Samochód na raty – jakie wymagania trzeba spełnić i czy warto?

6 listopada 2020 Samochód na raty - jakie wymagania trzeba spełniać

Bardzo wielu Polaków decyduje się na zakup pojazdów na raty. Może to wynikać z braku środków, aby kupić samochód za gotówkę, ale też z niechęci do wydawania jednorazowo dużej kwoty.

Decydując się na samochód na raty, można cały czas mieć dostęp do swoich oszczędności i skorzystać z nich w trudnej chwili. Pojawia się w związku z tym pytanie: jakie wymagania trzeba spełnić, aby wziąć samochód na raty? Czy jest to opłacalne?

Samochód na raty – w jaki sposób można sfinansować nowy pojazd?

Nowy samochód to koszt rzędu kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych, co dla wielu osób jest po prostu nieosiągalne. Raty są więc często jedynym wyjściem. Trzeba jednak wskazać, że pod pojęciem „samochód na raty” może kryć się w rzeczywistości kilka różnych metod finansowania, takich jak:

  • kredyt samochodowy
  • leasing
  • wynajem długoterminowy.

Najpopularniejszym z tych rozwiązań jest tradycyjny kredyt samochodowy, zaciągany często nie bezpośrednio w banku, a za pośrednictwem dealera samochodów, od którego zdecydowaliśmy się zakupić pojazd. Każda ze wskazanych metod finansowania ma swoje wady i zalety, dlatego też przed podjęciem decyzji warto rozważyć wszystkie z nich.

Jak działa kredyt samochodowy?

Kredyt samochodowy jest zobowiązaniem celowym. Oznacza to, że nie dostajemy bezpośrednio środków na konto i nie możemy z nimi zrobić, co tylko zapragniemy, a kredyt powinien być przeznaczony konkretnie na zakup wyszczególnionego w umowie pojazdu. W umowie kredytowej powinny się znaleźć informacje na temat między innymi marki i modelu pojazdu, a także jego ceny.

Okres spłaty kredytu samochodowego wynosi z reguły kilka lat, aczkolwiek wiele w tym względzie zależy od potrzeb i możliwości finansowych kredytobiorcy, a także zasad panujących w danym banku. Za pomocą kredytu samochodowego, jeśli pozwoli na to zdolność kredytowa, możliwe jest sfinansowanie nawet 100% wartości pojazdu, ale niekiedy wymagane może być wniesienie pewnej wpłaty własnej.

Jeśli zaciągniemy kredyt samochodowy, to pojazd od razu staje się naszą własnością. Jednocześnie jest on z reguły zabezpieczeniem spłaty kredytu, czy to poprzez zastaw rejestrowy, czy na przykład depozyt karty pojazdu. Oznacza to, że sprzedaż samochodu wymaga zgody banku, a w razie niespłacania zobowiązania na czas wierzyciel będzie miał możliwość odebrania i sprzedaży pojazdu, aby odzyskać swoją należność.

Rodzaje kredytu samochodowego

Warto wiedzieć, że pośród kredytów samochodowych występuje pewna różnorodność. Można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje kredytu samochodowego. Są to:

  • standardowy kredyt samochodowy
  • kredyt balonowy
  • kredyt jednoratowy.

Najbardziej popularny standardowy kredyt samochodowy wiąże się ze spłacaniem co miesiąc zwykłych rat odsetkowo-kapitałowych przez cały okres spłaty zobowiązania.

Kredyt balonowy wymaga wkładu własnego, zazwyczaj w wysokości kilkunastu procent wartości pojazdu. Następnie przez okres spłaty (wynoszący maksymalnie kilka lat) spłacane są stosunkowo niskie raty, z wyjątkiem raty ostatniej, nazywanej ratą balonową. Nazywa się ona tak, ponieważ jest bardzo wysoka – równa się kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu procentom wartości pojazdu. Raty balonowej można uniknąć, jeśli zdecydujemy się oddać kredytodawcy użytkowany do tej pory pojazd i wymienić go na inny.

Kredyt jednoratowy, jak sama nazwa wskazuje, składa się tylko z jednej raty. Kredytobiorca na początku wnosi wysoki wkład własny (wynoszący 50 lub 60% wartości pojazdu), a następnie po jakimś czasie (na przykład roku lub dwóch) musi wpłacić bankowi pozostałą część.

Kredyt samochodowy – wymagania

Potencjalny kredytobiorca zainteresowany kredytem samochodowym powinien przede wszystkim mieć ukończony 18 rok życia i posiadać pełnię zdolności do czynności prawnych (nie może być częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniony). Bank będzie także niewątpliwie stawiał pewne wymagania odnośnie do zdolności kredytowej i historii kredytowej.

Regularne i odpowiednio wysokie zarobki, najlepiej na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, wraz z odpowiednio rozbudowaną, pozytywną historią kredytową dadzą najlepsze szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej. Aktualnie kredyty samochodowe charakteryzują się stosunkowo uproszczonymi formalnościami, dzięki czemu decyzje kredytowe podejmowane są relatywnie szybko.

Bank może wymagać dostarczenia zaświadczenia o pracodawcy potwierdzającego wysokość dochodów lub wyciągów z konta bankowego, zawierających informacje o przelewach wynagrodzenia. W przypadku zakupu pojazdu dla firmy niezbędne może być zeznanie podatkowe za rok ubiegły lub innego typu dokumenty potwierdzające sytuację finansową przedsiębiorstwa.

Używany samochód na raty – czy to możliwe?

Banki finansują nie tylko zakup nowych pojazdów od autoryzowanych dealerów, ale także kupno samochodu używanego z komisu lub od osoby prywatnej. Używany samochód na raty jest więc jak najbardziej możliwy.

Trzeba przy tym wskazać, że kredytodawca może mieć pewne wymagania i ograniczenia w stosunku do finansowanych pojazdów, między innymi ich wieku (na przykład finansowany pojazd nie będzie mógł być starszy niż 8 lub 10 lat). Do otrzymania kredytu potrzebne będą zazwyczaj dokumenty potwierdzające tożsamość, źródło i wysokość osiąganych dochodów, a także różne dokumenty dotyczące kupowanego pojazdu.

Samochód na raty – czy warto wziąć kredyt samochodowy?

Kredyt samochodowy pozwala stosunkowo szybko i przy niewielkiej ilości formalności wejść w posiadanie wymarzonego pojazdu, bez konieczności wydawania jednorazowo dużej kwoty.

Należy jednak pamiętać, że w przeciwieństwie do zakupu pojazdu za gotówkę, samochód na raty będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami z uwagi na odsetki od kredytu, prowizję za jego udzielenie i inne opłaty.

Czym jest leasing?

Z leasingu bardzo chętnie korzystają polscy przedsiębiorcy – nie tylko w przypadku pojazdów, ale też na przykład maszyn i sprzętu komputerowego. Można wyróżnić dwa rodzaje leasingu: popularny leasing operacyjny i znacznie bardziej niszowy leasing finansowy. Pierwszy z nich pozwala zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość raty leasingowej, a drugi jedynie jej część odsetkową.

Leasing wymaga zazwyczaj na początku wniesienia pewnego wkładu własnego. Następnie co miesiąc należy spłacać raty leasingowe, a wraz z ostatnią z nich pojawi się możliwość wykupu pojazdu na własność. Przy leasingu operacyjnym do momentu wykupu właścicielem pojazdu wciąż jest leasingodawca, więc nie ma możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Poza możliwością dokonywania optymalizacji podatkowej dużą zaletą leasingu są niskie wymagania firm leasingowych i niewielka ilość formalności. Ta forma finansowania nie jest technicznie kredytem ani pożyczką, nie wpływa więc na zdolność kredytową. Leasing coraz częściej dostępny jest także dla osób prywatnych jako leasing konsumencki, działający na podobnej zasadzie.

Wynajem długoterminowy nie tylko dla przedsiębiorców

Wynajem długoterminowy samochodu to wbrew pozorom nie tylko rozwiązanie dla przedsiębiorców. Mogą z niego skorzystać także osoby prywatne, nieprowadzące działalności gospodarczej.

Działa on na bardzo prostej zasadzie: salon udostępnia klientowi pojazd do użytkowania na określony okres (z reguły kilka lat), a w tym czasie co miesiąc musi on spłacać relatywnie niskie raty, ustalane na podstawie szacunkowej utraty wartości pojazdu w trakcie jego użytkowania.

Do rat mogą być też doliczone takie usługi, jak serwis czy ubezpieczenie. Kiedy minie czas wynajmu wskazany w umowie, możliwy jest wykup użytkowanego dotychczas pojazdu, ale też można zamiast tego wziąć całkiem nowy samochód na raty.

Samochód na raty wykres

1 Źródło: https://pzwlp.pl/aktualnosci/wynajem-dlugoterminowy-aut-ze-wzrostem-7-7-r-r-po-i-kwartale-2020-branza-odczuwa-wplyw-pandemii-covid-19

Samochód na raty – podsumowanie

Kiedy mówimy, że bierzemy samochód na raty, zazwyczaj mamy na myśli tradycyjny kredyt samochodowy. Warto jednak wiedzieć, że kilka innych metod finansowania zakupu pojazdów, takich jak wynajem długoterminowy i leasing.

Zakup samochodu na raty jest droższym rozwiązaniem niż zakup pojazdu za gotówkę, ale mimo tego dla wielu osób będzie najkorzystniejszym wyjściem. Rozważając kredyt samochodowy lub inną formę finansowania, warto porównać oferty co najmniej kilku różnych banków, aby znaleźć najkorzystniejszą z nich i nie przepłacić.

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *