Poręczenie na podstawie Kodeksu Cywilnego – jak działa i czego dotyczy?

10 marca 2023 Kodeks pracy

Poręczenie to jedna z najbardziej znanych i popularnych form zabezpieczenia wierzytelności. Gwarancja taka pozwala pożyczkodawcy zredukować ryzyko, że zobowiązanie nie zostanie uregulowane. Dla osoby zaciągającej kredyt instytucja poręczyciela (kiedyś żyranta) to okazja do uzyskania finansowania mimo niskiej zdolności kredytowej. Poręczenie według prawa cywilnego niejako przerzuca część lub całość odpowiedzialności za spłatę długu na osobę trzecią. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wyglądają aspekty praktyczne związane tą formą zabezpieczenia, czytaj dalej. Nie wiesz, co powinno znaleźć się w umowie poręczenia? Na końcu artykułu mamy coś dla Ciebie, czyli poręczenie według prawa cywilnego – wzór.

Poręczenie według prawa cywilnego

Istnieje wiele swoistych przepisów dotyczących różnych form kredytowania. Aby dowiedzieć się jednak jak funkcjonuje poręczenie według prawa cywilnego, wystarczy sięgnąć po Kodeks Cywilny (KC). Tytuł XXXII ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. zawiera wszystkie prawne uwarunkowania, które powinieneś znać, decydując się na taką formę gwarancji. 

Najpierw warto wyklarować, na czym w ogóle polega poręczenie osób trzecich według prawa cywilnego. Sprawa jest bardzo prosta. Poręczyciel deklaruje, że spłaci dług wobec wierzyciela, gdy dłużnik nie będzie w stanie tego zrobić. Ciekawe jest tutaj to, że taka gwarancja stanowi umowę między pożyczkodawcą a osobą poręczającą. Jej zawarcie może się więc odbyć bez zgody i wiedzy dłużnika. Kodeks Cywilny zastrzega pod rygorem nieważności, że porozumienie poręczenia cywilnego musi przyjąć formę pisemną.

Poręczenie osób trzecich według prawa cywilnego 

Poręczenie według prawa cywilnego w skrócie powoduje, że wybrana osoba będzie współodpowiedzialna za spłatę Twojego zadłużenia. Kodeks Cywilny dokładnie reguluje zakres takiego zobowiązania. W art. 879. czytamy, że poręczyciel odpowiada za całość długu zaciągniętego przez pożyczkobiorcę w dniu zawarcia umowy poręczenia. Jeśli zobowiązanie zwiększy się po udzieleniu gwarancji, osoba trzecia nie odpowiada za tę nową część należności. 

Nie trać cennego czasu na bezowocne wysyłanie wniosków kredytowych.

Skontaktuj się z doradcą, który znajdzie dla Ciebie korzystny kredyt niezależnie od sytuacji.

Napisz do nas!

Przedmiotem poręczenia osób trzecich według prawa cywilnego mogą być zobowiązania z różnych tytułów. Najczęściej wykorzystuje się takie zabezpieczenie w przypadku kredytów i pożyczek. Warto jednak wiedzieć, że poręczenie cywilne można zastosować np. do świadczeń alimentacyjnych lub odszkodowawczych. 

Co ciekawe, umowę poręczenia na zasadach KC zawrzeć można nie tylko w odniesieniu do istniejącego długu. Gwarancja dotyczyć może także przyszłych zobowiązań – określamy wtedy jednak kwotową granicę odpowiedzialności poręczyciela. 

Poręczenie według prawa cywilnego – wzór

Zastanawiasz się, jak powinna wyglądać umowa, aby poręczenie według prawa cywilnego miało moc prawną? Mamy dla Ciebie potrzebne informacje. W dokumencie ustanawiającym gwarancję poręczyciela nie powinno zabraknąć informacji takich jak:

  • strony umowy (dane identyfikujące poręczyciela i wierzyciela);
  • informacje na temat osoby dłużnika i zobowiązania, którego dotyczy poręczenie;
  • granicę kwotową odpowiedzialności poręczyciela;
  • ramy czasowe trwania gwarancji;
  • podpisy stron umowy.

Wzór poręczenia według prawa cywilnego jest więc stosunkowo prosty. Dobrze, żeby dokument zawierał też inne istotne informacje. Ważną kwestią jest sposób poinformowania poręczyciela o­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ niewypłacalności dłużnika. Gwarant musi przecież jakoś dowiedzieć się o tym, że jego odpowiedzialność została „uruchomiona”. Tylko wtedy będzie mógł wypełnić zobowiązanie. Wierzyciel może powiadomić poręczyciela o tym fakcie np. poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie.

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *