Zmiana pracy a kredyt hipoteczny – co warto wiedzieć?

25 grudnia 2023 czym jest rolowanie kredytu

Kredyt hipoteczny to duże zobowiązanie, które może stanowić spore obciążenie domowego budżetu przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Z tego powodu, decydując się na ten produkt finansowy, należy spełniać pewne kryteria określone przez bank. Wśród ważnych czynników, które sprawdzają analitycy po otrzymaniu wniosku o kredyt hipoteczny, jest wysokość osiąganych dochodów, a także rodzaj zatrudnienia. To powoduje, że wiele osób nie decyduje się na zmianę pracy, póki nie otrzyma kredytu hipotecznego. Co jednak w sytuacji, kiedy już mamy kredyt hipoteczny i chcemy zmienić pracę? Czy musimy o tym informować bank? Jak zmiana pracy wpływa na zdolność kredytową i czy możemy wnioskować o kredyt hipoteczny podczas zmiany pracy? Podpowiadamy.

Zmiana pracy a kredyt hipoteczny – czy jest to zależne?

Zmiana pracy a kredyt hipoteczny to hasło, które wyszukuje wiele osób chcących podjąć zatrudnienie w innym miejscu i dowiedzieć się, czy te dwa aspekty są w jakikolwiek sposób od siebie zależne. Tak, zmiana pracy ma wpływ na kredyt hipoteczny. We wniosku kredytowym umieszczanych jest szereg różnych informacji, które następnie są analizowane przez analityków banku i na ich podstawie podejmowana jest decyzja kredytowa. Wśród czynników, które wpływają na ostateczną decyzję, dotyczącą przyznania nam kredytu hipotecznego, można wymienić nie tylko zdolność kredytową, w odniesieniu do wysokości osiąganych zarobków, ale także stabilności naszego zatrudnienia. 

Bank interesuje się więc nie tylko wysokością naszego wynagrodzenia, ale także formą zatrudnienia, wykonywanym zawodem czy stażem pracy. Dla tej instytucji najlepszą opcją jest, kiedy klient jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, ponieważ jest ona uznawana za najstabilniejszą formę zatrudnienia. Bank musi mieć pewność, że klient będzie w stanie regularnie spłacać raty. Dlatego umowa na czas nieokreślony i dłuższy staż w konkretnej firmie, są dla banku sygnałem, że sytuacja zawodowa jego klienta jest stabilna, a tym samym udzielenie mu kredytu nie wiąże się z dużym ryzykiem dla banku. 

W takiej sytuacji istnieje duża szansa, że wniosek klienta posiadającego umowę na czas nieokreślony zostanie zaakceptowany. W przypadku zmiany pracy i krótkiego stażu, a także innego typu umowy, bank może odmówić finansowania. Z tego powodu nie jest zalecana zmiana pracy, w sytuacji kiedy ubiegamy się o kredyt hipoteczny.

Kredyt hipoteczny a zmiana pracy – jak zmiana pracy wpływa na nasz kredyt?

W sytuacji, kiedy już otrzymaliśmy kredyt hipoteczny i zdecydowaliśmy się zmienić pracę, bank nie może nam tego zabronić. Nie może on wymagać od kredytobiorcy, by ten pracował nadal dla przedsiębiorstwa, w którym był zatrudniony w momencie zaciągania zobowiązania. Z tego powodu zazwyczaj zmiana pracy nie wpływa na kredyt hipoteczny. Warto jednak zwrócić uwagę, czy w umowie kredytowej nie widnieją zapisy, które obligują kredytobiorcę do poinformowania banku o zmianie zatrudnienia. 

Niektóre banki żądają informacji od kredytobiorców tylko w sytuacji, kiedy ich dochody spadną o około ⅓ lub gdy kredytobiorca straci pracę. Jeżeli jednak w nowej pracy będziemy osiągali przynajmniej, takie dochody jak w poprzedniej, to zmiana raczej nie wpłynie na nasz kredyt hipoteczny. Ważne jest, tylko abyśmy regularnie wpłacali raty kredytu, a bank nie będzie zainteresowany naszą zmianą pracy. 

Problemem może być sytuacja, kiedy wskutek zmiany pracy, zaczniemy zarabiać mniej niż w poprzedniej, przez co nie będziemy w stanie pokrywać zaciągniętego zobowiązania i płacić comiesięcznych rat. W przypadku problemów z regulowaniem należności związanych ze zmianą pracy i niższym wynagrodzeniem bank może wszcząć postępowanie windykacyjne wobec takiego kredytobiorcy, które w ostateczności może skończyć się rozwiązaniem umowy kredytu i koniecznością spłacenia całości zobowiązania w jednej racie.

Wniosek o kredyt hipoteczny a zmiana pracy – czy możemy wnioskować o kredyt, zmieniając pracę lub planując jej zmianę?

Wniosek o kredyt hipoteczny można złożyć w każdym terminie, jednak warto rozważyć wszelkie za i przeciw, ponieważ jest to dość istotne zobowiązanie, a na pozytywną decyzję kredytową banku ma wpływ wiele czynników, w tym osiągane przez nas wynagrodzenie, forma zatrudnienia i staż pracy. Z tego powodu, zmieniając pracę, możemy zawnioskować o kredyt hipoteczny. Jednak istnieje duża szansa, że taki wniosek zostanie odrzucony. Z tego powodu, planując zmianę pracy, warto zdecydować się na ten krok dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji ze strony banku. Składając więc wniosek o kredyt hipoteczny, aż do momentu kiedy otrzymamy pieniądze od banku, powinniśmy być zatrudnieni w poprzedniej firmie, w której posiadamy stabilną umowę, dobre wynagrodzenie i odpowiedni staż, aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego i zyskać zaufanie ze strony banku, a dopiero kolejno myśleć o zmianie miejsca pracy.

Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy zmienimy pracę między złożeniem wniosku a otrzymaniem decyzji kredytowej ze strony banku, jesteśmy zobligowani do tego, aby poinformować instytucję o zmianie pracodawcy. Dlatego, jeżeli nasza sytuacja zawodowa zmieniła się w okresie między złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny a przyznaniem tego finansowania, bezwzględnie należy powiadomić o tym bank, ponieważ w przeciwnym wypadku instytucja ta będzie miała realne podstawy do tego, by oskarżyć kredytobiorcę o chęć wyłudzenia kredytu. Z powyższą sytuacją wiąże się odpowiedzialność na podstawie artykuł 297 Kodeksu karnego, zagrożona karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Kredyt hipoteczny a umowa na czas określony – czy dobrze wnioskować o kredyt, wiedząc, że kończy nam się umowa?

Umowa na czas określony, choć jest traktowana lepiej niż umowy cywilnoprawne, to jednak nadal nie jest tak atrakcyjna dla banku, jak umowa o pracę na czas nieokreślony. Wnioskując o kredyt hipoteczny, posiadając umowę na czas określony i wiedząc, że w najbliższym czasie kończy nam się okres jej obowiązywania, musimy liczyć się z tym, że bank nie zaakceptuje naszego wniosku i otrzymamy negatywną decyzję. Dlatego nie jest zbyt dobrze wnioskować o kredyt, wiedząc, że niedługo skończy nam się umowa na czas określony. 

Warto postarać się o to, aby kolejna umowa była już na czas nieokreślony i dopiero po jej otrzymaniu wnioskować o kredyt hipoteczny. Posiadając umowę na czas określony, która niedługo się kończy, możemy wnioskować o kredyt hipoteczny razem z inną osobą, na przykład małżonkiem lub rodzicem. Wówczas nasza zdolność kredytowa, a także wiarygodność może się zwiększyć, o ile taka osoba posiada odpowiednią zdolność kredytową, dość wysokie wynagrodzenie i stabilne zatrudnienie. W przeciwnym wypadku lepiej poczekać do momentu, kiedy otrzymamy kolejną umowę. 

Minimalny okres zatrudnienia a kredyt hipoteczny – jaki jest minimalny czas zatrudnienia uprawniający do wnioskowania o kredyt?

Warto mieć świadomość, że kredyt hipoteczny to bardzo duże i długoterminowe zobowiązanie, które często przyznawane jest na 10, 20, a nawet 35 lat. Dlatego bank udzielając kredytu, musi być absolutnie pewny, że kredytobiorca w momencie wnioskowania o finansowanie, spełnia wszystkie kryteria i w oczach analityków jest wiarygodny. Dlatego zatrudniając się w nowej firmie, nie powinniśmy od razu składać wniosku o kredyt hipoteczny, ponieważ istnieje duża szansa, że zostanie on odrzucony. Należy pamiętać, że na zdolność kredytową wpływa nie tylko wysokość zarobków i rodzaj umowy, ale także okres zatrudnienia. Dlatego minimalny czas zatrudnienia w nowej firmie w przypadku wniosku o kredyt hipoteczny to 3 do 6 miesięcy. W przypadku przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą taki minimalny okres to 12 miesięcy. 

Kredyt hipoteczny – zarobki z ilu miesięcy są brane pod uwagę przez bank?

Zaciągając kredyt hipoteczny, warto wiedzieć, z ilu ostatnich miesięcy zarobki bank bierze pod uwagę. Wszystko po to, aby zawnioskować o taki produkt wtedy, kiedy będą one najwyższe. Poszczególne instytucje finansowe mają nieco inne zasady obliczania zdolności kredytowej i przyznawania kredytów, dlatego w każdym banku sytuacja może wyglądać nieco inaczej. Zazwyczaj, jeżeli kredytobiorcy zastanawiają się, z ilu miesięcy zarobki są brane pod uwagę przez bank, wówczas doradcy kredytowi informują ich o tym, że co do zasady banki analizują wynagrodzenie z ostatnich trzech miesięcy. Są jednak instytucje finansowe, które sprawdzają osiągane przez klientów dochody z okresu 6, a nawet 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku o kredyt hipoteczny.

Czy można złożyć podanie o zmianę umowy na czas nieokreślony z powodu kredytu?

Osoby, które chciałyby uzyskać kredyt hipoteczny i zatrudnione są na podstawie umowy na czas określony, mogą złożyć u swojego pracodawcy podanie o zmianę umowy na czas nieokreślony z powodu kredytu. Pracodawcy zdają sobie sprawę z tego, że forma umowy na czas nieokreślony, jest znacznie milej widziana przez banki niż wersja na czas określony. Dlatego istnieje duża szansa, że firma przychyli się do naszej prośby, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w niej zatrudnieni już od dłuższego czasu. 

Sytuacja może wyglądać nieco inaczej w przypadku, kiedy zmieniamy pracę i takie podanie o zmianę umowy na czas nieokreślony z powodu kredytu chcemy zanieść naszemu pracodawcy praktycznie od razu. Wówczas pozytywne rozpatrzenie naszej prośby będzie zależało od wielu czynników, a przede wszystkim przychylności pracodawcy. Nie ma więc określonego terminu, w którym można byłoby złożyć takie podanie. Warto samodzielnie spróbować wyczuć, czy zostanie ono rozpatrzone pozytywnie, i czy taka prośba nie wpłynie źle na nasz wizerunek, zwłaszcza jeżeli dopiero zaczęliśmy pracę w nowej firmie. Być może lepiej odczekać przynajmniej 2-3 miesiące, nieco zaznajomić się ze swoimi nowymi obowiązkami i dopiero po takim okresie złożyć podanie.

Jak złożyć podanie o zmianę umowy na czas nieokreślony z powodu kredytu? Ten dokument powinien zawierać informacje takie jak:

  • datę i miejscowość,
  • imię i nazwisko oraz dane osoby składającej podanie,
  • dane pracodawcy,
  • tytuł podania,
  • treść podania zawierającą prośbę o zmianę umowy na czas nieokreślony z powodu kredytu, argumenty przemawiające za akceptacją wniosku,
  • własnoręczny podpis.

Niezależnie od stażu pracy, aby takie podanie zostało pozytywnie rozpatrzone, warto zawrzeć w nim odpowiednie argumenty, które nakłonią pracodawcę do zmiany formy umowy.

Zdolność kredytowa a zmiana pracy – jak zmiana pracy wpływa na zdolność kredytową?

Zmiana pracy ma wpływ na zdolność kredytową i może być to zarówno wpływ pozytywny, jak i negatywny. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Jeżeli do tej pory zarabialiśmy niewiele i posiadaliśmy wyłącznie umowę cywilnoprawną, a zmienimy pracę na taką, w której nasze wynagrodzenie będzie znacznie wyższe i dodatkowo otrzymamy umowę o pracę, wówczas nasza zdolność kredytowa wzrośnie. Należy jednak pamiętać, że trzeba przepracować w nowym miejscu minimum trzy miesiące, aby móc skutecznie starać się o kredyt hipoteczny. W sytuacji, kiedy nowe zatrudnienie związane jest z utratą części dochodów, wówczas nasza zdolność kredytowa jest niższa, a bank może nie przychylić się do wniosku o kredyt hipoteczny. Najlepszą sytuacją jest, gdy zmieniamy pracę na lepiej płatną oraz taką, w której otrzymujemy umowę na czas nieokreślony.

Zmiana pracy po podpisaniu umowy kredytowej – jak w takiej sytuacji zwiększyć swoją wiarygodność finansową?

Zmiana pracy po podpisaniu umowy kredytowej nie jest kwestią, którą zainteresowane są wszystkie instytucje bankowe. Dlatego warto przeanalizować swoją umowę kredytową i sprawdzić, czy jesteśmy zobligowani do tego, by poinformować kredytodawcę o zmianie miejsca zatrudnienia. Wiele banków wymaga od swoich klientów tego, aby w sytuacji, kiedy zmienią pracę, dostarczyli odpowiednie dokumenty i poinformowali kredytobiorcę o takim zdarzeniu. 

Jeżeli nasze zarobki na nowym stanowisku pracy będą wyższe lub utrzymają się na podobnym poziomie jak w momencie wnioskowania o kredyt hipoteczny, wówczas nasza wiarygodność finansowa nie powinna ulec pogorszeniu. Jeżeli jednak nasze zarobki w nowej pracy są niższe lub umowa jest mniej wiarygodna dla banku, ale już jesteśmy w trakcie spłaty kredytu hipotecznego, wówczas bardzo istotne jest, aby regulować swoje zobowiązania w terminie, by bank widział, że mimo zmiany pracy, nie pojawiają się żadne komplikacje związane ze spłatą zaciągniętego zobowiązania.

Zmiana pracy a kredyt hipoteczny – podsumowanie

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie, które zaciągane jest na wiele lat. Dlatego bank nie może wymagać od swoich klientów tego, by przez najbliższe 15 czy 25 lat byli zatrudnieni w tym samym miejscu, w którym pracowali w momencie składania wniosku o kredyt hipoteczny. Zmiana pracy już w momencie, kiedy spłacamy raty kredytu hipotecznego, zazwyczaj nie wpływa negatywnie na naszą relację z bankiem, o ile spłacamy nasze zobowiązania w terminie i poinformujemy bank o zmianie zatrudnienia, jeżeli obliguje nas do tego umowa kredytowa. 

W sytuacji, gdy rozważamy zmianę pracy, a także zaciągnięcie kredytu hipotecznego, warto zastanowić się nad tym, czy taka zmiana nie wpłynie negatywnie na naszą zdolność kredytową i czy nie lepiej działania takie podjąć wtedy, kiedy już otrzymamy kredyt hipoteczny. Jeżeli jednak dotychczasowa praca obniża naszą zdolność kredytową ze względu na, na przykład zbyt niskie zarobki, nieatrakcyjną dla banku formę umowy czy też krótki staż, wówczas warto zastanowić się nad zmianą pracy na lepszą, a następnie po odczekaniu kilku miesięcy, złożyć wniosek o kredyt hipoteczny, o ile nasza zdolność kredytowa będzie na dobrym poziomie.

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *