Pełnomocnictwo jako poręczenie kredytu – najważniejsze informacje

16 marca 2023 Hipoteka

Poręczenie to popularny sposób zabezpieczenia kredytu, na ogół chętnie akceptowany przez banki. Dawniej używało się słowa „żyrant”, dzisiaj powiemy raczej „poręczyciel”. Tak czy inaczej jest to osoba, która zobowiązuje się wykonać świadczenie na rzecz wierzyciela, jeśli dłużnik nie będzie w stanie spłacić długu. Poręczenie osoby trzeciej może być sposobem na uzyskanie kredytu w przypadku, gdy Twoja zdolność kredytowa nie jest najlepsza. Bank wie wtedy, że jeśli Ty nie będziesz w stanie wypełnić zobowiązania, zrobi to ktoś inny. Czy jednak pełnomocnictwo może być formą poręczenia kredytu?

Pełnomocnictwo – co to takiego?

Temat pełnomocnika i jego roli jako poręczyciela kredytu warto zacząć od wyjaśnienia istoty pojęcia pełnomocnictwa. Krótko mówiąc, jest to zgoda jednej osoby (mocodawcy), aby druga osoba wykonywała w jej imieniu określone czynności. Kodeks cywilny stanowi, że pełnomocnictwo powinno przybrać taką formę, jaka wymagana jest do wykonania czynności, do której realizacji upoważnia. Co to znaczy w praktyce? Przepisy wymagają, aby umowa kredytu zawsze miała postać pisemnego dokumentu. Dlatego też w celu zaciągnięcia kredytu w imieniu osoby trzeciej musisz mieć jej zgodę również na piśmie. Nie wystarczy ustne oświadczenie woli.

Czym jest zabezpieczenie kredytu?

Aby nie narażać się na straty i mieć pewność, że bank odzyska swoją należność, wymaga od kredytobiorców posiadania zdolności kredytowej. W prostszych słowach – aby dostać kredyt, musisz wykazać, że jesteś w dobrej sytuacji materialnej. Najlepiej dodać do tego jeszcze pozytywną historię z Biura Informacji Kredytowej. Kondycja finansowa kredytobiorcy nie daje jednak pewności, że będzie on terminowo spłacał zobowiązanie. W końcu w życiu może przydarzyć się wszystko. Dlatego banki asekurują się zabezpieczeniami, które minimalizują ryzyko kredytowe. Możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje zabezpieczenia kredytu:

  • rzeczowe – opierają się na fizycznym mieniu kredytobiorcy (do najbardziej znanych należy hipoteka);
  • osobiste – osoba udzielająca zabezpieczenia ręczy całym swoim majątkiem (poręczenie cywilne, weksel, przystąpienie do długu, pełnomocnictwo).

Bank może wymagać więcej niż jednej formy zabezpieczenia. Będzie to zależało m.in. od Twojej sytuacji finansowej oraz wnioskowanej kwoty kredytu.

Trudne kredyty to nasza specjalność. Z pomocą doradcy Spłata Kredytów uzyskasz potrzebne finansowanie niezależnie od skomplikowania sytuacji.

Napisz do nas!

Pełnomocnictwo jako poręczenie kredytu

Pełnomocnictwo wydaje się być mało znaną formą zabezpieczenia kredytu. Mimo to znajduje coraz częstsze zastosowanie w praktykach kredytowych banków. Wcześniej powiedzieliśmy o pełnomocnictwie do wykonywania czynności w imieniu mocodawcy. Chodziło tutaj o dokument, w ramach którego formalnie umożliwiasz zaufanej osobie zaciągnięcie kredytu w Twoim imieniu. Czy wiesz jednak, że pełnomocnictwa możesz udzielić również bankowi w ramach zabezpieczenia kredytu? Na czym polega taka forma gwarancji?

Kredytobiorca daje bankowi pozwolenie na rozporządzanie jego rachunkiem bankowym. Takie pełnomocnictwo może dać też osoba, która już udzieliła gwarancji, np. poręczyciel. Jeśli pełnomocnik kredytobiorcy jest umocowany do własnoręcznego udzielania pełnomocnictw, także ma prawo podpisania takiego zabezpieczenia. Pełnomocnictwo daje bankowi możliwość samodzielnego ściągania z rachunku części lub całości niespłaconego długu. Dotyczyć to może zarówno rachunku prowadzonego przez bank kredytujący, jak i konkurencyjną placówkę. Jeśli obawiasz się nadużyć ze strony banku, uspokajamy – czynności, do których upoważniony jest bank w ramach takiej gwarancji są ściśle ustalone przepisami prawa. 

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *