Formy zabezpieczenia kredytu

14 marca 2023 Pieniądze

Podpisanie umowy kredytowej, szczególnie długoterminowej to coraz większe wyzwanie dla klientów indywidualnych oraz właścicieli działalności gospodarczych. Niepewność zwiększa polityka monetarna prowadzona w polityczny, a nie do końca ekonomiczny sposób, a także obowiązek wprowadzenia zabezpieczeń rzeczowych lub osobistych. Formy zabezpieczenia kredytu to jeden z najważniejszych dla kredytobiorcy tematów, ponieważ pozwala na ograniczenie ryzyka spłaty dla dwóch stron. Nawet instytucje pozabankowe wymagają od klientów potwierdzenia dochodów i weryfikacji tożsamości. Rodzaj zabezpieczeń zależy w dużym stopniu od kwoty zadłużenia i rodzaju podmiotu obsługującego pożyczkę. Sprawdź, w jaki sposób wyglądają osobiste formy zabezpieczenia kredytu oraz rzeczowe i czego oczekują banki detaliczne podczas rozpatrywania wniosków o zobowiązanie. Dzięki wskazówkom znacznie lepiej podejdziesz do samodzielnej oceny zdolności kredytowej i zobaczysz, czy masz w ogóle szansę na prawidłową spłatę.

Zabezpieczenie kredytu – czym jest?

Banki detaliczne to specyficzne instytucje, częściowo związane z utrzymaniem zaufania społecznego, ponieważ nie udzielają tylko kredytów i pożyczek konsumpcyjnych, ale obsługują depozyty z oszczędnościami społeczeństwa. Każda umowa kredytowa to ryzyko z perspektywy biznesowej, ale w bankach także z perspektywy systemowej. Niespłacone, przeterminowane lub po prostu niezabezpieczone zobowiązania mogłyby ograniczać płynność biznesu i w skrajnych przypadkach prowadzić do bankructw. Ryzyko kredytowe ogranicza się naturalnie wprowadzaniem prawnych form zabezpieczenia kredytu. Najpopularniejsze rozróżnienie dotyczy rzeczowych oraz osobistych form zabezpieczenia długów. Do problematyki odnosi się bezpośrednio prawo bankowe.

Zabezpieczenia osobiste to inaczej zabezpieczenia nierzeczowe. W instytucjach pozabankowych najczęściej wystarczy wyłącznie przedstawienie regularnych dochodów, rzeczywistych wpływów na konto osobiste od pracodawcy, żeby uniknąć formalności przy wnoszeniu zabezpieczeń i wyceny majątku pożyczkobiorcy. Dobrej jakości zabezpieczenia zwiększają możliwości negocjacyjne klientów i wpływają na pozytywne rozpatrzenie wniosków kredytowych. Ochrona kredytów idzie bardzo daleko i wiąże się nawet z ubezpieczeniami chroniącymi bank przed ekonomicznymi konsekwencjami śmierci dłużnika lub losową utratą zdolności do zarobkowania. Ubezpieczenie i zabezpieczenie rzeczowe lub majątkowe to pojęcia idące ze sobą w parze. Formy zabezpieczenia kredytów charakteryzują się sporą różnorodnością. Banki z reguły otwierają się na pewne negocjacje. Elastyczność zabezpieczeń ułatwia pozyskanie kredytu o wysokości dopasowanej do rzeczywistej zdolności kredytowej.

Formy zabezpieczenia kredytu – podstawy dla kredytobiorców

Formy zabezpieczenia kredytu odnoszą się do prawa bankowego, a także do kodeksu cywilnego, ponieważ strony mogą samodzielnie wypracować akceptowalne porozumienie. Zabezpieczenia osobiste wiążą się z pełną odpowiedzialnością majątkową dłużnika. Zabezpieczenia nierzeczowe to przede wszystkim poręczenia, podpisanie weksla in blanco – niezwykle popularna metoda w systemie poprawiająca szanse na zadłużenie wśród kredytobiorców o słabej zdolności kredytowej, przystąpienie trzeciej strony do zadłużenia. Zabezpieczenia osobiste podlegają z reguły natychmiastowej egzekucji. Kredytobiorca po uregulowaniu formalności zgadza się, że po wystąpieniu ewentualnych problemów finansowych podda się dobrowolnej egzekucji.

Doradcy Spłaty Kredytów przeanalizują Twoją sytuację finansową, znajdą najlepszą ofertę finansowania i przeprowadzą Cię przez proces pozyskiwania kredytu, negocjując dla Ciebie możliwie najlepsze warunki.

Skontaktuj się z doradcą Spłaty Kredytów! Pomożemy Ci na każdym etapie pozyskiwania finansowania i odciążymy Cię od wszelkich formalności, oszczędzając Twój cenny czas.

Wyślij wniosek!

Zabezpieczenia rzeczowe natomiast odnoszą się ustawowo do rzeczywistego majątku wprowadzanego do umowy. W takim scenariuszu windykacja następuje w pierwszej kolejności na zgłoszonych aktywach. Standardowe zabezpieczenia majątkowe w krajowym systemie to hipoteka (nieruchomość), zastaw rejestrowy, kaucja. W instytucjach pozabankowych stosuje się bardziej uproszczone metody zabezpieczeń sprowadzające się do potwierdzenia dochodów z ostatnich kilku miesięcy, maksymalnie do pół roku. Banki wymagają pisemnych oświadczeń związanych z poddaniem się dobrowolnej egzekucji. Instytucje finansowe wymagają też pełnomocnictwa niezbędnego do ewentualnego zajęcia środków zgromadzonych na rachunku osobistym. Czy musisz się martwić rodzajami zabezpieczeń kredytowych? Tak naprawdę, jeżeli spłacasz regularnie zadłużenie, nie masz żadnych zaległości zabezpieczenia znikną naturalnie po uregulowaniu wszystkich warunków umowy.

Osobiste formy zabezpieczenia kredytu – czym się wyróżniają?

Podpisanie weksla in blanco to jedna z najczęściej spotykanych form zabezpieczenia umów kredytowych w Polsce. To metoda obowiązująca często klientów wyróżniających się słabą zdolnością kredytową. Co to znaczy weksel in blanco? Weksel posiada unikalną właściwość natychmiastowej wykonalności. Bank na czystym wekslu (in blanco) może wpisać kwotę bieżących zaległości i zlecić windykację od ręki pod warunkiem, że dłużnik posiada jeszcze jakiś majątek. Większość banków zakłada w raportach, że pewna część zadłużenia nie zostanie nigdy uregulowana. Ryzyko wylicza się metodami statystycznymi i podaje do ogólnej wiadomości akcjonariuszy i zainteresowanych, ponieważ banki to spółki akcyjne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Klienci chętnie podpisują weksle in blanco, ponieważ często przeważają o podpisaniu umowy kredytowej, ale musisz zawsze brać realną zdolność do spłaty zobowiązania. Osobiste formy zabezpieczenia kredytu umożliwiają potocznie naciągnięcie zdolności kredytowej, ale grożą windykacją z całego dostępnego majątku, bez żadnych negocjacji i kombinacji z prawem.

Najgorsza perspektywa dla kredytobiorcy to sprzedaż długu przez bank wyspecjalizowanej firmie windykacyjnej. To popularna praktyka. Firmy windykacyjne płacą płacą za trudne długi tylko część kwoty, a bank przenosi odpowiedzialność za ściągnięcie zaległości na ekspertów zewnętrznych i umywa ręce od kontaktu z dłużnikiem. Osobiste formy zabezpieczenia kredytu posiadają sporo zalet dla klientów znajdujących się na granicy akceptacji zdolności kredytowej, ale jednocześnie oznaczają duże negatywne konsekwencje w przypadku zaniedbania warunków spłaty zobowiązania.

Nie trać cennego czasu na bezowocne wysyłanie wniosków kredytowych.

Skontaktuj się z doradcą, który znajdzie dla Ciebie korzystny kredyt niezależnie od sytuacji.

Napisz do nas!

Dlaczego poręczenie to bardzo wygodna forma zabezpieczenia zobowiązania?

Ciekawa forma osobistego zabezpieczenia to poręczenie (żyrowanie) kredytu hipotecznego lub gotówkowego na dowolny cel. Poręczenie wprowadza do umowy kolejną osobę z odpowiednią zdolnością kredytową i dochodami umożliwiającymi pokrycie ewentualnych braków. Banków tak naprawdę nie obchodzi, kto spłaca kredyt. Jeżeli pierwotny kredytobiorca nie wywiąże się z obowiązku regulowania rat, bank zrzuci odpowiedzialność na poręczyciela. Poręczeniami majątkowymi zajmują się współcześnie nie tylko bliskie osoby, ale przede wszystkim wyspecjalizowane firmy, odpłatnie. Poręczenie to najmniejsze ryzyko dla dłużnika, a największe dla poręczyciela. W tym scenariuszu pojawia się mnóstwo wymuszeń i niekomfortowych sytuacji na granicy prawa.

Zabezpieczenie rzeczowe kredytu – podstawowa charakterystyka

Nieco inaczej sprawa przedstawia się z rzeczowymi zabezpieczeniami kredytu. Kredytobiorca w takim przypadku może zdecydować się na wprowadzenie do umowy hipoteki. Jeżeli coś się stanie bank zajmie nieruchomość lub część wartości po sprzedaży. Pamiętaj, że wartość zabezpieczeń rzeczowych (rzeczywistych) zmienia się w czasie, dlatego bank w skrajnych przypadkach może poprosić o aktualizację umowy o nowe zabezpieczenia. Banki każdego klienta oceniają indywidualnie, ale muszą stosować też ogólne normy narzucane przez prawo bankowe, Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Finansowego, bez wyjątków. Zabezpieczenia majątkowe zapewniają wysoki poziom ochrony umowy i to często czynnik decydujący o zaciągnięciu bardzo dużych kredytów hipotecznych. Banki wolą zabezpieczenia stosunkowo proste w upłynnieniu, pół – automatyczne, w tym pełnomocnictwo na rachunku bankowym. Instytucja finansowa chce zaspokoić roszczenia najszybciej. W kredytach występuje często kilka zabezpieczeń jednocześnie. Stopniowanie ochrony to dobra praktyka ograniczająca ryzyko po nawiązaniu współpracy z nowymi klientami.

Zabezpieczenia osobiste i rzeczowe – które wybrać?

Jeżeli kredytobiorca posiada już pewną historię współpracy z bankiem detalicznym może liczyć na ograniczenie zabezpieczeń i ograniczenie formalności. Najpoważniejsze prawne formy zabezpieczenia kredytu wprowadza się do umów o kredyty hipoteczne, a lżejsze do kredytów gotówkowych (konsumpcyjnych i krótkoterminowych). Zabezpieczenie osobiste na zasadzie poręczenia osoby trzeciej, kogoś z rodziny to najwygodniejszy format, ponieważ pierwotny dłużnik przenosi praktycznie całą odpowiedzialność na kogoś bliskiego, przyjaciela, członka rodziny. Zabezpieczenia rzeczowe wiążą się z wycenami, oddzielnie płatnymi i dodatkowymi formalnościami. Weksel in blanco oraz oświadczenie o poddaniu się natychmiastowej egzekucji to też dokumenty szybkie do akceptacji. Pewna elastyczność przy optymalizacji osobistych form zabezpieczenia kredytu występuje, ale musisz ostatecznie zgodzić się na ekspertyzę banku detalicznego, kiedy zależy Ci na danej umowie. Blokada pieniędzy na rachunku bankowym to zabezpieczenie rzeczowe, też bardzo wygodne i równoważące się z innymi formatami ochrony. Praktyka pokazuje, że połączenie zabezpieczeń osobistych i rzeczowych w podstawowej wersji wystarczy do zaciągnięcia naprawdę sporych długów.

Bank odmówił Ci udzielenia kredytu? Nie wiesz, która pożyczka będzie dla Ciebie korzystna? Potrzebujesz wsparcia w procesie kredytowania?

Skontaktuj się z doradcą Spłaty Kredytów! Pomożemy Ci na każdym etapie pozyskiwania finansowania i odciążymy Cię od wszelkich formalności, oszczędzając Twój cenny czas.

Napisz do nas!

Dlaczego warto dobrze zabezpieczyć kredyt?

Przy spłacie długoterminowego zobowiązania pojawiają się różne problemy. Trudno przewidzieć, co stanie się w niedalekiej przyszłości z umowami kredytowymi, dlatego zabezpieczenia chronią nie tylko bank, ale przede wszystkim klienta przed losowymi czynnikami. Wiele rodzajów zabezpieczenia kredytu to duże ułatwienie przy prowadzeniu negocjacji. Banki przekazując pieniądze klientom ryzykują stratę wszystkich środków, więc warto o tym pamiętać, szczególnie w czasie obowiązywania bardzo wysokich stóp procentowych.

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *