Rentowność firmy – czym jest i jak ją określić?

24 stycznia 2023 Rentowność firmy

Prowadzenie działalności gospodarczej to duże wyzwanie, ponieważ nie zawsze na początku prowadzenia biznesu widać zyski. Przedsiębiorca musi inwestować w kapitał ludzki, w wyposażenie, w unikalne know-how w celu wypracowania przewagi konkurencyjnej, a co za tym idzie rentowności przedsięwzięcia biznesowego. Rentowność firmy to jeden z podstawowych wskaźników uzasadniających w ogóle pracę nad danym projektem. Jeżeli działalność po pewnym czasie nie przynosi zysków, trzeba rozpatrzyć zmianę dotychczasowych praktyk, sprzedaż, zamknięcie biznesu. Co oznacza rentowność firmy w praktyce? W jaki sposób wygląda wyliczanie najważniejszych wskaźników dochodowych? Czy to właśnie od rentowności zależy przetrwanie na konkurencyjnym rynku? Co o rentowności mówi teoria ekonomii? W artykule uzyskasz kilka ciekawych odpowiedzi i znacznie lepiej podejdziesz do planowania własnych inwestycji przynoszących realne zyski.

Rentowność firmy – definicja

Rentowność firmy to jeden z krytycznych wskaźników ekonomicznych, który mówi wyraźnie, czy działalność gospodarcza przynosi dochód, czy w ogóle jest zyskowna. Rentowność firmy to inaczej stopa zwrotu, czyli wskaźnik zyskowności. W teorii ekonomii spotyka się wiele wskaźników odnoszących się do rentowności, ale co do zasady wszystkie mówią o jednym, czy praca nad konkretnym projektem ma sens i się opłaca dla zaangażowanych stron. Definicja rentowności firmy to ważne założenie przy porównywaniu własnego biznesu z innymi. Wskaźnik rentowności oblicza się po to, żeby wypracować z czasem przewagę konkurencyjną i realnie ocenić własne szanse na rynku. Oczywiście warto porównywać działalność gospodarczą nie z największymi podmiotami, ale ze zgodnymi pod kątem aktywów, mniej więcej podobnych.

Działalność gospodarcza składa się z inwestycji podmiotów zewnętrznych, w tym inwestorów indywidualnych, samego właściciela, ze sprzedaży, z kapitału ludzkiego, z różnych aktywów, a nawet bieżących przepływów pieniężnych, rzeczywistych zasobów gotówkowych. A zatem wskaźniki rentowności dotyczą najczęściej wartości dodanej, rentowności kapitału, aktywów, rentowności sprzedaży i inwestycji. Jedna z najważniejszych motywacji dla inwestorów to uzyskanie możliwie najwyższej stopy zwrotu z wprowadzonego do przedsiębiorstwa majątku. Wewnątrz przedsiębiorstwa jeden z najważniejszych wskaźników to rentowność sprzedaży. Właścicielowi biznesu chodzi o to, żeby najwięcej pieniędzy pozostawało w kasie po odprowadzeniu podatków i po poniesieniu innych kosztów.

A zatem przedsiębiorstwa nie można ocenić tylko na podstawie jednego wskaźnika, ale raczej całego przekroju określającego stan różnych działów. Dzięki temu można podjąć szybkie decyzje dotyczące restrukturyzacji lub optymalizacji procesów. Dobrze radzące sobie przedsiębiorstwa dysponują najczęściej sporymi wolnymi środkami na prowadzenie samodzielnych inwestycji i nie uzależniają się od instytucji zewnętrznych pod kątem finansowania. Największe spółki akcyjne mogą wypuszczać nowe serie papierów wartościowych, a tym samym ściągać tanie pieniądze od inwestorów zainteresowanych nawet niską stopą zwrotu, ale stabilną. Rentowność w dużym stopniu zależy od strategii pozyskiwania kapitału.

Znajdziemy dla Ciebie możliwie najkorzystniejszą ofertę kredytu lub pożyczki.

Skontaktuj się z doradcą Spłaty Kredytów jeszcze dziś i otrzymaj potrzebne wsparcie finansowe na dogodnych warunkach.

Wyślij wniosek!

Próg rentowności firmy – jaki jest dobry?

Działalności gospodarcze przechodzą przez różne etapy rozwoju, a większość przedsiębiorców dąży do przekroczenia progu rentowności, czyli BEP (break even point). W takim punkcie przedsięwzięcie nie generuje już strat, ale i nie przynosi zysków. Cała struktura i mechanizm sprzedaży wyrównuje się na wszystkich poziomach. Jeżeli właściciel biznesu dobrze poprowadzi firmę, zacznie przynosić zyski często z możliwością zmniejszenia kosztów. Próg rentowności warto obliczyć jak najszybciej, ponieważ to ważna motywacja, cel sam w sobie. To próg rentowności ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących optymalizacji podatkowej, wymusza często cięcie kosztów i wprowadzenie zmian jakościowych w produktach i świadczonych usługach. Przedsiębiorstwa walczą standardowo o niski próg rentowności. Im szybciej firma zacznie przynosić zyski, tym oczywiście lepiej. Niektóre działalności gospodarcze charakteryzują się dużą wrażliwością na zmiany koniunktury, na dodatkowe finansowanie, na optymalizację podatkową. Przykład? Osoba wykonująca obowiązki zdalnie, za pośrednictwem komputera, we własnym domu najczęściej nie ponosi wielu kosztów stałych, a największy wzrost osiąga przed regulowanie stawek współpracy. Inaczej wygląda próg rentowności u freelancera, a jeszcze inaczej w firmach produkcyjnych narażonych na wzrost cen nośników energii. W ostatnim roku zamyka się wiele hut, które uzależniają działalność od cen energii. Można powiedzieć, że próg rentowności nie jest dany na zawsze po jego przekroczeniu, ale stanowi wskazówkę optymalizacyjną dla każdego biznesu.

Jak obliczyć rentowność firmy?

Jak wyliczyć rentowność firmy? To wymaga zastosowania wielu wskaźników jednocześnie oraz ich porównania z konkurencją. Dopiero takie działanie ma praktyczny sens i daje możliwość wypracowania długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Rentowność sprzedaży posiada bardzo prosty wzór, a mianowicie zrealizowany zysk dzielony przez przychód (uwzględnienie kosztów). Rentowność podaje się w procentach. Rentowność odnosi się bezpośrednio do marży, do zysku brutto oraz netto. Co mówi rentowność po przeliczeniu? Wzrost przychodów nie wystarczy do określenia opłacalności biznesu. Trzeba przede wszystkim wyodrębnić czysty zysk po uwzględnieniu kosztów. Często wzrost przychodów wiąże się z obniżaniem poziomu zysku, bo zmienia się koniunktura lub firma stosuje mało efektywne zasady optymalizacji podatkowej. Warto zauważyć, że firmy mało rentowne w polskim systemie podatkowym po przeniesieniu za granicę nagle osiągają potężne dochody. Wpływ systemu na funkcjonowanie przedsiębiorstw jest ogromny i trudny do pominięcia. Nawet bardzo dobry projekt może przegrać z opodatkowaniem lub mało efektywnymi strukturami prowadzenia działalności gospodarczej. Podobnie oblicza się rentowność dla zaangażowanego kapitału.

Doradcy Spłaty Kredytów przeanalizują Twoją sytuację finansową, znajdą najlepszą ofertę finansowania i przeprowadzą Cię przez proces pozyskiwania kredytu, negocjując dla Ciebie możliwie najlepsze warunki.

Wyślij wniosek!

Jak wyliczyć rentowność firmy?

Przy obliczaniu rentowności firmy warto wziąć pod uwagę źródła finansowania, kwestie optymalizacji podatkowej, marketing oraz mechanizm ustalania cen na produkty, oraz świadczone usługi. Niektóre branże bez dobrego marketingu nie generują w ogóle pożądanej sprzedaży. Ciekawy przykład to produkcja gier komputerowych. To marketing i pobudzanie zainteresowania jeszcze przed wydaniem tytułu umożliwia wygenerowanie zysków w grupie docelowej. Jak poprawić rentowność? Trzeba poznać nie tylko wskaźniki rentowności, ale specyfikę branży i charakterystykę grupy docelowej. Nawet niewielkie zmiany w prezentacji produktu lub świadczeniu usługi mogą odbić się drastycznie na zyskach. Wyliczenie rentowności nie znaczy nic bez porównania z konkurencją.

Pamiętaj, że rentowność można zaprezentować ilościowo, ale też jakościowo z uwzględnieniem wszystkich mechanizmów i procedur występujących na poziomie działalności gospodarczej. Podstawa to wyliczenie ROA, czyli rentowności aktywów, kapitałów własnych, sprzedaży i zwrotu z inwestycji. Dzięki wskaźnikowi zwrotu z inwestycji i okresowym porównaniu można ocenić wydajność marketingu albo innych praktyk promocyjnych, a to tylko jedna z najważniejszych zalet.

Kalkulator rentowności firmy

Jedno z pomocnych narzędzi to kalkulator rentowności firmy i ewentualnie kontakt z wyspecjalizowanym biurem rachunkowym. Niektóre biura księgowe zajmują się dodatkowo analizą całej struktury biznesu z uwzględnieniem najważniejszych danych ekonomicznych. Próg rentowności firmy warto ustalić za jeden z głównych celów prowadzenia biznesu i dbać o zachowanie zysków przy stosunkowo niskich kosztach. Przedsiębiorca musi też śledzić zmiany w przepisach podatkowych i wykrywać szanse koniunkturalne oraz występujące w potrzebach klientów. Bez tego nie ma mowy o odniesieniu sukcesu komercyjnego na zmiennych rynkach.

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek (Brak ocen)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *