Umorzenie kredytu frankowego

3 listopada 2022 Umorzenie kredytu frankowego

Modę na kredyty frankowe zapoczątkowali Austriacy, a było to około 30 lat temu. W Polsce zainteresowanie nimi pojawiło się później, ale już w marcu 2004 roku Polacy byli zadłużeni we franku na kwotę 6,1 miliarda. Po 3 latach była to suma ponad 5 razy większa. Oprocentowanie zobowiązań w szwajcarskiej walucie było niższe niż w przypadku kredytów w złotówce. Problemy zaczęły się w 2015 roku, kiedy kurs franka zaczął gwałtownie rosnąć. Obecnie takie zobowiązania spłaca ponad 600 tys. Polaków. Co można z tym zrobić? Czy możliwe jest umorzenie kredytu we frankach?

Kiedy można umorzyć kredyt we frankach?

W 2014 roku za jednego franka płaciło się około 3,4 zł. W 2015 roku było to już nawet ponad 4,2 zł, a w 2022 roku waluta szwajcarska kosztuje blisko 5 zł. Klienci, którzy zaciągali zobowiązanie w 2007 roku, mogli to zrobić w momencie, kiedy cena waluty spadła nawet poniżej 2 zł. Ogromny wzrost kursu doprowadził do problemu wielu Polaków. Ich zobowiązania zamiast maleć wraz z kolejnymi ratami, rosły. Czy możliwe jest umorzenie kredytu we frankach?

Wielu kredytobiorców, nie widząc rozwiązania swojej trudnej sytuacji, postanowiło szukać sposobu na sądowe rozstrzygnięcie sprawy. Pojawiły się pozwy skierowane do banków. Najczęściej kredytobiorcy chcą, aby ogłoszone zostało umorzenie kredytu frankowego, a zawarta umowa uznana za nieważną. Jest to jak najbardziej możliwe i sądy wielokrotnie orzekały na korzyść klientów banków. Dlatego mając do tego podstawy, warto najpierw skierować wniosek o umorzenie kredytu frankowego do instytucji, która jej udzieliła. Należy to odpowiednio uzasadnić, a tym powinien zająć się już prawnik, który powoła się na dotychczasowe wyroki i odpowiednio uargumentuje wniosek. W przypadku negatywnej odpowiedzi pozostanie rozwiązanie sporu sądownie. Co się stanie, jeśli sprawa zakończy się w sposób oczekiwany dla klienta?

Bank odmówił Ci udzielenia kredytu? Nie wiesz, która pożyczka będzie dla Ciebie korzystna? Potrzebujesz wsparcia w procesie kredytowania?

Skontaktuj się z doradcą Spłaty Kredytów! Pomożemy Ci na każdym etapie pozyskiwania finansowania i odciążymy Cię od wszelkich formalności, oszczędzając Twój cenny czas.

Napisz do nas!

Otóż docelowo prowadzi to do unieważnienia umowy, jakby nigdy nie doszło do jej zawarcia. Z czym to się wiąże dla jej stron? Konieczne jest rozliczenie się. Bank i klient muszą oddać środki, które sobie przekazały. Umorzenie kredytu we frankach oznacza, że kredytobiorca musi zwrócić cały kapitał, który otrzymał od instytucji – bez odsetek. Jednocześnie instytucja ta, która przyznała zobowiązanie, ma oddać klientowi wszystkie należności związane z zawarciem i egzekucją umowy. Zalicza się do nich prowizję, uiszczone raty wraz z odsetkami, a także inne opłaty, które wiązały się z zawarciem i spłaceniem kredytu hipotecznego. Wśród nich często jest również ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Nie można jednak z góry założyć, że każda sprawa zakończy się pomyślnym wyrokiem. Konieczne jest przygotowanie indywidualnego pozwu, sprawa musi zostać zbadana, przeanalizowana. Natomiast zdecydowanie warto spróbować, gdyż może to uwolnić kredytobiorcę od bardzo wysokich kosztów. Co istotne – wniosek o umorzenie najlepiej składać zarówno w przypadku kredytu denominowanego, jak i indeksowanego. Wcześniej sądy orzekały pozytywnie tylko w przypadku tych pierwszych. Wyrok TSUE (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) spowodował jednak, że w obu sytuacjach można podejmować próby umorzenia zobowiązania. Jakie są inne późniejsze konsekwencje poza już wymienionymi? Czy trzeba zapłacić podatek od umorzenia kredytu frankowego?

Umorzenie kredytu frankowego a podatek

Umorzenie kredytu a podatek – czy pozytywny wyrok sądowy i rozliczenie się z bankiem niosą konsekwencje w postaci konieczności zapłacenia daniny? Jeśli klient otrzymał zwrot wpłaconych środków, to oznacza, że nieodpłatnie korzystał z cudzego kapitału. Gdyby był zobligowany do uregulowania tego zobowiązania w normalnym trybie, to pomniejszyłoby to jego majątek. Skoro  klient odniósł korzyść majątkową, powinien zapłacić podatek od umorzenia kredytu frankowego. Jednak zgodnie z przepisami nie zawsze jest to konieczne.

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów wprowadzono regulacje, wedle których nie jest pobierany podatek od:

  • dochodu (przychodu) wynikającego z umorzonych wierzytelności dotyczących kredytów hipotecznych zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe
  • ujemnego oprocentowania kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe w walucie obcej lub w polskich złotych, lecz nominowanych lub indeksowanych do waluty obcej.

Obejmuje to zobowiązania udzielone przed 15 stycznia 2015 roku. Zatem podatek od kredytu frankowego nie musi zostać pobrany. Potwierdza to interpretacja wydana 6 maja 2021 r. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oznaczona numerem 0114-KDIP3-1.4011.125.2021.1.MK1. Wynika z niej, że umorzenie kredytu we franku spełnia warunki niezbędne do uniknięcia zapłaty podatku dochodowego.

Znajdziemy dla Ciebie możliwie najkorzystniejszą ofertę kredytu lub pożyczki.

Skontaktuj się z doradcą Spłaty Kredytów jeszcze dziś i otrzymaj potrzebne wsparcie finansowe na dogodnych warunkach.

Wyślij wniosek!

Oczywiście zobowiązania te muszą dotyczyć lokali kupionych na własne cele mieszkaniowe, a ponadto dana osoba nie mogła wcześniej korzystać z umorzenia innego kredytu hipotecznego zaciągniętego na nieruchomość kupioną właśnie na wspomniane, własne cele. Uwaga: oświadczenie takie musi trafić do banku. Dopiero wówczas ta instytucja będzie zwolniona ze sporządzenia PIT-11 o wysokości przychodów. Natomiast nawet jeśli ten dokument trafi do urzędu skarbowego, to nie oznacza, że kredytobiorca musi zapłacić podatek. Jeśli spełnia on warunki, to nie będzie musiał przelewać daniny na konto fiskusa.

Warto pamiętać, że jest to interpretacja indywidualna i dotyczy określonego przypadku. Jeśli w naszej sprawie wszystko wygląda identycznie, to prawdopodobnie organy podatkowe podejmą taką samą decyzję, o jakiej mowa wyżej. Natomiast w razie jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować się ze specjalistą lub złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *