Jak pozbyć się komornika z emerytury?

7 lutego 2023 Jak pozbyć się komornika z emerytury

Realizując egzekucję, komornik może zająć zgromadzone na kontach dłużnika pieniądze, ruchomości i nieruchomości, wynagrodzenie i emeryturę. W artykule wyjaśnimy, ile komornik może zabrać z emerytury. Podpowiemy także, czy zwolnienie świadczenia z zajęcia komorniczego jest możliwe.

Osoba, która nie spłaca terminowo swoich zobowiązań finansowych, naraża się na stresującą i nieprzyjemną procedurę windykacyjną. Jej pierwszym etapem jest windykacja miękka (windykacja polubowna) mająca na celu pokojowe załatwienie sprawy i znalezienie porozumienia pomiędzy stronami. Jeśli działania z zakresu miękkiej windykacji nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, wierzyciel sięga z reguły po bardziej radykalne środki — windykację twardą. Jednym z jej elementów jest przekazanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Jeśli sąd uzna zasadność roszczeń wierzyciela, wyda tytuł egzekucyjny i opatrzy go klauzulą wykonalności, będzie to podstawą do rozpoczęcia egzekucji komorniczej.

Egzekucja komornicza w praktyce

Najważniejszym celem egzekucji komorniczej jest pozyskanie środków finansowych, które pozwolą zaspokoić roszczenia wierzyciela i spłacić zadłużenie. W zależności od sytuacji dłużnika, składników jego majątku oraz decyzji wierzyciela, zajęciu mogą podlegać:

 • zgromadzone na kontach bankowych dłużnika pieniądze;
 • należące do dłużnika nieruchomości;
 • należące do dłużnika ruchomości (z pewnymi wyłączeniami, które precyzyjnie wskazują przepisy prawa);
 • część wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę;
 • część lub całość wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło;
 • część renty lub emerytury.

Komornik a emerytura — zależność

W toku egzekucji komorniczej komornik może zająć część przysługującemu dłużnikowi świadczenia emerytalnego: zarówno tego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), jak i przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Jeśli jesteś na emeryturze i nie spłacasz długów, istnieje duże prawdopodobieństwo, że prędzej czy później świadczenie stanie się przedmiotem zajęcia.

Ile komornik może zabrać z emerytury?

Czy komornik może zająć całą emeryturę, pozostawiając dłużnika bez środków do życia? Nie. „Ściągając” pieniądze z emerytury, musi kierować się wymogami prawo dotyczącymi kwoty wolnej od zajęcia z emerytury oraz wyliczanego procentowo górnego progu zajęcia. W zależności od tego, z jakiego tytułu pochodzi zadłużenie, górny próg zajęcia może wynosić 25, 50 lub 60% kwoty świadczenia. Podstawą prawną limitów zajęcia komorniczego są zapisy Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r.

I tak — jeśli długi są efektem:

 • braku płatności alimentów, komornik może zająć do 60% emerytury;
 • braku opłaty za pobyt w placówce zdrowotnej lub placówce opieki, komornik zająć może do 50% emerytury;
 • braku terminowej spłaty kredytów lub pożyczek (lub innych długów, które nie wynikają ani z alimentów, ani z pobytu w placówkach zdrowotnych i opiekuńczych), komornik może zająć do 25% emerytury.

Doradcy Spłaty Kredytów przeanalizują Twoją sytuację finansową, znajdą najlepszą ofertę finansowania i przeprowadzą Cię przez proces pozyskiwania kredytu, negocjując dla Ciebie możliwie najlepsze warunki.

Wyślij wniosek!

Komornik a emerytura — kwota wolna od potrąceń

Dokonując zajęcia emerytury, komornik musi uwzględnić nie tylko trzy wskazane wcześniej progi, ale również kwotę wolną od potrąceń: część emerytury lub renty, której nie można zająć w ramach egzekucji sądowej lub administracyjnej. Kwota wolna od zajęcia jest stała dla wszystkich świadczeń emerytalnych i regularnie waloryzowana przez ZUS. Od marca 2022 wynosi ona:

 • 594,05 zł w przypadku długów alimentacyjnych;
 • 980,19 zł w przypadku długów niealimentacyjnych;
 • 237,61 w przypadku długów z tytułu należności z tytułu pobytu w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Ile komornik może zabrać z najniższej emerytury?

Od marca 2022 kwota najniższej emerytur wynosi 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł netto. Także z najniższego świadczenia komornik może zabrać:

 • 60% kwoty emerytury w przypadku długów alimentacyjnych;
 • 50% kwoty emerytury w przypadku długów wynikających z pobytu w placówkach leczniczych;
 • 25% kwoty emerytury w przypadku długów niealimentacyjnych, np. wynikających z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Oto kilka przykładów.

Zajęcie komornicze z najniższej emerytury a długi alimentacyjne

Pan Witold pobiera najniższą emeryturę. Od kilku lat zmaga się z długami z tytułu alimentów na byłą małżonkę. Maksymalna kwota zajęcia wynosi w tym przypadku 803,06 zł (60% x 1 1338,44 zł). Aby wyliczyć, ile wyniesie kwota emerytury po zajęciu, od kwoty świadczenia netto (1217,98 zł) należy odjąć kwotę zajęcia (803,06 zł). Wynik to 414,92 zł. Suma ta jest niższa niż kwota wolna od potrąceń (dla alimentów wynosi ona 594,05 zł). Komornik pozostawi więc na koncie pana Witolda 594,05 zł.

Zajęcie komornicze a długi z pobytu w placówce leczniczej

Pani Anna zmaga się z zadłużeniem z tytułu pobytu w placówce leczniczej. Podobnie jak pan Witold pobiera najniższą emeryturę. Ile pieniędzy co miesiąca przelewa na konto pani Anny ZUS? W przypadku długów wynikających z takiego tytułu komornik może zająć 50% kwoty emerytury, czyli kwotę 669,22 zł (1338,44 zł x 50%). Kwota świadczenia po odjęciu zajęcia wyniesie 548,76 zł (1217,98 z – 669,22 zł). Ze względu na fakt, że w przypadku takich długów kwota wolna od potrąceń wynosi jedynie 237,61 zł, pani Anna co miesiąc dostanie 548,76 zł.

Zajęcie komornicze z najniższej emerytury a długi niealimentacyjne

Pan Krzysztof kilka lat temu stracił finansową płynność. Po trudnym czasie pozostał dług z tytułu zaciągniętej na cele konsumpcyjne pożyczki. W takich okolicznościach komornik może zabrać nie więcej niż 25% emerytury pana Krzysztofa, czyli 334,61 zł (1338,44 zł x 0,25). Kwota świadczenia po odjęciu zajęcia wyniesie 883,37 zł (1217,98 z – 334,61 zł). Kwota wolna od potrąceń w przypadku długów niealimentacyjnych to 980,19 zł. Co miesiąc ZUS przelewa na konto pana Krzysztofa właśnie taką sumę.

Czy z 13 emerytury komornik zabiera?

W kwietniu tego roku emeryci dostali dodatkową, trzynastą emeryturę. Jej wartość wyniosła 1217,98 zł netto. Zgodnie z prawem 13. emerytura nie jest świadczeniem, które wlicza się do dochodów i podlega zajęciu komorniczemu. Komornik nie może więc „położyć na niej ręki”.

Komornik a 14 emerytura

W listopadzie uprawnieni do wypłaty świadczenia emeryci dostaną także 14 emeryturę. Podobnie jak trzynastka, także czternastka będzie zwolniona z zajęcia komorniczego. Wszystkie pochodzące z niej środki finansowe zostaną więc w portfelach emerytów.

Nie trać cennego czasu na bezowocne wysyłanie wniosków kredytowych.

Skontaktuj się z doradcą, który znajdzie dla Ciebie korzystny kredyt niezależnie od sytuacji.

Napisz do nas!

Jak pozbyć się komornika z emerytury?

Choć pozbycie się komornika z emerytur nie jest łatwe, na szczęście nie jest także niemożliwe. Co możesz zrobić? Najprostszym sposobem na szybkie i skuteczne pozbycie się komornika z emerytury jest jednorazowa spłata zobowiązania. Aby zgromadzić środki na ten cel, warto poprosić o finansowe wsparcie rodzinę i najbliższych. Zwłaszcza jeśli dług jest stosunkowo nieduży. Jeśli nie jesteś w stanie jednorazowo spłacić długu, negocjuj — jednak nie z komornikiem czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, lecz z wierzycielem. To właśnie on jest bowiem osobą, która decyduje o tym, z jakich składników majątku zostanie przeprowadzona egzekucja.

Jeśli zależy Ci na tym, aby pozbyć się komornika z emerytury, skontaktuj się z wierzycielem i zaproponuj korzystne dla siebie i dla niego rozwiązanie. Może być to:

 • ugoda z umorzeniem części długu. Takie rozwiązanie umożliwia zredukowanie kwoty długu nawet o 30%. Warunkiem umorzenia jest jednak spłata większości zadłużenia. Taka droga będzie więc możliwa wyłącznie wtedy, kiedy będziesz w stanie zgromadzić potrzebne do spłaty kwotę — samodzielnie lub z pomocą bliskich;
 • ugoda i rozłożenie zadłużenia na możliwe do spłaty raty. Korzystnym rozwiązaniem może być także ugoda z wierzycielem, która pozwoli rozłożyć zadłużenie na dogodne, możliwe do spłaty raty. Zawarcie ugody okaże się szczególnie zasadne, jeśli dług jest na tyle wysoki, że nie będziesz w stanie spłacić go jednorazowo. Dzięki takiej ugodzie komornik zakończy egzekucję i zwolni emeryturę z zajęcia.
Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *