Zwrot podatku – co warto wiedzieć?

9 kwietnia 2021

Chociaż podatki i Urząd Skarbowy nie zawsze dobrze się kojarzą, to trzeba przyznać, że wypełnianie zeznania podatkowego ma też swoje pozytywne strony. „Zwrot podatku” to fraza, która na przełomie marca i kwietnia każdego roku przewija się bardzo często w konwersacjach. Dla wielu polskich rodzin wiąże się z nią spory zastrzyk gotówki, dlatego jest to temat, którym zdecydowanie warto się zainteresować.

Może się bowiem okazać, że, jeśli właściwie wypełnimy swój PIT, będziemy mogli spodziewać się sowitego przelewu z US. W takim razie, co warto wiedzieć o zwrocie podatku? Dlaczego w ogóle coś takiego istnieje i komu przysługuje? Jakie ulgi podatkowe pozwalają uzyskać zwrot podatku i co trzeba zrobić, aby móc z nich korzystać? Wszystkie te kwestie (i nie tylko one) zostaną dokładnie wyjaśnione poniżej.

Na czym polega zwrot podatku?

W pierwszej kolejności warto wyjaśnić, skąd właściwie bierze się coś takiego, jak zwrot podatku i od czego zależy jego wysokość. W ciągu danego roku kalendarzowego pracodawcy oraz zleceniodawcy regularnie przekazują Urzędowi Skarbowemu zaliczkę na podatek dochodowy w określonej wysokości. Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej istnieją dwa progi podatkowe: 17% przy dochodach poniżej 85 528 zł w skali roku oraz 32% przy dochodach wyższych.

Zaliczka jest pobierana w takiej samej wysokości niezależnie od tego, czy dana osoba kwalifikuje się do skorzystania z jakichś ulg podatkowych, na przykład z tytułu posiadania dziecka mającego status ucznia lub studenta. Ulgi naliczane są dopiero później, przy okazji składania zeznania podatkowego, co w Polsce przypada na okres marca i kwietnia.

Jeśli danej osobie przysługują jakieś ulgi i zwolnienia, to w rezultacie wpłacona przez pracodawcę lub zleceniodawcę zaliczka na podatek dochodowy była po prostu za wysoka. Różnica między ostateczną wysokością podatku, a sumą, która została wpłacona, należy się podatnikowi, a nie Urzędowi Skarbowemu. Ta różnica to właśnie zwrot podatku.

Jakim grupom społecznym należny jest zwrot podatku?

Jest kilka grup osób, które z racji na charakter wykonywanej pracy mogą liczyć na zwrot podatku. Taką grupą są między innymi osoby, które wykonują usługi, w ramach których przekazują innej osobie lub firmie prawa autorskie do jakiegoś dzieła.

Mowa tutaj między innymi o tłumaczach, ale też publicystach czy copywriterach. Takie osoby mają prawo do zastosowania podwyższonej stawki kosztów uzyskania przychodów, a mianowicie 50%. W związku z tym przy okazji rozliczenia podatków mogą liczyć na spory zwrot.

Pewien zwrot podatku przysługuje także osobom, które pracują poza swoim miejscem zamieszkania i w związku z tym narażone są na wyższe koszty dojazdu do pracy. Prawo umożliwia im naliczenie wyższych kosztów uzyskania dochodów niż osobom, które pracują w swoim miejscu zamieszkania, w związku z czym może należeć się takim pracownikom niewielki zwrot.

Jako trzeci przykład można podać grupę osób, których zaliczki na podatek dochodowy były wpłacane przy zachowaniu stawki 32% dochodu, ale które ostatecznie nie przekroczyły progu rocznych dochodów wynoszącego 85 528 złotych. W takim wypadku prawidłową stawką opodatkowania było 17%, a więc Urząd Skarbowy jest winny zwrócić podatnikowi nadwyżkę.

zwrot podatku wykres

1 Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Podatek-PIT-milion-Polakow-w-drugim-progu-podatkowym-7796531.html

Najważniejsze ulgi podatkowe, pozwalające na uzyskanie zwrotu podatku

Jedną z najczęściej stosowanych w Polsce ulg podatkowych jest ulga prorodzinna, czyli ulga na dzieci. Wynosi ona 1112,04 złotych rocznie na jedno dziecko, 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko, 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko i 2700,00 zł rocznie na czwarte lub kolejne dziecko.

Odliczać można również dochody uzyskane za granicą, aby uniknąć podwójnego opodatkowania, a także wszelkiego rodzaju darowizny. Istnieje także specjalna ulga modernizacyjna – w jej przypadku maksymalne odliczenie może wynosić 53 000 złotych. Obejmuje ona m.in. wymianę starych kominków na nowoczesne kotły na ekogroszek czy pellet.

Wśród innych popularnych ulg można wymienić ulgę na leki, ulgę dla krwiodawców i dawców osocza, ulgę na sprzęt rehabilitacyjny oraz ulgę na składki na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

Co zrobić, żeby uzyskać zwrot podatku?

Żeby uzyskać zwrot podatku, musimy po prostu prawidłowo wypełnić zeznanie podatkowe, dbając o to, aby umieścić w nim informację o wszystkich należnych nam ulgach i zwolnieniach z podatku. Można to zrobić na kilka sposobów. Obecnie najprostszym z nich jest rozliczenie podatku elektronicznie, poprzez usługę Twój e-PIT. Można się do niej zalogować za pomocą profilu zaufanego lub danych podatkowych za rok ubiegły.

Nie musimy sami wypełniać danych dotyczących wysokości dochodów, ponieważ wszystkie te papierowe PIT-y, które przysłał nam pocztą pracodawca (bądź wręczył osobiście), powinny również być dostępne w wersji elektronicznej w usłudze Twój e-PIT. System automatycznie wyliczy na ich podstawie wysokość zwrotu lub niedopłaty.

Podatnik musi tylko sprawdzić, czy na pewno wszystko się zgadza i czy niczego nie brakuje, a także uzupełnić informacje o należnych ulgach (oraz numer konta bankowego do zwrotu podatku). Wyjątkiem może być tutaj ulga podatkowa dla osób poniżej 26 roku życia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowę zlecenie, zarabiających mniej niż 85 528 złotych rocznie. Pracodawca nie wpłaca w ich imieniu co miesiąc zaliczek na podatek dochodowy, a informacja o uldze automatycznie znajduje się w systemie, nie trzeba jej samodzielnie dodawać.

zwrot podatku - wykres

2 Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/nowy-rekord-okolo-16-mln-pit-ow-zlozonych-przez-internet-za-2018-r

Istnieje także możliwość rozliczenia podatku w sposób tradycyjny, „papierowy”. Można zrobić to samodzielnie za pomocą dostępnych w Internecie formularzy i wysłać deklarację pocztą na adres właściwego urzędu skarbowego bądź udać się osobiście do danego urzędu (o ile w danej chwili będzie to dopuszczalne) i tam wypełnić zeznanie z pomocą urzędnika.

Po jakim czasie wypłacane są zwroty podatku?

Deklarację podatkową można składać do 30 kwietnia (w przypadku deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38) lub do 1 marca danego roku (w przypadku deklaracji PIT-28, składanej przez osoby rozliczające się metodą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych). Warto jednak zainteresować się tym tematem wcześniej, jeśli zależy nam na jak najszybszym otrzymaniu zwrotu podatku.

Zwrot podatku jest przekazywany na wskazane konto bankowe w przeciągu 45 dni od złożenia wniosku elektronicznie lub w przeciągu 3 miesięcy, jeśli deklaracja została złożona w inny sposób (a więc za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym). Dokładny okres oczekiwania na zwrot zależy od wielu czynników – przede wszystkim od obciążenia pracą w danym urzędzie.

Jeśli więc zależy nam na tym, aby otrzymać pieniądze w możliwie jak najszybszym terminie, powinniśmy wypełnić deklarację od razu, kiedy tylko będzie to możliwe, ale jednocześnie zadbać o jej pełną poprawność. W przypadku korekty zeznania podatkowego zwrot następuje bowiem dopiero po 2 miesiącach od rzeczonej korekty, a przy tym nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia pierwotnej deklaracji.

Zwrot podatku – podsumowanie

Zwrot podatku przysługuje znacznie szerszej grupie osób niż mogłoby się to wydawać – żeby jednak móc z niego skorzystać, trzeba właściwie wypełnić swój PIT. Warto ciągle aktualizować i poszerzać swoją wiedzę, między innymi na temat obowiązujących aktualnie ulg podatkowych, aby móc rozliczyć swoje dochody w jak najbardziej korzystny, a jednocześnie w pełni zgodny z prawem sposób.

Aktualnie jest to jeszcze prostsze niż kiedykolwiek wcześniej, z uwagi na możliwość rozliczenia się przez Internet. Szczególnie biorąc pod uwagę, że nie musimy sami wprowadzać danych dotyczących większości dochodów, ponieważ pracodawca czy usługobiorca jest zobowiązany sam przekazać Urzędowi Skarbowemu odpowiednie dokumenty źródłowe. Wystarczy często poświęcić kilka minut, aby później w ciągu kilku tygodni (lub nieco dłuższego okresu, ale maksymalnie 45 dni) cieszyć się dodatkową gotówką.

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (Brak ocen)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *