Zwrot ubezpieczenia kredytu – najważniejsze informacje

29 grudnia 2020 Zwrot-ubezpieczenia-kredytu

Na ubezpieczenie kredytu niektórzy decydują się dobrowolnie, inni wykupują je, ponieważ wymagał od nich tego bank. Z jednej strony jest ono dobrym rozwiązaniem, ponieważ zdejmuje ciężar spłaty zobowiązania z kredytobiorcy w przypadku nieszczęśliwego wydarzenia (to, jakie wydarzenia konkretnie obejmuje ubezpieczenie, zależy od różnych czynników). Z drugiej strony, zwiększa koszty związane z kredytem.

Coraz częściej można spotkać się z frazą „zwrot ubezpieczenia kredytu”. Słyszy się, że coś takiego jest możliwe, ale nie każdy wie, w jakich dokładnie okolicznościach, komu się taki zwrot należy i co trzeba zrobić, aby go uzyskać. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat, nawet, jeśli obecnie nie spłaca się żadnego ubezpieczonego kredytu, ponieważ w pewnym momencie może się to zmienić. W takim razie, kiedy przysługuje zwrot ubezpieczenia kredytu i co trzeba o nim wiedzieć?

Zwrot ubezpieczenia kredytu – jak działa ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenie kredytu zawierane jest zazwyczaj w momencie zaciągania zobowiązania. Jest dostępne zarówno w przypadku kredytów hipotecznych, jak i samochodowych, gotówkowych czy innych.

Może być dobrowolne, ale może też być warunkiem stawianym przez bank – trzeba jednak zaznaczyć, że takie wymaganie nie jest uwarunkowane prawnie, a jest inicjatywą samego banku i jego wewnętrznych zasad. Oznacza to, że nawet, jeśli w jednej instytucji takie ubezpieczenie jest wymagane, to w drugiej może być już dobrowolne.

Środki z ubezpieczenia wypłacane są po spełnieniu warunków opisanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ubezpieczenie może być opłacone w całości przy zaciąganiu kredytu lub rozłożone na części. W tym drugim przypadku cząstkowe opłaty za ubezpieczenie będą doliczane do kolejnych rat kredytu.

zwrot ubezpieczenia kredytu wykres checi ubezpieczania kredytu

1 Źródło: https://www.axa-assistance.pl/informacje/aktualnosci/kredytowy-swiety-spokoj-co-drugi-polak-gotowy-na-ubezpieczenie-splaty-kredytu/

Zwrot ubezpieczenia kredytu – jakie istnieją rodzaje ubezpieczeń?

Jak już wspomniano, „ubezpieczenie kredytu” to fraza bardzo ogólna, obejmująca wiele różnych typów ubezpieczeń. Najpopularniejsze i najczęściej spotykane rodzaje ubezpieczenia kredytu to:

  • ubezpieczenie na życie
  • ubezpieczenie niskiego wkładu
  • ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa
  • ubezpieczenie na wypadek utraty pracy
  • ubezpieczenie nieruchomości.

To, które ubezpieczenie będzie najkorzystniejsze (lub które będziemy musieli wykupić, z uwagi na wymogi banku) zależy od indywidualnych czynników i preferencji.

zwrot ubezpieczenia kredytu - wykres rodzaje ubezpieczeń

2 Źródło: https://www.axa-assistance.pl/informacje/aktualnosci/kredytowy-swiety-spokoj-co-drugi-polak-gotowy-na-ubezpieczenie-splaty-kredytu/

Zwrot ubezpieczenia kredytu – ubezpieczenie na życie

Jeśli wykupimy ubezpieczenie na życie, zostanie ono wypłacone w przypadku naszej śmierci, jeśli nastąpi ona w trakcie spłaty zobowiązania. W zależności od konkretnych warunków ubezpieczenia, może ono opiewać na stałą kwotę, która zostanie w pierwszej kolejności przekazana bankowi, a ewentualna nadwyżka rodzinie, lub nie mieć konkretnej kwoty, a po prostu pokrywać całość kredytu w chwili zgonu.

Popularniejszy jest drugi z wymienionych typów ubezpieczenia na życie, ponieważ w miarę spłaty kredytu pozostała kwota do zapłaty spada, co sprawia, że przy nieszczęśliwym wypadku na dalszym etapie spłaty zobowiązania ubezpieczyciel będzie musiał wypłacić znacznie mniejszą kwotę.

Wypłata takiego ubezpieczenia kredytu może wymagać dostarczenia stosownych dokumentów, takich jak akt zgonu. Trzeba wskazać, że zazwyczaj tego typu ubezpieczenia nie pokrywają śmierci z dowolnej przyczyny, a na przykład wykluczają wypłatę środków w przypadku samobójstwa. Dlatego też przed zawarciem umowy należy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Zwrot ubezpieczenia kredytu – inne typy ubezpieczeń

Ubezpieczenie niskiego wkładu jest niezbędne do zaciągnięcia kredytu hipotecznego z kwotą wkładu własnego wynoszącą 10%. Przy wkładzie własnym na poziomie 20% lub wyższym już takiego obowiązku nie ma. Ubezpieczenie niskiego wkładu sprawia, że udzielenie kredytu na tak wysoką kwotę (90% wartości nieruchomości) jest dla banku mniej ryzykowne.

Ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa lub utraty pracy pozwalają na pokrycie przez ubezpieczyciela całości kredytu lub przynajmniej najbliższych kilku lat, jednak wiążą się zazwyczaj z szeregiem warunków. Środki nie zostaną na przykład wypłacone, jeśli zwolnienie z pracy nastąpiło z winy ubezpieczonego.

Ubezpieczenie nieruchomości to kolejny typ ubezpieczenia, który może być wymagany przez bank w przypadku zaciągania kredytu hipotecznego. Dzięki takiemu zabezpieczeniu bank otrzyma swoją należność w przypadku, kiedy nieruchomość zostanie zniszczona z powodu czynników zewnętrznych, takich jak pożar czy powódź.

Zwrot ubezpieczenia kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania

Pierwsza sytuacja, w jakiej zwrot ubezpieczenia kredytu będzie możliwy, to wcześniejsza spłata zobowiązania. W takim wypadku bank jest zobowiązany do dokonania odpowiedniego rozliczenia i zwrotu poniesionych kosztów proporcjonalnie do okresu, o jaki skrócony został pierwotny termin spłaty.

Oznacza to, że jeśli na przykład wzięliśmy kredyt na dwa lata, a spłaciliśmy go po roku, to przysługuje nam zwrot 50% poniesionych kosztów – nie tylko kosztów ubezpieczenia, ale też między innymi prowizji. To, jaką kwotę konkretnie otrzymamy, zależy jednak od tego, czy cała kwota ubezpieczenia została pobrana na początku, czy spłacaliśmy ubezpieczenie w ratach.

Zwrot ubezpieczenia kredytu, a w zasadzie jego części, wynika z faktu, że nie został wykorzystany cały okres, na jaki miała przysługiwać ochrona. Nie jest on dobrą wolą banku, a czymś, co obecnie posiada podstawę prawną w postaci zapisów ustawy o kredycie konsumenckim, a także ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Rezygnacja z ubezpieczenia a zwrot ubezpieczenia kredytu

W trakcie spłaty kredytu ubezpieczony może mieć możliwość rezygnacji z polisy ubezpieczeniowej. Informacji na temat tego, jak dokładnie to zrobić, kiedy jest to możliwe i z jakimi skutkami się wiąże należy szukać w swojej umowie ubezpieczenia.

Podobnie, jak w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania, rezygnacja z polisy sprawia, że kredytobiorcy przysługuje zwrot środków za niewykorzystany okres ochrony. Zwrot środków może nastąpić bezpośrednio na konto bankowe ubezpieczonego, ale może też trafić bezpośrednio na rachunek kredytowy otwarty dla danego zobowiązania, na który wpłacane są raty.

W ten sposób nie otrzymamy gotówki do dowolnego wykorzystania, ale za to pomniejszona zostanie kwota kredytu pozostała do spłaty. Trzeba wskazać, że niekiedy rezygnacja z ubezpieczenia może oznaczać dla kredytobiorcy szereg nieprzyjemnych konsekwencji, takich jak podniesienie marży banku (a wraz z nią oprocentowania kredytu) czy wymaganie dodatkowego zabezpieczenia zobowiązania (poręczenia, zastawu). Brak ubezpieczenia oznacza bowiem dla banku większe ryzyko związane z danym kredytem.

Gdzie należy zwracać się po zwrot ubezpieczenia kredytu?

Biorąc pod uwagę, że umowę o ubezpieczenie zawieramy co prawda za pośrednictwem banku, ale z agencją ubezpieczeniową, może się wydawać, że po zwrot ubezpieczenia kredytu należy się udawać właśnie do tej agencji. Nie będzie to jednak właściwe rozwiązanie.

W przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania, po jej dokonaniu (niekiedy trzeba o takim zamiarze poinformować bank z wyprzedzeniem) instytucja finansowa powinna sama rozliczyć należne zwroty, ale w razie, gdyby tak się nie stało, to do banku, a nie do ubezpieczyciela należy się zwracać.

Podobnie, jeśli chcemy zrezygnować z polisy w trakcie spłaty kredytu i w ten sposób uzyskać zwrot części poniesionych kosztów – w tej sprawie również powinniśmy kontaktować się bezpośrednio z kredytodawcą.

Zwrot ubezpieczenia kredytu – podsumowanie

W zależności od tego, kiedy zrezygnowaliśmy z polisy lub wcześniej spłaciliśmy kredyt, zwrot ubezpieczenia kredytu może oznaczać odzyskanie nawet kilku tysięcy złotych, czy to bezpośrednio na konto bankowe, czy na rachunek kredytowy. Jest to więc niewątpliwie coś, czym warto się zainteresować, szczególnie, jeśli ma się w planach wcześniejszą spłatę kredytu.

Ubezpieczenie zobowiązania bywa przydatne, ale niektórzy uznają je za zbędne czy nieopłacalne, dlatego też decydują się je zakończyć jeszcze w trakcie spłaty zobowiązania. Musimy jednak mieć na uwadze, że z uwagi na taką decyzję koszt kredytu może zwiększyć się w inny sposób, na przykład poprzez podniesienie marży, tak więc nie zawsze będzie to najlepsze wyjście.

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *