczki instytucjonalne z reguły są znacznie wyżej oprocentowane. Jest to szczególnie widoczne w przypadku chwilówek, które wymagają spłaty kilkukrotnie wyższej sumy, niż pożyczona. Udzielane są także tym osobom, które nie są wypłacalne, co owocuje ich coraz poważniejszym zadłużaniem się.

Dlatego, jeśli zastanawiasz się nad różnymi opcjami dofinansowania, zachęcamy do wybrania kredytu, który w ostatecznym rozrachunku będzie kosztował Cię mniej pieniędzy i nerwów. Jeśli jednak nie wiesz, jak go uzyskać, zapraszamy do kontaktu z nami.

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *